Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet uruchamia internetowy program certyfikacji przedsiębiorców skierowany do kobiet z całego świata

Opracowany w ramach inicjatywy ITC SheTrades przy wsparciu Mary Kay i WEA, Program Certyfikacyjny obejmuje 27 interaktywnych modułów wzbogaconych o ponad 200 nagrań wideo odnoszących się do siedmiu kluczowych etapów rozwoju przedsiębiorstwa.

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (ang. Women’s Entrepreneurship Accelerator; WEA), wielostronna inicjatywa strategiczna utworzona przez pięć agencji ONZ i Mary Kay Inc., ogłosił dziś ogólnoświatową premierę swojego internetowego programu z zakresu przedsiębiorczości, zaprojektowanego w celu inspirowania, edukowania i wzmacniania pozycji przedsiębiorczych kobiet z całego świata. O internetowym Programie Certyfikacji Przedsiębiorców wspomniano po raz pierwszy podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGA 76) w drugą rocznicę powstania WEA.

WEA to strategiczne partnerstwo wielostronne zrzeszające sześć agencji ONZ: Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), United Nations Global Compact (UNGC) i ONZ Kobiety (UN Women) oraz spółkę Mary Kay. Komponent związany z rozwojem potencjału partnerstwa nadzoruje ITC.

Opracowany w ramach inicjatywy ITC SheTrades przy wsparciu Mary Kay i WEA, Program Certyfikacji Przedsiębiorców obejmuje 27 interaktywnych modułów wzbogaconych o ponad 200 nagrań wideo. Jego celem jest wyposażenie przedsiębiorczych kobiet ‒ zarówno tych początkujących, jak i weteranek ‒ w umiejętności projektowania i stworzenia firmy, która będzie mieć potencjał przynoszenia zysków. Uczestniczki dowiedzą się, jak przyswoić kulturę przedsiębiorczości, rozwijać pomysły metodami myślenia projektowego i lean start-up, przygotować model biznesowy i prezentację, zidentyfikować źródła finansowania, znaleźć odpowiednich partnerów, zorganizować mentoring, zbudować zespół i wreszcie formalnie założyć firmę.

Program Certyfikacyjny obejmuje siedem kluczowych etapów rozwoju przedsiębiorstwa:

– Certyfikat 1: Decyzja o zostaniu przedsiębiorcą (6 modułów),
– Certyfikat 2: Tworzenie pomysłu ‒ Pomysł na biznes (3 moduły),
– Certyfikat 3: Modelowanie działalności gospodarczej (4 moduły),
– Certyfikat 4: Tworzenie prezentacji biznesowej (4 moduły),
– Certyfikat 5: Finansowanie przedsięwzięcia (3 moduły),
– Certyfikat 6: Budowanie zespołu (4 moduły),
– Certyfikat 7: Zakładanie firmy (3 moduły).

Internetowy Program Certyfikacji Przedsiębiorców WEA jest teraz dostępny na wyciągnięcie ręki dla milionów kobiet za pośrednictwem strony ITC SheTrades (www.shetrades.com/en/learn/e-learning) oraz strony WEA. Obecnie jest on dostępny w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim, a w 2022 roku ukażą się wersje w języku arabskim, rosyjskim i chińskim. Program jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników shetrades.com bez żadnych ograniczeń wejścia. Uczestniczki otrzymają certyfikat po ukończeniu każdego z siedmiu kluczowych etapów rozwoju przedsiębiorstwa.

-Świat potrzebuje więcej przedsiębiorczych kobiet ‒ powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjny w Mary Kay Inc.- Prawie połowa wszystkich przedsiębiorczyń twierdzi, że kieruje nimi pragnienie wnoszenia wkładu w ogólne dobro społeczne. Ich wpływ może być ogromny. Internetowy Program Certyfikacji Przedsiębiorców WEA jest przełomowym narzędziem dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Potencjał działania kobiet jest nieograniczony. Potrzebują jedynie odpowiednich narzędzi i wsparcia.

-Musimy zwiększyć udział kobiet w handlu międzynarodowym, wspierając je w rozszerzaniu zakresu ich działalności, tak aby stały się katalizatorami dla bardziej integracyjnych i zrównoważonych społeczności. Kobiety są potężnym motorem zmian – a wzmocnienie pozycji kobiet przynosi korzyści całym społeczeństwom ‒ powiedziała Pamela Coke-Hamilton, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Centrum Handlu.

Oficjalna inauguracja odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego we współpracy z Mary Kay. Wezmą w niej udział przedsiębiorczynie i firmy będące własnością kobiet należące do sieci ITC SheTrades z całego świata. Wydarzenie to będzie prowadzone wirtualnie w języku angielskim i posłuży jako okazja do zaprezentowania Programu Certyfikacji Przedsiębiorców oraz nadchodzących szkoleń w poszczególnych krajach. Zespół SheTrades zaprezentuje program nauczania przedsiębiorczości, jak również inne narzędzia dostępne na stronie www.shetrades.com. Zarejestruj się tutaj, aby wziąć udział w inauguracji pierwszego bezpłatnego Programu Certyfikacji Przedsiębiorców WEA.

Uruchomienie Programu Certyfikacji WEA na platformie e-learningowej ITC SheTrades zostanie również uzupełnione na poziomie krajowym o szkolenia praktyczne dla kobiet z krajów rozwijających się, które są zainteresowane przedsiębiorczością i/lub planują dołączenie do regionalnych i globalnych łańcuchów wartości. Wirtualne, krajowe sesje szkoleniowe, które odbędą się w Kolumbii, Brazylii, Meksyku i Indiach, zapewnią praktyczny wgląd i wiedzę przedsiębiorczym kobietom i podmiotom z sektora MŚP. Sesje szkoleniowe będą prowadzone w języku hiszpańskim (Kolumbia, Meksyk), portugalskim (Brazylia) i angielskim (Indie) oraz będą koncentrować się na dwóch głównych tematach: „Konkurencyjność i gotowość eksportowa” (19-20 stycznia) oraz „Marketing cyfrowy i warsztaty e-commerce” (1-3 lutego).

Wkład ten jest częścią programu ITC „Empowering Women to Trade” (Zwiększanie możliwości kobiet w obszarze handlu), który bezpośrednio przyczynia się do realizacji piątego obszaru zainteresowania ITC, jakim jest „Promowanie i popularyzowanie handlu ekologicznego i opartego na zasadzie włączania” oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 5, 8 i 17.

WEA realizuje działania na rzecz upodmiotowienia 5 mln kobiet do 2030 r.

Accelerator Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet

Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (ang. Women’s Entrepreneurship Accelerator ‒ WEA) to strategiczne partnerstwo wielostronne zrzeszające sześć agencji ONZ i spółkę Mary Kay. Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), UN Global Compact (UNGC), ONZ Kobiety (UN Women) i Mary Kay realizują działania na rzecz upodmiotowienia 5 mln kobiet do 2030 r. Nadrzędnym celem partnerstwa jest maksymalizacja wpływu rozwojowego przedsiębiorczych kobiet w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie ekosystemu sprzyjającego rozwojowi kobiet z całego świata zajmujących się przedsiębiorczością. Akcelerator stanowi przykład transformacyjnej mocy prowadzonego na wyjątkową skalę wielostronnego partnerstwa, które pozwala wydobyć potencjał drzemiący w przedsiębiorczyniach. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.we-accelerate.com. Śledź nas na Twitterze i Instagramie (@we_accelerator), Facebooku i LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

Inicjatywa ITC SheTrades

Inicjatywa SheTrades Międzynarodowego Centrum Handlu ma na celu zapewnienie trzem milionom kobiet dostępu do rynku do 2021 r. oraz zachęca interesariuszy z całego świata do podejmowania współpracy na rzecz eliminowania barier w handlu i tworzenia większych możliwości dla przedsiębiorczych kobiet. Na potrzeby inicjatywy utworzono stronę internetową i mobilną platformę cyfrową. Więcej informacji można znaleźć na stronie SheTrades.com: https://www.shetrades.com/en.

Międzynarodowe Centrum Handlu

Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC) jest wspólną agencją Światowej Organizacji Handlu i Organizacji Narodów Zjednoczonych. ITC wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach rozwijających się i przechodzących transformację w osiąganiu lepszej konkurencyjności na globalnych rynkach i wnoszeniu wkładu w zrównoważony rozwój gospodarczy w ramach agendy Aid-for-Trade (pomoc na rzecz handlu) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 12 stycznia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA