Czy 5G jest w stanie ożywić branżę smartfonów?

Czy 5G jest w stanie ożywić branżę smartfonów?

Eksperci Allianz Research i Działu Badań Ekonomicznych Euler Hermes przygotowali i prezentują bieżącą analizę perspektyw sieci 5G – jej oczekiwanego wpływu na segment smartfonów (pełna wersja w załączeniu). W Polsce napotykamy informacje o zbliżających się włączeniach sieci 3G – czy to plus zyski w jakości transmisji, jakie daje klientom sieć 5G skłonią ich do szybszej zmiany smartfonów?

Streszczenie:

  • Wprowadzenie 5G nie wystarczy, aby zapoczątkować nowy okres „szczytu zakupów smartfonów” w (przynajmniej w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej). Doświadczenia Chin pokazują, że użytkownicy doceniają 5G, ale nie będą się spieszyć z zakupami
  • Również na Zachodzie użytkownicy zatrzymują smartfony na dłużej. Szacujemy, że średni cykl wymiany w Ameryce Północnej i Europie wynosi obecnie odpowiednio 24 i 40 miesięcy, czyli o +30% i +24% dłużej niż w 2016 roku. Do 2025 roku, takie dłuższe cykle wymiany mogą spowodować spadek lokalnej sprzedaży o -11%, co doprowadzi do utraty 16 mld USD przychodów rocznie (producentów smartfonów). Szacujemy, że w skali globalnej koszty utraconej sprzedaży do 2025 roku będą wynosić 36 mld USD rocznie.
  • Dojrzewający rynek smartfonów zmusi firmy do zmian, szczególnie w Chinach i Wietnamie. Przewidujemy cztery główne trendy: konsolidacja branży, innowacje, dywersyfikacja biznesu i rosnący nacisk na produkcję obiegową.

Doświadczenia Chin pokazują, że użytkownicy doceniają 5G, ale nie będą się spieszyć z zakupami. Jako najbardziej zaawansowany kraj na świecie w zakresie masowego wdrożenia 5G, Chiny pokazały mieszane sygnały jeśli chodzi o wpływ 5G na branżę telekomunikacyjną:

•  Ponad 30% wszystkich abonentów korzystających ze smartfonów, czyli 450 mln osób, posiadało abonament 5G pod koniec 2021 roku, czyli dwa lata po wprowadzeniu usług 5G przy silnym wsparciu państwowych firm telekomunikacji mobilnej. 5G pomogło dostawcom usług zwiększyć średni przychód na użytkownika (ARPU) uzyskiwany od klientów.

•  Mimo to chińscy konsumenci nie spieszyli się z wymianą obecnych urządzeń na smartfony przystosowane do 5G. Chociaż urządzenia obsługujące 5G stanowiły 75% smartfonów sprzedanych w Chinach w 2021 roku, to całkowita sprzedaż była praktycznie niezmienna (+0,3%) i znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii oraz szczytu sprzedaży (nabywanie smartfonów 5G było wiec w większym stopniu podyktowane zastępowaniem dotychczasowych urządzeń zgodnie z ich cyklem życia, niż chęcią skorzystania ze zmiany standardu transmisji).


Autor:

EULER HERMES

Last Updated on 4 marca, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA