Goodvalley: nowy wymiar biznesu w trosce o planetę

Na świecie liczba ludności stale rośnie, co w przyszłości może skutkować deficytem zasobów niezbędnych do wytwarzania żywności. Aby tego uniknąć konieczna jest zmiana w podejściu do produkcji rolnej. Zrównoważone rolnictwo to realna korzyść dla naszej planety. Dlatego Goodvalley dostosowało swoją działalność tak, by nie wpływała negatywnie na środowisko, kontrolując przy tym cały łańcuch produkcji od pola do stołu. Firma jednak nie poprzestaje tylko na tym. Namawia także konsumentów do odpowiedzialnej postawy i świadomej konsumpcji.

Jeszcze w 1999 roku na świecie było 6 mld ludzi. Obecnie jest nas 7,8 mld, a ONZ prognozuje, że w 2050 r. zbliżymy się do 10 mld. Wzrost liczby ludności, może spowodować, że w pewnym momencie zacznie brakować żywności i zasobów do jej produkcji, jeśli nie będziemy jej wytwarzać w sposób zrównoważony. Intensywne rolnictwo prowadzi do nadmiernego obciążenia środowiska. Rozwiązaniem jest przejście na zrównoważone rolnictwo, czyli takie którego ideą jest. zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla ludności, bez powodowania szkód w ekosystemach.

Goodvalley jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne klimatycznie, stosuje szereg rozwiązań, które mają na celu osiągnięcie i utrzymanie neutralności emisji CO₂ oraz niemarnowanie zasobów, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie. Modelem wyróżniającym firmę jest wytwarzanie „od pola do stołu”, które charakteryzuje się samowystarczalnością w zakresie produkcji, co pozwala na dokładną kontrolę każdego etapu działalności. Wszystkie etapy produkcji uzupełniają się, a cała aktywność przedsiębiorstwa koncentruje się na uzyskaniu jak największego stopnia zrównoważenia produkcji, w czym bardzo ważną rolę odgrywają biogazownie produkujące „zieloną” energię.

JAK PRODUKOWAĆ W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY?

Goodvalley wprowadza szereg działań, które finalnie składają się na zrównoważoną produkcję żywności. Jakie to działania? Zaczynając od rolnictwa jest to między innymi dbałość o glebę. Goodvalley zapobiega jej degradacji poprzez urozmaicony płodozmian, a także nawozi masą pofermentacyjną, dzięki czemu podnosi jakość gleby, co prowadzi do zwiększenia jej wodochłonności i możliwości ograniczenia użycia nawozów sztucznych. Dodatkowo, firma bada glebę na zawartość składników pokarmowych, dzięki czemu wie dokładnie, w których miejscach ją nawozić. Goodvalley stawia także na zachowanie bioróżnorodności
poprzez zazielenienia śród polne, mające funkcje podobne do naturalnych ekosystemów. Zatem firma świadomie nie wykorzystuje rolniczo wszystkich dostępnych terenów.

W zrównoważonym rolnictwie niezwykle istotną rolę odgrywa technologia. Goodvalley wykorzystuje w swojej pracy cyfrowe rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, które pomagają określić miejsca na polu z większym lub mniejszym potencjałem produkcyjnym, co przyczynia się do optymalnego wykorzystania zasobów takich jak: nasiona czy nawozy mineralne. Na podstawie badań i analizy gleby, zawartości chlorofilu w roślinach oraz osiągniętego plonu, firma jest w stanie przygotowywać mapy zmienności na polu, które może zaimplementować w urządzeniach, z którymi pracuje na polu. Pozwala to w sposób jeszcze bardziej zrównoważony wykorzystywać zasoby.

Na każdym etapie prowadzony jest pełen monitoring procesu produkcji, by minimalizować straty zasobów do minimum. Jest to o tyle ważne, że na świecie ok. 10 % zbiorów pozostaje (marnuje się) na polach, w silosach – nie dojeżdża do młynów paszowych. Zrównoważone podejście jest niezwykle istotne również
w samej produkcji zwierzęcej. Goodvalley stosuje celowy dobór genetyczny, dążąc min. do zmniejszenia zużycia paszy. Oraz do zwiększenia naturalnej odporności zwierząt min. dzięki temu możliwy jest chów bez użycia antybiotyków. Bardzo ważną rolę w zrównoważonym modelu produkcji przedsiębiorstwa są biogazownie produkujące „zieloną” energię. Funkcjonują one w jednym systemie z polami, fermami trzody chlewnej i zakładami mięsnymi. Wszelkiego rodzaju pozostałości z produkcji rolnej (np. słoma) są swoistym „paliwem” dla tego rodzaju instalacji. Na koniec procesu produkcyjnego cała masa pofermentacyjna jest wykorzystywana jako w pełni naturalny i ekologiczny nawóz. W ten sposób powstaje zamknięty cykl, w którym nie ma miejsca na marnotrawienie jakichkolwiek zasobów.

ŚWIADOMA POSTAWA KONSUMENTÓW

Goodvalley nie poprzestaje na samej zrównoważonej produkcji. Chce robić więcej i uświadamiać konsumentów. Dlatego zachęca ich do odpowiedzialnej postawy i świadomej konsumpcji, by nie szkodzić planecie. Uważa, że nie musimy sięgać po radykalne metody. Możemy skorzystać ze „złotego środka” czyli diety fleksitariańskiej. Goodvalley zachęca, by jeść mniej mięsa, ale dobrej jakości, ze zrównoważonych hodowli, jak najbardziej neutralnych klimatycznie. Warto podkreślić, że to ostatecznie konsument swoimi świadomymi decyzjami ma największy wpływ na kształt branży mięsnej. Zainteresowanie produktami ze zrównoważonej produkcji, może spowodować, że więcej firm będzie dążyło do tego modelu działalności.

– Cieszymy się, że stale rośnie liczba świadomych konsumentów, którzy chcą sięgać po produkty, kierując się przy tym dobrem naszej planety. Wierzymy, że taka postawa może przyczynić się do dobrej zmiany na szeroką skalę. Z naszej strony zapewniamy zrównoważoną produkcję, która jest neutralna dla klimatu. Zachęcamy też do przejścia na dietę bardziej przyjazną planecie. Myślimy, że jest to klucz do naszego wspólnego sukcesu w trosce o nas i przyszłe pokolenia – mówi Paweł Nowak, dyrektor generalny Goodvalley.


Autor:

Goodvalley

Last Updated on 17 grudnia, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA