Apel Grupy Arche o pomoc uchodźcom z Ukrainy

Apel Grupy Arche o pomoc uchodźcom z Ukrainy

Prezes Grupy Arche Władysław Grochowski apeluje o pomoc dla Ukrainy

„Wobec tragicznej sytuacji Ukrainy i w obliczu ewakuacji setek tysięcy Obywatelek i Obywateli opuszczających swoje domy, apeluję do Firm o podjęcie wspólnych działań pomocowych.

Grupa Arche postanowiła przeznaczyć na pomoc 5 000 000 zł, udostępnia tymczasowe bezpłatnie miejsca noclegowe, wyżywienie. Od soboty przyjęliśmy ponad 2 tysiące osób. W tym momencie (poniedziałek g.15.40) czekamy na przyjazd 3 tys. osób.

Fundacja Leny Grochowskiej wspiera działania Grupy poprzez organizację zbiórek i logistyki. Zwracam się z apelem o udzielenie pomocy tak finansowej jak i rzeczowej dla potrzebujących osób, które przybywają do hoteli Grupy Arche oraz do miejsc zbiorowego noclegu współorganizowanych przez naszą fundację i firmę Arche.

Organizujemy kilkadziesiąt tysięcy miejsc, lokując uchodźców w hotelach, a także w miejscach zbiorowego noclegu. Uruchamiamy także procedurę relokacji osób do prywatnych domów i mieszkań.

Wobec powyższego, potrzebujemy w ilościach hurtowych materacy, łóżek, pościeli, kołder, ręczników, a także produktów spożywczych, higienicznych i chemii.

Koordynatorką działań ze strony Fundacji, będzie Pani Aneta Żochowska, 535 579 491, mail: ukraina@fundacjalenygrochowskiej.pl

Jestem przekonany, że wspólne działania dużych firm i korporacji w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji naszych sióstr i braci opuszczających w stanie wojny Ukrainę, których obecny los jest w naszych rękach.

Władysław Grochowski

Prezes Grupy ARCHE

Dane do wpłat na specjalnym subkoncie
Fundacja Leny Grochowskiej
ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce KRS 0000506586
Nr rachunku – Bank PEKAO S.A.  O/Siedlce  
75 1240 2685 1111 0011 1189 0122  PLN
77 1240 2685 1978 0011 1189 0483 EUR


Autor:

Grupa Arche

Last Updated on 2 marca, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA