Cushman & Wakefield podsumowuje wyniki za 2021 rok w sektorze hospitality w regionie CEE

Cushman & Wakefield podsumowuje wyniki za 2021 rok w sektorze hospitality w regionie CEE

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli ponad 30 największych międzynarodowych operatorów hotelowych w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021.

Ankieta została przeprowadzona w grudniu 2021 r. wśród operatorów hotelowych działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej lub zainteresowanych wejściem na ten rynek.

Kluczowe wnioski:

5 najbardziej atrakcyjnych rynków w regionie CEE to Praga, Warszawa, Budapeszt, Kraków i Bukareszt. W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 r., rośnie popularność destynacji w pobliżu Bałtyku, takich jak: Gdańsk, Ryga i Tallin. Znalazły się one w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomimo niższej oceny niektórych miast regionalnych, szereg respondentów wyraziło zainteresowanie Łodzią (PL) i Ostrawą (CZ). Inne wymieniane rynki to Katowice (PL), Pilzno (CZ), Konstanca (RO), Jassy (RO), Dniepr (UA) oraz miejscowości wypoczynkowe.

  • Międzynarodowi operatorzy (60% respondentów) są zainteresowani przede wszystkim stolicami Europy Środkowo-Wschodniej, takimi jak Warszawa, Budapeszt, Praga i Bukareszt.
  • Polska wydaje się być głównym celem ekspansji operatorów hotelowych, z czterema miastami w pierwszej dziesiątce, branych przez nich pod uwagę, rynków.
  • Wyniki ankiety wskazują na zróżnicowane podejście operatorów do hoteli o wysokich standardach ekologicznych. Podczas, gdy niektórzy operatorzy są skłonni zaoferować korzystniejsze warunki kontraktowe dla tego typu obiektów, wciąż istnieje spora grupa takich, którzy nie oferują (lub najprawdopodobniej nie będą oferować) właścicielom korzystniejszych warunków umów dla budynków zrównoważonych.
  • Ponad połowa badanych operatorów w regionie CEE angażuje się w umowy najmu, a tylko 3-7% przestało brać pod uwagę taki model operacyjny z powodu pandemii COVID-19. Operatorzy wydają się być jednak bardziej ostrożni przy podejmowaniu decyzji dotyczących najmu.
  • Większość ankietowanych operatorów spodziewa się, że wszystkie rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odbudują się do 2024 roku, choć oczekuje się, że ośrodki wypoczynkowe i miasta regionalne osiągną poziom wyników z 2019 roku wcześniej niż stolice. 77% respondentów spodziewa się, że destynacje wypoczynkowe osiągną poziom RevPAR sprzed pandemii do 2023 r., podobny termin dla miast regionalnych podany został przez 47% ankietowanych.
  • Pandemia COVID-19 miała istotny wpływ na wstrzymanie i opóźnienia niektórych projektów.
    W przypadku 63% ankietowanych operatorów zanotowano opóźnienia niektórych projektów,
    a w przypadku 47% niektóre projekty wstrzymano.

-Wyniki przedstawione w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021 wyraźnie pokazują, że Polska jest postrzegana przez dużych operatorów hoteli w całym regionie CEE jako najsilniejszy i najbardziej pożądany rynek. Wyniki za 2021 r. dają nadzieję na dalszą poprawę przychodów na jeden dostępny pokój (RevPAR), przy czym dane za cały rok nadal są znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Wskaźnik RevPAR wzrósł o 40% w porównaniu z 2020 r, ale mimo to jest niższy o 50% względem 2019 r. Warto zauważyć, że na niektórych rynkach takich jak Trójmiasto i Wrocław wyniki w miesiącach letnich przekroczyły wartości RevPAR za 2019 r. To potwierdza, że jak tylko obowiązujące obostrzenia zostaną zniesione, hotele będą mogły powrócić na ścieżkę wzrostu – mówi Łukasz Bondyra, Senior Consultant Hospitality CEE & SEE.

-Pomimo stosunkowo niewielkiej aktywności transakcyjnej w Polsce w ostatnich dwóch latach w porównaniu z okresem przed pandemią, gdzie w samym 2021 roku wolumen transakcji na rynku hotelowym był mniejszy niż ćwierć rezultatu osiągniętego w 2019, inwestorzy nadal są zainteresowani pozyskiwaniem nowych aktywów. Widzimy również, że rynki wskazywane jako docelowe pokrywają się z wynikami zaprezentowanymi w raporcie Hospitality Operator Beat Q4 2021. Niemniej jednak inwestorzy borykają się brakiem podaży wysokiej jakości produktów inwestycyjnych, co w połączeniu z ich ostrożniejszym podejściem do oceny mikro lokalizacji sprawia, że gdy atrakcyjny hotel wchodzi na rynek, wzbudza on spore zainteresowanie szerokiego grona kupujących. Obserwuje się rosnącą liczbę inwestorów zainteresowanych alternatywnymi sposobami inwestowania w biznes hotelarski, podmiotów, które sfinalizowały lub rozważają przejęcia mniejszościowych i większościowych udziałów w spółkach hotelowych, projektach deweloperskich lub tworzeniu JV, w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii. Przewidujemy wzrost aktywności transakcyjnej na rynku hotelowym w Polsce w 2022 r., gdzie nasz zespół jest obecnie zaangażowany w kilka transakcji, których sfinalizowane zaplanowano na ten rok – mówi David Nath, Head of Hospitality CEE & SEE.

Polska

Polska jest nadal głównym celem ekspansji dla większości operatorów działających w regionie CEE. Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk (Trójmiasto) znajdują się w pierwszej dziesiątce rynków postrzeganych jako najbardziej atrakcyjne i wyprzedzają kilka stolic regionu CEE, takich jak: Bratysława, Sofia czy Kijów.

Warszawa, względem ubiegłorocznego badania, poprawiła swoją pozycję w rankingu i jest drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem w 2021 roku, po Pradze. W sumie ponad 70% operatorów jest zainteresowanych ekspansją w stolicy Polski. Około 67% respondentów wyraziło również duże zainteresowanie ekspansją w Krakowie.

Badani operatorzy jako swoje rynki docelowe podawali również inne miasta regionalne w Polsce, w tym Poznań, Katowice, Zakopane, Lublin, Białystok i Łódź.

Czechy

80% operatorów jest zainteresowanych Pragą jako najbardziej atrakcyjnym rynkiem w regionie CEE/SEE. Niewielki odsetek operatorów, którzy wyrazili jedynie umiarkowane lub niskie zainteresowanie rozwojem w stolicy Czech, to głównie ci, którzy już są obecni na tym rynku.

Podczas gdy Brno uzyskało ogólną średnią ocenę świadczącą o umiarkowanej atrakcyjności (2,6 na 5), jedna trzecia operatorów wyraziła wysokie lub bardzo wysokie zainteresowanie tym rynkiem, który jest drugim co do wielkości miastem w Czechach.

Inne miasta w Czechach, które zostały wymienione przez badanych operatorów jako rynki docelowe (oprócz tych, bezpośrednio wymienionych w ankiecie) to: Ostrawa, Pilzno, Karlowe Wary i Ołomuniec.

Węgry

Według operatorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Budapeszt jest trzecią najbardziej pożądaną destynacją. Podobnie jak w przypadku Pragi, niewielki odsetek operatorów, którzy wyrazili umiarkowane lub niskie zainteresowanie rozwojem w węgierskiej stolicy, to głównie ci, którzy są już obecni na tym rynku.

Debreczyn, drugie co do wielkości miasto na Węgrzech, uzyskał ogólną średnią ocenę 2,1 na 5. Mimo że ocena ta odpowiada umiarkowanej atrakcyjności, 16% operatorów jest mocno zainteresowanych ekspansją w tym mieście.

Rumunia

Bukareszt został wskazany jako rynek o wysokiej lub bardzo wysokiej atrakcyjności dla 58% badanych operatorów. Warto wspomnieć, że gracze, którzy kiedyś opuścili rynek, byli bardzo zainteresowani ponownym wejściem do Bukaresztu.

Tylko niewielka część operatorów nie wybrała tej stolicy jako głównego celu swojej ekspansji, ponieważ ich strategia jest bardziej zorientowana na lokalizacje kurortowe lub Europę Środkową i Zachodnią.

Połowa respondentów wyraziła swoje zainteresowanie Klużem-Napoką, jedną z najszybciej rozwijających się, alternatywnych lokalizacji w Rumunii. Większość z tych respondentów to sieci o międzynarodowej renomie, z których kilka nie jest jeszcze obecnych na tym rynku.

Inne miasta w Rumunii, które były wymieniane przez badanych operatorów jako ich rynki docelowe (oprócz tych bezpośrednio wymienionych w ankiecie) to Jassy, Konstanca i Braszów.


Autor:

Cushman & Wakefield

Informacje o autorze:

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2020 roku jej przychody wyniosły 7,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake 

Last Updated on 4 lutego, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA