ADAM KRZANOWSKI

Prezes Zarządu i współzałożyciel firmy Nowy Styl

Obecnie coraz częściej osoby zarządzające firmami kładą nacisk na to, aby ich organizacja wpisywała się w szerszy kontekst społeczny i podejmowała inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jakie działania w tym zakresie Państwo prowadzicie, jak jest to realizowane, co oznacza dla Pana odpowiedzialne przywództwo?  

Społeczna odpowiedzialność ma ogromne znaczenie w naszej organizacji. Wierzymy w ideę odpowiedzialnego biznesu i wspieramy ją w codziennych działaniach. W obrębie najważniejszych dla nas obszarów wyznaczamy cele, z których szczegółowo rozliczamy się w cyklicznie wydawanym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Korzenie Nowego Stylu są na Podkarpaciu – to właśnie tutaj zatrudniamy największą część załogi i tutaj znajdują się nasze fabryki. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, dlatego chcemy wyznaczać standardy pracy w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju pracowników.

Społeczną odpowiedzialność rozumiemy także jako dbanie o dobrostan naszych pracowników. Troszczymy się o to, aby nasi ludzie pracowali w zdrowych, bezpiecznych i ergonomicznych warunkach. Nasze fabryki są jednymi z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych miejsc pracy w Polsce.

Nowy Styl jest też częścią społeczności lokalnej. Realizujemy wiele inicjatyw, które mają na celu rozwiązywanie jej problemów. Działając na terenie Podkarpacia korzystamy z tutejszych zasobów naturalnych, dlatego głównie tu skupiamy nasze strategiczne wsparcie i zaangażowanie. Pomagamy lokalnym szkołom, placówkom wychowawczym, instytucjom kulturalnym, czy jednostkom ochotniczej straży pożarnej. Od 2000 roku organizujemy coroczny Bal Charytatywny dla dzieci z lokalnych domów dziecka. W ostatniej edycji zaprosiliśmy do udziału ponad 1100 osób z około 40 podkarpackich placówek. W ramach Balu przekazujemy im prezenty będące odpowiedzią na bieżące potrzeby. Wspieramy także młode talenty w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle czy Young Arts Festival w Krośnie – poza finansowym wsparciem wydarzenia, mieliśmy okazję zaaranżować specjalną strefę chillout dla artystów.

Odpowiedzialne przywództwo oznacza dla mnie budowanie silnego i etycznego przedsiębiorstwa, które wspiera rozwój pracowników oraz społeczności lokalnych. To także bycie świadomym, że nasza działalność wpływa na środowisko naturalne. Dlatego z myślą o przyszłych pokoleniach staramy się ograniczać lub neutralizować jego skutki.

Coraz więcej inwestorów, instytucji finansowych jako swoich partnerów wybiera te organizacje, które funkcjonują zgodnie z zaleceniami ESG. Czy uważa Pan to za słuszne? W jaki sposób firma, którą Pan kieruje wychodzi poza tzw. business as usual? Co robi na rzecz klimatu, lokalnych społeczności, różnorodności lub też co w najbliższym czasie chcielibyście wdrożyć?

Zdecydowanie uważam za słuszne podejście polegające na wyborze organizacji, które funkcjonują w oparciu o zalecenia ESG. To naturalne, że chcemy pracować z parterami biznesowymi, którzy podzielają nasze wartości i działają zgodnie z przyjętymi normami i zasadami. Nowy Styl jest firmą, która stawia duży nacisk na bycie odpowiedzialnym członkiem lokalnej, ale i globalnej społeczności. W 2012 roku dołączyliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact, która wyznacza międzynarodowe standardy odpowiedzialności w biznesie. Również od 2012 roku raportujemy swoje dokonania w wydawanym co 2 lata raporcie CSR. Jest to obszerne wydawnictwo, które wskazuje co jako organizacja robimy na rzecz klimatu, pracowników, czy lokalnych społeczności. Raport CSR jest często przepustką do realizacji projektów biurowych dla globalnych korporacji. Nasi klienci oczekują od nas zaangażowania społecznego i transparentności w działaniach. Z tego też względu nasz raport poddajemy niezależnej, zewnętrznej ocenie dokonywanej przez firmę Deloitte.

W dobie globalnego ocieplenia i zmian klimatu przykładamy wielką wagę do ograniczenia emisji CO2 nie tylko w trakcie naszych procesów produkcyjnych i transportu towarów. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi i dostawcy również

będą wykazywać taką samą postawę w swojej działalności. W 2021 roku zorganizowaliśmy konkurs dla naszych dostawców Supplier Sustainability Award, w którym zachęcaliśmy naszych dostawców, do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu m.in. recyklingu produktów, redukcji emisji CO2 w usługach transportowych czy

rozwiązaniach energooszczędnych. Poprzez konkurs chcieliśmy pokazać, że doceniamy wyróżniające się działania CSR naszych kluczowych dostawców, a także zachęcić ich do angażowania się w nowe inicjatywy związane z ochroną środowiska i działaniami społecznymi.

Każda firma tworzy swoją kulturę korporacyjną, która zawiera wartości widziane przez klientów na zewnątrz. Czy klienci wolą wybrać tę konkretną firmę, ponieważ robi ona coś dobrego, z czym dany klient się identyfikuje czy też na decyzje zakupowe wpływa głównie cena? Jakie jest Pana zdanie, jakie trendy Pan zaobserwowała, czy coś się zmienia w tym obszarze?

Obecnie cena przestaje być główną dominantą w decyzjach zakupowych wielu firm. Nasi klienci coraz częściej pytają o to, w jaki sposób nasze produkty mogą wspierać zrównoważony rozwój. Jest dla nich ważne na przykład, czy działamy z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw człowieka, czy nasze produkty są odpowiedzialne społecznie, czy nadają się do recyklingu.

Rosnąca świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzi do powstawania lepszych, bardziej zrównoważonych produktów. W 2021 roku wdrożyliśmy system ekoprojektowania zgodny z normą ISO 14006. Kluczowe jest dla nas całościowe myślenie o produkcie, czyli uwzględnienie aspektów środowiskowych w całym cyklu jego życia.

Wraz ze wzrostem zainteresowania firm produktami odpowiedzialnymi środowiskowo obserwujemy też na rynku negatywne zjawisko greenwashingu – tworzenia mylnego wrażenia, że dana firma i jej produkty są przyjazne dla środowiska. Certyfikacja i systemy zarządzania dają nam i naszym klientom pewność, że oferowane przez Nowy Styl produkty rzeczywiście powstały z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i są prawdziwie godne zaufania.

Rozwój wartości i zasad etycznych w wielu organizacjach może świadczyć o tym, iż  wzrasta  świadomość w tym zakresie. Wielu zarządzających deklaruje, iż stawia etykę w centrum swoich działań. Czy przestrzeganie zasad fair play w zarządzaniu to gwarancja stabilnego rozwoju firmy?

Nowy Styl istnieje na rynku już 30 lat. Gdy rozpoczynaliśmy działalność, byliśmy niewielką firmą zatrudniającą 7 osób. Dziś jest nas kilka tysięcy w kilkunastu krajach na świecie. Od zawsze działaliśmy fair play, jednak dynamiczny rozwój organizacji wymagał od nas wprowadzenia norm i ustandaryzowania pracy w Nowym Stylu. Budując relacje wewnątrz i na zewnątrz firmy staramy się zawsze opierać na wartościach takich jak: ambicja, pokora, uczciwość i tolerancja. To podstawa dla prowadzonych przez nas działań.

Etyka od zawsze była dla nas ważną częścią działalności, a wręcz wymogiem w codziennej pracy. Udokumentowaniem tego podejścia jest wprowadzony w organizacji Kodeks etyczny. To rezultat wieloletnich praktyk biznesowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczasowe doświadczenie nauczyło nas, jak ważne jest rozwijanie swojej świadomości moralnej, tak aby działać na rzecz ochrony pracowników, ale też przestrzegać ich przed nieetycznymi zachowaniami. Kodeks etyczny jest podsumowaniem wszystkiego, czego nauczyliśmy się do tej pory, ale też swojego rodzaju spojrzeniem w przyszłość i wyznaczeniem celów – do czego dążymy. Zasady kodeksu obowiązują wszystkich pracowników Nowego Stylu, bez względu na funkcję, rangę i miejsce pracy.  

Świat potrzebuje mądrych i dobrych liderów, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Czy był taki moment, że zaczął Pan poszukiwać głębszego sensu w swojej pracy, możliwości zrobienia czegoś dobrego dla swoich społeczności czy kraju? Co udało się zrealizować?

Ciężko mówić o przełomowym momencie, ponieważ od samego początku istnienia Nowego Stylu na pierwszym miejscu stawiamy ludzi. To dla nich tworzymy nasze produkty i to dla nich realizujemy projekty. Chcemy, aby dzięki naszym rozwiązaniom, wiedzy i doświadczeniu pracowali w zdrowszych i bardziej komfortowych warunkach.

Żyjemy w dobie pandemii COVID-19, która zasiała niepewność i odcisnęła piętno nie tylko na naszej branży, ale na codziennym życiu. Stawiając sobie zdrowie i komfort ludzi w centrum, musimy odpowiednio reagować na tego rodzaju zmiany. Takie podejście nadaje naszej pracy głębszy sens. Badamy nowe zjawiska biurowe i rozbudowujemy ofertę produktową dopasowaną do potrzeb współczesnego pracownika.

Wysiłek, który wkładamy w wielopłaszczyznowe działania na rzecz CSR jest widoczny i doceniany. Ukoronowaniem naszych wieloletnich działań jest uzyskany w tym roku Platynowy Medal EcoVadis – jednego z wiodących audytorów CSR. To najwyższy możliwy rezultat i docenienie prowadzonych od lat działań z obszarów środowiskowego, zrównoważonego łańcucha dostaw czy etyki biznesu. To też potwierdzenie, że sprawnie zarządzamy tymi procesami i możemy zagwarantować duże bezpieczeństwo współpracy.


Adam Krzanowski

Przedsiębiorca Roku 2014, Człowiek Dekady wg plebiscytu BIZNES.meble.pl, Lider XXI wieku wg Forbes w konkursie BrandMe CEO. Biznesmen z powołania, odważny strateg, doceniany za zaangażowanie społeczne. Od podstaw budował z bratem Jerzym Krzanowskim Nowy Styl – jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm meblowych w Europie. Dziś Nowy Styl sprzedaje w około 100 krajach oraz jest europejskim liderem w sektorze wnętrz biurowych i publicznych.

Firma proponuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania oraz eksperckie usługi dla optymalnej aranżacji przestrzeni pracy i audytoryjnych. Rozwiązania i wiedzę o organizacji biur prezentuje w Office Inspiration Centre w Krakowie i 28 showroomach m.in. w Londynie, Paryżu, Warszawie i Berlinie. Dzięki przemyślanym akwizycjom Nowy Styl poszerzył swoje kompetencje, wyposażając terminale pasażerskie i instytucje opieki zdrowotnej. W zeszłym roku firma sprzedała meble za ponad 1,7 mld zł z czego aż 90% zamówień trafiło na rynki zagraniczne.


Last Updated on 29 listopada, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA