Akcjonariusze Spring Valley Acquisition Corp. zatwierdzają transakcję połączenia ze spółką NuScale Power

Akcjonariusze Spring Valley Acquisition Corp. zatwierdzają transakcję połączenia ze spółką NuScale Power

Sfinalizowanie transakcji planowane jest na 2 maja 2022 roku, a wpływy brutto z transakcji wyniosą około 380 mln dolarów. Akcje NuScale Power Corporation będą notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolami „SMR” i „SMR WS”.

Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV, SVSVW) („Spring Valley”), notowana na giełdzie spółka zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, ogłosiła dziś, że na specjalnym posiedzeniu („specjalne posiedzenie”) w dniu 28 kwietnia 2022 r. jej akcjonariusze w drodze głosowania zatwierdzili proponowane połączenie („Połączenie spółek”) ze spółką NuScale Power, LLC („NuScale” lub „Spółka”).

Oczekuje się, że w wyniku transakcji pozyskane zostanie około 380 mln dolarów z połączenia wpływów z funduszu powierniczego Spring Valley oraz zobowiązań w ramach prywatnych inwestycji w akcje publiczne („PIPE”).

Oczekuje się, że transakcja Połączenia spółek zostanie sfinalizowana 2 maja 2022 r., z zastrzeżeniem spełnienia lub uchylenia wszystkich warunków zamknięcia. W ramach połączenia spółek Spring Valley zmieni nazwę na NuScale Power Corporation („NuScale Corp.”). Oczekuje się, że akcje spółki będą notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 3 maja 2022 r. pod symbolem „SMR” ‒ akcje zwykłe NuScale oraz „SMR WS” ‒ warranty NuScale. Do czasu sfinalizowania transakcji akcje zwykłe, warranty i jednostki uczestnictwa Spring Valley, będą w dalszym ciągu notowane na NASDAQ odpowiednio pod symbolami „SV”, „SVSVW” i „SVSVU”.

Formularz 8-K zawierający pełne informacje na temat wyników głosowania został przedłożony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”).

Spring Valley Acquisition Corp.

Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV, SVSVW) to spółka zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, założona w celu przystąpienia do fuzji lub innego rodzaju transakcji dotyczącej połączenia spółek z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstwa, bądź podmiotów zajmujących się aspektami zrównoważonego rozwoju, w tym „czystą energią” i jej składowaniem, inteligentnymi sieciami/efektywnością energetyczną, usługami ekologicznymi i recyklingiem, mobilnością, gospodarką wodną i ściekową, usługami związanymi z zaawansowanymi tworzywami i technologiami. Sponsora spółki Spring Valley wspiera firma inwestycyjna Pearl Energy Investment Management, LLC, z siedzibą w Dallas w stanie Teksas, zarządzająca kapitałem w kwocie 1,2 mld dolarów i zajmująca się nawiązywaniem partnerstw z najlepszymi w swojej klasie zarządami dla potrzeb inwestowania w północnoamerykański sektor energii i zrównoważonych rozwiązań.

NuScale Power

Spółka NuScale Power jest w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby energetyczne klientów z całego świata. Spółka opracowała projekt nowej elektrowni jądrowej opartej na nowym, lekkowodnym reaktorze modułowym na potrzeby dostawy energii w instalacjach wytwarzania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, odsalania, wytwarzania wodoru oraz w innego rodzaju instalacjach wytwarzania ciepła technologicznego. Przełomowa technologia małego reaktora modułowego NuScale Power Module™ (NPM) jest w stanie wytworzyć 77 MWe energii elektrycznej i może być dostosowana w taki sposób, by zaspokajać potrzeby klientów. Z kolei elektrownia VOYGR™-12 jest w stanie wytworzyć 924 MWe. NuScale oferuje również instalację czteromodułową VOYGR-4 (308 MWe) i sześciomodułową VOYGR-6 (462 MWe), a także inne konfiguracje zależne od potrzeb klienta. Akcjonariuszem większościowym spółki NuScale jest spółka Fluor Corporation, działająca na skalę światową spółka zajmująca się świadczeniem usług technicznych, budowlanych i zamówieniami, obecna w sektorze komercyjnej energii jądrowej od 70 lat.

Siedziba główna spółki NuScale mieści się w leżącym w stanie Oregon mieście Portland, a jej przedstawicielstwa mieszczą się w Corvallis w stanie Oregon; w Rockville w stanie Maryland; w Charlotte w Karolinie Północnej; w Richland w stanie Wirginia oraz w Londynie w Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji na Twitterze: @NuScale_Power, Facebooku: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power i Instagramie: nuscale_power, a także na stronie internetowej spółki NuScale Power.

Last Updated on 29 kwietnia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA