Hisense podejmuje zobowiązanie do osiągnięcia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych: do roku 2022 obniżenie o 202,6% w stosunku do poziomu z roku 2021

Firma Hisense poinformowała dzisiaj o swoim zobowiązaniu do wyznaczenia celów redukcji 230000 ton emisji gazów cieplarnianych (GHG) w 2022 r. oraz opublikowała film na temat zrównoważonego rozwoju „Hisense, ku bardziej ekologicznej przyszłości”. Według Hisense w 2021 roku system produkcyjny został zredukowany o 76000 ton emisji dwutlenku węgla. Osiągnięcie tego celu w skali międzynarodowej w 2022 roku będzie wymagało zróżnicowanej strategii działania. Proces transformacji zostanie przeprowadzony z działalności B2B na B2C, co pozwoli na uwzględnienie zrównoważonego rozwoju.

Opracowanie nowego modelu B2B, dostosowanego do zrównoważonego rozwoju

Koncentrując się na „zorientowaniu na ludzi, zorientowaniu na zastosowanie”, głównym trendem jest inteligentny rozwój i zrównoważone upełnomocnienie. Firma Hisense, ukierunkowana na rozwój i produkcję najnowocześniejszych technologii, z powodzeniem rozszerzyła swój ślad w sektorze B2B, skupiając się na inteligentnych rozwiązaniach Smart City, wyświetlaczach medycznych itp.

Inteligentne rozwiązania Hisense Smart City wykorzystują „miejską chmurę obliczeniową + chmurę obliczeniową Hisense” jako rdzeń do realizacji inteligentnej budowy miasta. Spółka zmierza do zmniejszenia emisji CO2 poprzez redukcję zatorów drogowych. To przedsięwzięcie było pierwszym krokiem w rozwoju i zastosowaniu technologii smart city. Do tej pory inteligentne rozwiązania Smart City firmy Hisense zostały z powodzeniem zastosowane w 169 miastach. Hisense konsekwentnie dąży do rozszerzenia swojego rozwoju B2B i osiągnięcia strategicznego układu globalizacji.

Podjęcie działań w zakresie B2C w celu promowania oszczędności energii i redukcji emisji

Przełom technologiczny przynosi jednocześnie wysoką jakość w rozwoju produktów i technologii. Urządzenia gospodarstwa domowego Hisense kładą nacisk na nieustanną dbałość o „Ekologiczny Projekt, Ekologiczne Zakupy, Ekologiczną Produkcję, Ekologiczną Logistykę, Ekologiczny Recykling”, wspomagając przyspieszenie przyjaznej dla środowiska transformacji sektora urządzeń gospodarstwa domowego.

W 2022 roku firma Hisense będzie kontynuować realizację „Zielonych inicjatyw, tworzenia perspektyw”, w tym znaczne wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska, zastosowanie energii słonecznej jako alternatywy dla tradycyjnej energii węglowej o wysokim zanieczyszczeniu, uproszczenie procesu produkcji poprzez technologię szybkiego termicznego cyklu wtrysku (RTCI), dodanie oznakowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych w celu zwiększenia efektywności wykorzystania części lodówki, itp.

Zrównoważona technologia dla zapewnienia rozwoju ekologicznego jest najważniejszym krokiem w podróży Hisense w kierunku promowania rozwoju społecznego i gospodarczego. Firma Hisense jest zaangażowana w działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i tworzenia bardziej ekologicznej i naturalnej przyszłości. Hisense wierzy, że wysiłki w zrównoważonym rozwoju doprowadzą do dobrobytu rodzin i społeczeństw.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 27 stycznia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA