8 najważniejszych trendów w branży bezpieczeństwa w 2022 roku

8 najważniejszych trendów w branży bezpieczeństwa w 2022 roku

Świat u progu roku 2022 nadal walczy z pandemią. Jednak pomimo trudności branża bezpieczeństwa nie ustaje w dążeniach do zmiany, dostosowania i rozwoju. W przypadku kilku tendencji obserwuje się nawet przyspieszenie. Duże i małe podmioty z naszej branży, oprócz tradycyjnego „fizycznego bezpieczeństwa” szybko opracowują nowatorskie rozwiązania z zakresu SI, chmury obliczeniowej, internetu rzeczy i cyberbezpieczeństwa.

Wszystko wskazuje na to, że branża bezpieczeństwa jest na etapie przedefiniowywania się. Odchodzi od tradycyjnych zabezpieczeń i rozwija działalność w nowych obszarach bezpieczeństwa, które zapewnią społecznościom, spółkom i społeczeństwom nowe zdobycze w dziedzinie analiz i zrównoważenia.

Hikvision pragnie podzielić się kilkoma ideami i oczekiwaniami dotyczącymi kluczowych tendencji, które najprawdopodobniej będą wpływać na branże bezpieczeństwa w 2022 r., a nawet w dalszej przyszłości.

1. Wszechobecna SI

Sztuczna inteligencja (SI) jest dziś dość powszechnie wykorzystywana w branży bezpieczeństwa. Coraz więcej klientów docenia wartość SI i znajduje nowe obszary jej wykorzystywania w różnorodnych scenariuszach. Oprócz ARTR, automatycznych powiadomień o zdarzeniach i systemach eliminowania fałszywych alarmów, SI wykorzystuje się także w szerszym zakresie, między innymi do wykrywania środków ochrony indywidualnej, zapobiegania upadkom osób starszych, wykrywania pól minowych i wielu innych. Obserwujemy też większe chęci do nawiązywania współpracy, producenci z branży bezpieczeństwa, coraz częściej udostępniają wyprodukowane urządzenia do wykorzystania przez podmioty trzecie, a także uruchamiają otwarte platformy klienckie, na których mogą oni tworzyć i udostępniać własne algorytmy SI dostosowane do indywidualnych potrzeb.

SI jest jedną z podstawowych technologii decydujących o przekształceniach w branży bezpieczeństwa. Dzięki optymalizacji algorytmów, a także większej mocy obliczeniowej i obniżeniu kosztu czipów, możliwemu dzięki nowym zdobyczom technologii półprzewodników z ostatnich lat, zastosowanie SI stopniowo stają się funkcjami i funkcjonalnościami podstawowymi, akceptowanymi przez wszystkie sektory branży, mamy zatem podstawy, aby przewidywać „wszechobecności SI”.

2. SI i internet rzeczy przyczynią się do postępu cyfryzacji i przenikną do różnych sektorów przemysłu

Branża bezpieczeństwa staje się coraz bardziej znaczącą częścią świata internetu rzeczy, wzbogacającego możliwości obrazowania dzięki coraz bardziej powszechnemu korzystaniu z kamer dozorowych i innych urządzeń bezpieczeństwa. Nie da się zaprzeczyć, że granice branży bezpieczeństwa ulegają zatarciu i wykraczają znacznie poza obszar bezpieczeństwa fizycznego. Tymczasem upowszechnienie technologii SI umożliwia podłączonym urządzeniom stanie się inteligentnymi „obiektami” świata internetu rzeczy. Połączenie SI i internetu rzeczy, czy jak to nazywamy AIoT, wynosi branże bezpieczeństwa na wyższy poziom, automatyzuje przepływy pracy i procedury stosowane w przedsiębiorstwach, a także wspomaga transformację cyfrową w takich obszarach przemysłu jak energia, logistyka, produkcja, handel detaliczny, edukacja, opieka zdrowotna, itp.

Z naszej perspektywy AIoT oferuje branży większe możliwości szybkiego rozwijania obszarów nowego zastosowania urządzeń i systemów bezpieczeństwa. Obecnie urządzenia bezpieczeństwa coraz częściej wyposaża się w nowe, potężne techniki obrazowania, między innymi funkcjonalności radarowe, lotniczego skaningu laserowego, pomiaru temperatury, czujniki wilgotności i detekcji wycieków gazu. Nowe urządzenia realizują o wiele więcej zadań niż jeszcze kilka lat temu, gdy do ich obsłużenia potrzebnych było wiele, różnych urządzeń, spełniają funkcje z zakresu bezpieczeństwa, ale też inne, inteligentne funkcje niezbędne w coraz szybciej rozwijającym się świecie.

3. Systemy zintegrowane zlikwidują silosy danych

Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach prywatnych i sektorach usług publicznych z pewnością skorzystają z szansy na pozbycie się skomplikowanych „silosów danych”. Dane i informacje rozbite i przechowywane w niekompatybilnych systemach bądź grupach, tworzą bariery dla współdzielenia informacji i współpracy uniemożliwiając personelowi kierowniczemu uzyskanie holistycznego wglądu w działalność. W tym obszarze sprawdzi się podejście oparte na łączeniu zróżnicowanych systemów informacji – mamy nadzieję, że na tyle, iż pozwoli na wyeliminowanie silosów danych.

Oczywiste jest dążenie branży bezpieczeństwa do łączenia systemów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, w tym aby wymienić tylko kilka z nich, w obszarze obrazowania, kontroli dostępu, alarmów, zapobiegania pożarom i zarządzaniu sytuacjami wyjątkowymi. Ponadto coraz więcej systemów niezwiązanych bezpośrednio z bezpieczeństwem, m.in. systemy kadrowe, finansowe, magazynowe i logistyczne, również łączy się w zintegrowane platformy zarządzania, co wpływa na rozszerzenie współpracy i wspiera personel kierowniczy w podejmowaniu lepszych decyzji popartych kompleksowymi danymi i analizami.

4. Kluczowe znaczenie będą miały rozwiązania i usługi „w chmurze”

Podobnie jak SI, chmura nie jest nową tendencją, ale rozwijającą się w naszej branży. Zarówno na rynkach, na których działają małe spółki, jak i zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa obserwujemy, że nadszedł moment na szersze wykorzystywanie rozwiązań i usług w chmurze. Jesteśmy też świadkami, że pandemia przyspieszyła przejście osób fizycznych i przedsiębiorstw z całego świata na działalność w chmurze.

Wszystkie przedsiębiorstwa domagają się platform czy usług oferujących prostotę, zarządzanie ograniczonymi zasobami, a także nieskomplikowaną i wykonalną konfigurację. Usługi w chmurze oferujące te funkcjonalności są niezwykle cenne. Infrastruktura w chmurze nie wymaga utrzymywania lokalnego serwera czy oprogramowania. Użytkownicy mogą wygodnie zweryfikować status aktywów i przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym, szybko uzyskać powiadomienia o zdarzeniach w obszarze bezpieczeństwa i alarmowe, a także zareagować na sytuacje nadzwyczajne korzystając jedynie z aplikacji mobilnej. Podmiotom branży bezpieczeństwa chmura oferuje możliwość zdalnego wsparcia klientów w konfigurowaniu urządzeń, usuwaniu wirusów, utrzymaniu i zwiększeniu bezpieczeństwa systemów, a także świadczenie usług o wartości dodanej.

5. Krystalicznie czysta wizualizacja stanu bezpieczeństwa będzie standardem w każdych warunkach atmosferycznych i fizycznych, o dowolnej porze dnia i nocy

Najważniejsze w przypadku kamer dozorowych jest zachowanie czytelności obrazu i całodobowa rejestracja zdarzeń w każdych warunkach, w tym przy różnej pogodzie. Kamery wyposażone w technologię zmierzchową, rejestrujące obraz w kolorze i wysokiej rozdzielności również w porze wieczornej i nocnej, cieszą się ogromnym zainteresowaniem rynku. W coraz większej gamie modeli imponującą technologię, między innymi 4K, zmiennej ogniskowej i PTZ. Ponadto, aby zapewnić większą czytelność obrazu z kamer dozorowych w warunkach słabej widoczności – zwłaszcza w niekorzystnych warunkach pogodowych – stosuje się wysoko wydajne czujniki obrazowania, technologię inteligentnego przetwarzania sygnałów (ang. ISP) oraz algorytmy SI, dzięki którymi kamery są w stanie rejestrować wyraźny i dokładny obraz.

Gdy mowa o technologii obrazowania, nie sposób pominąć dążenia do montowania w nowych kamerach wielu soczewek. Kamery wyposażone w jedną soczewkę nie są w stanie z dużej odległości uchwycić szczegółów ani widoku panoramicznego w przypadku obiektów o dużych gabarytach. Oferują tylko jedną z tych dwóch funkcji. Ale wyposażenie jednej kamery w wiele soczewek pozwala na równoczesne rejestrowanie widoków panoramicznych jak i szczegółowych, uzyskać zbliżenie na pewne elementy obiektu wielkogabarytowego. Zalety tego typu kamer z pewnością zostaną docenione w takich obiektach jak lotniska, porty, stacje przesiadkowe, parkingi, stadiony i boiska.

6. Biometryczna kontrola dostępu zaowocuje poprawą bezpieczeństwa i większą efektywnością

Autoryzowana kontrola dostępu znacząco się zmieniła na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, klucze zastąpiono kodami PIN i kartami identyfikacyjnymi. Dziś wkraczamy w erę biometrii. Uwierzytelnianie biometryczne odcisków palców i dłoni, ale także twarzy i tęczówki, szturmem zdobywa rynek kontroli dostępu.

Biometryczna kontrola dostępu przynosi szereg korzyści, w tym większe bezpieczeństwo i wydajność, ale także ogranicza możliwość sfałszowania tożsamości. Weryfikacja zajmuje zaledwie kilka sekund – a nawet setnych sekundy – pozwala też uniknąć kontaktu fizycznego. Weryfikacja tęczówki, odcisku dłoni czy twarzy zapewnia bezdotykową kontrolę dostępu, która wskutek pandemii staje się coraz bardziej pożądana.

7. Podejście „zero zaufania” uwypukli znaczenie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo stało się niezwykłym wyzwaniem dla branży, zwłaszcza w świetle coraz bardziej licznej gamy urządzeń bezpieczeństwa połączonych przez internet. Niedawno na kluczowych światowych rynkach wprowadzono bardziej restrykcyjne regulacje w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności, między innymi rozporządzenie o ochronie danych osobowych w UE, a także ustawę o ochronie danych w Chinach, które stawiają cyberbezpieczeństwu większe wymagania. Odnotowane w 2021 r. ataki na kilka przedsiębiorstw polegające na wymuszeniu okupu w zamian za odblokowanie dostępu do danych przekonały nas w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, że spółki z każdej branży muszą wzmocnić architekturę bezpieczeństwa ich sieci i wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia sieciowe.

A zatem jak reagujemy na coraz większe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa? Mimo że sama idea powstała już w 2010 roku, podejście „zero zaufania” zdobyło szeroką popularność dopiero w ostatnich latach. Inicjatywa strategiczna powstała z myślą o zapobieganiu naruszaniu danych dzięki wyeliminowaniu zaufania do architektury sieci przedsiębiorstwa. Koncepcja „zero zaufania” wywodzi się z filozofii „nie ufaj i zawsze kontroluj”. Koncepcja ta zyskała szerokie poparcie branży IT i dziś powoli, ale skutecznie przenika do obszaru fizycznego bezpieczeństwa i w coraz większym stopniu staje się istotną częścią świata internetu rzeczy.

8. Ekologiczna produkcja i inicjatywy niskoemisyjności będą się upowszechniać

Istnieje pełna zgoda co do tego, że społeczeństwa na całym świecie cenią sobie inicjatywy w zakresie niskoemisyjności. Klienci rynku bezpieczeństwa również preferują produkty o niskim poborze energii i coraz częściej poszukują kamer zasilanych energią słoneczną.

Tymczasem prawodawstwo, regulacje i polityki lokalne zaostrzające normy emisji dwutlenku węgla zmuszają przedsiębiorstwa do stosowania w ich codziennej działalności i produkcji bardziej środowiskowo świadomych praktyk, w tym korzystania z bardziej przyjaznych dla środowiska tworzyw, a także dostosowywania energooszczędnych projektów do potrzeb procesów produkcyjnych. Cieszy nas, że coraz większa liczba producentów z branży bezpieczeństwa analizuje możliwości prowadzenia „ekologicznej” produkcji i angażuje się w ograniczanie śladu węglowego. Działania w tym zakresie już się rozpoczęły, choć ich finalizacja potrwa. W 2022 roku oczekujemy szeregu znaczących postępów w tym obszarze.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 10 lutego, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA