Dr hab. Miłosz Ruszkowski laureatem nagrody AgroBioTop dla naukowców wnoszących wybitny wkład w rozwój rolnictwa

Dr hab. Miłosz Ruszkowski laureatem nagrody AgroBioTop dla naukowców wnoszących wybitny wkład w rozwój rolnictwa

Dr hab. Miłosz Ruszkowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu został laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Honoruje ona młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W bieżącym roku odbyła się piąta edycja konkursu.

Dr hab. Miłosz Ruszkowski jest Kierownikiem Zakładu Biologii Strukturalnej Eukariotów w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na Wydziale Chemii. Kapituła nagrody AgroBioTop uhonorowała go za badania w zakresie biologii strukturalnej roślin.

– Biologia strukturalna roślin jest dziedziną o ogromnym, choć jeszcze niewykorzystanym potencjale. Poziom poznania molekularnych mechanizmów w komórkach roślinnych wciąż jest znacznie niższy niż u ssaków czy bakterii. Poznanie mechanizmów molekularnych oznacza ogromne możliwości projektowania środków biologicznie czynnych. W efekcie możliwe będzie tworzenie odmian roślin uprawnych o zwiększonej odporności oraz takich, które pozwolą przywrócić użyteczność ziem zanieczyszczonych metalami ciężkimi – mówi dr hab. Miłosz Ruszkowski – Dalsze badania dają szansę jeszcze silniej wdrożyć ideę zrównoważonego rolnictwa i przełożyć się m.in. na wyższą jakość produkowanej żywności oraz możliwość zagospodarowania nieużytków.

Kapituła doceniła doniosłość osiągnięcia dr. hab. Miłosza Ruszkowskiego, podkreślając potencjał innowacyjny oraz znaczenie dla rolnictwa zrównoważonego.

– Jury nagrodziło dr. hab. Miłosza Ruszkowskiego za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie biologii strukturalnej, tj. za stworzenie podstaw do projektowania substancji biologicznie czynnych. Mogą być one wykorzystane w ochronie roślin, jak również do uzyskiwania odporności na stresy, takie jak susza, zanieczyszczenia gleb czy zasolenie – co wpisuje się w ideę rolnictwa zrównoważonego – mówi prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop.

Dr hab. Miłosz Ruszkowski zawsze fascynował się zagadnieniami, którymi dziś zajmuje się naukowo:

– Frapuje mnie poznawanie jak „cząsteczki życia” ewoluowały by pełnić tak niesamowite i często zaskakujące funkcje. Na co dzień odkrywam pasjonujący nanoświat białek, rozwikłując sekrety obiektów, które – choć są bilion razy mniejsze od ziarnka piasku – czynią życie możliwym – mówi laureat nagrody AgroBioTop – Ogromną satysfakcję przynosi mi możliwość wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia w projektowaniu związków, które specyficznie oddziałują z białkami, regulując ich aktywność. Gdy wynik spełnia oczekiwania – moja satysfakcja jest jeszcze większa, a gdy wynik jest różny od spodziewanego – ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje.

Nagroda AgroBioTop, obok prestiżu, ma wymiar finansowy: 5 000 euro. Jej fundatorem jest firma Bayer.

– Gratuluję dr. hab. Miłoszowi Ruszkowskiemu otrzymania nagrody AgroBioTop – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji – Praca naukowa Laureata, prowadzona w obszarze biologii strukturalnej roślin, ma wielki potencjał również w zakresie rolnictwa zrównoważonego. Zarazem dokonania dr. hab. Miłosza Ruszkowskiego dowodzą, że współczesna nauka to ogromny sprzymierzeniec rolnictwa wobec wyzwań klimatycznych coraz powszechniej doświadczanych na całym globie, jak choćby susze. Dlatego Laureatowi należą się podziękowania od nas wszystkich.

Podziękować dr. hab. Miłoszowi Ruszkowskiemu, jak również innym naukowcom za ich wkład do poprawy życia, można będzie już wkrótce w ramach akcji #ThankYouScience. Firma Bayer, wzorem roku ubiegłego, zaprosi wszystkich chętnych do dzielenia się w mediach społecznościowych podziękowaniami dla naukowców wraz z przykładami dowodzącymi w jaki sposób nauka zmienia codzienne życie każdego z nas. To forma wyrażenia wdzięczności ludziom nauki za ich pasję odkrywania nieznanego, dociekliwość, wiarę w ludzkie możliwości i pełne odwagi wizje, prowadzące do przełomowych odkryć.


Autor:

Bayer

Informacje o autorze:

Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk life science, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jego produkty i usługi są opracowane z myślą o korzyściach dla ludzi, wspierając przy tym wysiłki zmierzające do przezwyciężenia głównych wyzwań stojących przed rosnącą i starzejącą się populacją na świecie. Bayer działa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, a dzięki swej działalności przyczynia się do wprowadzania pozytywnych zmian. Jednocześnie Grupa dąży do zwiększania rentowności i kreowania wartości poprzez innowacje i rozwój. Marka Bayer na całym świecie jest synonimem zaufania, niezawodności i jakości. W roku podatkowym 2020 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 41,4 mld euro. Inwestycje w badania i rozwój wyniosły 4,9 mld euro. Dalsze informacje: www.bayer.com.

Last Updated on 29 listopada, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA