Badania przedkliniczne w Polsce: pytanie „jak”, a nie „czy”

Jak zainicjować proces badawczo-rozwojowy, aby jego wyniki przekształcić w produkty i technologie? Jak skutecznie komercjalizować wyniki badań? To częste pytania, z którymi mierzą się naukowcy. Odpowiedzi na nie dostarcza Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer – pionierski program Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, oraz Pfizer Polska, uruchomiony z końcem listopada 2019 roku.  W ramach Akademii,  podczas cyklicznych zjazdów ,25 uczestników pod okiem polskich i zagranicznych ekspertów reprezentujących instytucje, środowisko naukowe oraz biznesowe, wzmocnia swoje kompetencje w zakresie planowania, projektowania i realizacji badań przedklinicznych – tak aby w przyszłości ich efekty mogły służyć pacjentom, poprawiając jakość i długość ich życia.

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer to interdyscyplinarny projekt edukacyjny, który ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjności polskiej nauki. Projekt jest wspólną odpowiedzią Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii oraz Narodowego Instytutu Leków, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Pfizer Polska na potrzebę wsparcia i doskonalenia polskiej nauki w realizacji badań przedklinicznych.

Średnio tylko jedna na 8 tysięcy badanych cząsteczek daje szansę na stworzenie nowego leku[1]. Jego wejście na rynek poprzedza zazwyczaj kilkanaście lat prac badawczo-rozwojowych. Wczesne etapy badań – badania przedkliniczne i pierwsza faza badań klinicznych – stanowią istotną część procesu rozwoju i wprowadzenia na rynek nowych technologii medycznych. Już tu potrzebna jest więc pomoc naukowcom, aby ich wieloletnie prace ujrzały światło dzienne.

– Jak wspierać naukowców w tym procesie? Przede wszystkim warto przesuwać środek ciężkości, tak by badania były planowane i prowadzone pod kątem wypracowania wartości utylitarnych i przyszłej komercjalizacji. Przewidywanie, projektowanie badań przedklinicznych oraz aktualna wiedza dot. regulacji i międzynarodowych przepisów mają istotne znaczenie dla powodzenia tego procesu. Ogromne zainteresowanie udziałem w Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer i ponad 140 zgłoszeń do projektu dowodzi, że doskonalenie i pogłębianie wiedzy w tym obszarze jest potrzebne, a chęć uczestników, by czerpać z doświadczenia ekspertów ogromna – wyjaśnia dr Robert Dwiliński, Prezes Fundacji PACTT, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Uruchamiając Akademię PACTT – Pfizer, stawiamy mały krok ku zwiększaniu potencjału polskiej nauki i przekuwaniu osiągnięć naukowych w realne technologie.

Akademia PACTT – Pfizer dostarcza kompleksowej wiedzy nt. planowania, projektowania i realizacji badań przedklinicznych. Dzięki zaproszeniu do projektu polskich i zagranicznych wykładowców program umożliwia wzmocnienie i doskonalenie kompetencji pracowników naukowych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, a także centrów transferu technologii m.in. w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych. W rezultacie zwiększając szanse na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym.

– W ramach Akademii PACTT – Pfizer nie podejmujemy kolejnej dyskusji o szansach i możliwościach stojących przed polskim BioTechem, ale przechodzimy od debaty do działania. Wspólnie z partnerami Akademii zaprojektowaliśmy i uruchamiamy program wzmacniania i doskonalenia kompetencji naukowców w zakresie badań przedklinicznych po to, aby umożliwić im realny rozwój ich projektów. Wierzymy, że udział w Akademii PACTT – Pfizer umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy, ale także pozwoli na networking, wymianę doświadczeń i zbudowanie sieci kontaktów, tak cennych w przekuwaniu pomysłów w konkretne rozwiązania – wyjaśnia dr Anna Kowalczuk, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków.

Akademia ma również na celu wzmacnianie dialogu i wspólnego języka pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesowym – poznania wzajemnych potrzeb i oczekiwań, których realizacja daje szansę na wzmacnianie pozycji Polski w dziedzinie biotechnologii.

– Bardzo duże zainteresowanie udziałem w Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych
PACTT – Pfizer to dla nas wyraźny sygnał, że warto wspierać te działania, które przekładają się na dalszy rozwój kompetencji naukowców i innowatorów. Wierzymy, że pozwolą one działać im tak, by w przyszłości efekty ich prac naukowych trafiły do pacjentów. Akademia to jedynie mały krok, który ma nas do tego celu przybliżyć –
wyjaśnia dr Michał Kurzelewski, Dyrektor Medyczny Pfizer Polska.

Akademię zainaugurowała debata ekspercka poświęcona rozwiązaniom wspierającym naukowców w procesie powstawania i udostępniania innowacji w medycynie.

Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer realizowana jest pod patronatem honorowym: Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Patronat nad Akademią objęły: Agencja Badań Medycznych i Narodowy Instytut Leków. Partnerami inicjatywy są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski oraz Pfizer Polska.

[1] Dane Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, https://www.infarma.pl/innowacje/jak-powstaja-leki/, dostęp online: 3/11/2019.


Autor:

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA