Bank Millennium najlepszym bankiem w Polsce wg magazynu Global Finance

Bank Millennium najlepszym bankiem w Polsce wg magazynu Global Finance

W 29 konkursie Best Bank Awards, organizowanym przez magazyn Global Finance Bank Millennium został uznany za najlepszy bank w Polsce.

– To dla nas zaszczyt i radość być najlepszym bankiem w Polsce. Uznanie międzynarodowych ekspertów utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy ma głęboki sens. O ponad dwóch lat działamy w zmiennym otoczeniu, uczestnicząc w bezprecedensowych wydarzeniach takich jak pandemia COVID-19, inwazja Rosji na Ukrainę i niespotykany od II wojny światowej kryzys humanitarny. Mimo implikacji gospodarczych, politycznych i społecznych, których skali i skutków jeszcze nie znamy, skupiamy się na zwiększeniu tempa digitalizacji, akwizycji nowych i migracji istniejących klientów do kanałów cyfrowych oraz sprawianiu, by codzienny kontakt z bankiem był dla klientów przyjemnością. – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Wyboru zwycięskich instytucji dokonali redaktorzy Global Finance, po szerokich konsultacjach z dyrektorami finansowymi firm, bankierami i konsultantami bankowymi, a także analitykami z całego świata. Wybierając najlepsze banki, Global Finance brał po uwagę różne czynniki – od ilościowych czynników obiektywnych do czynników subiektywnych bazujących na informacjach. Kryteria obiektywne obejmowały wzrost aktywów, rentowność, zasięg geograficzny, relacje strategiczne, nowe przedsięwzięcia gospodarcze oraz innowacyjność produktów. Z kolei kryteria subiektywne to opinie analityków rynku kapitałowego, analityków ratingów kredytowych, konsultantów bankowych oraz innych osób związanych z branżą. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę redakcja postanowiła nie przyznawać nagród w krajach bezpośrednio zaangażowanych w konflikt.

– W sytuacji niepewności związanej z wojną w Ukrainie, liderzy korporacji stają przed kolejnymi wyzwaniami związanymi z wyborem właściwych relacji bankowych zwłaszcza, że ma to miejsce tuż po pokonaniu ogromnych trudności związanych z pandemią – powiedział Joseph D. Giarraputo, wydawca i redaktor naczelny Global Finance. – Zachodzące zmiany wymagają zwrócenia baczniejszej uwagi na globalne stosunki handlowe. Nasze nagrody wspierają osoby odpowiedzialne za wybór najlepszych partnerów finansowych.

Raport z pełnymi wynikami konkursu zostanie opublikowany w majowym wydaniu magazynu Global Finance oraz online na stronie www.gfmag.com.


Autor:

Bank Millennium

Last Updated on 28 kwietnia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA