Naszą strategiczną ambicją jest pozycja przywódcy sektorowego w sektorze ubezpieczeń dla medycyny. Janusz Szulik- Prezes Zarządu spółek TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A

Naszą strategiczną ambicją jest pozycja przywódcy sektorowego w sektorze ubezpieczeń dla medycyny. Janusz Szulik- Prezes Zarządu spółek TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A

Czym na tle konkurencji wyróżnia się grupa ubezpieczeniowa Inter Polska?

Nasza grupa ubezpieczeniowa w skład której wchodzą dwa towarzystwa ubezpieczeń – TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. jest związana z sektorem ochrony zdrowia. Posiadamy największe na polskim rynku bądź znaczące udziały w rynkach ubezpieczeń dla podmiotów leczniczych, lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i pozostałych zawodów medycznych. Naszą strategiczną ambicją jest pozycja przywódcy sektorowego w sektorze ubezpieczeń dla medycyny.
Uzupełnieniem naszej oferty ubezpieczeń medycznych i majątkowych dla sektora ochrony zdrowia są ubezpieczenia zdrowotne, skierowane zarówno do klientów grupowych jak i indywidualnych. Naszą działalność ubezpieczeniową można opisać na jednym obrazku:
lekarz i inny personel medyczny u nas ubezpieczony w zakresie zawodowych ryzyk medycznych jak i prywatnych potrzeb ubezpieczeniowych, wraz z rodziną (dom, mieszkanie, podróż, ochrona prawna, życie), diagnozuje i leczy w gabinecie, którego pomieszczenia wraz z całym wyposażeniem są ubezpieczone u nas,pacjenta, który jest posiadaczem naszego ubezpieczenia zdrowotnego.
Chciałbym szczególnie podkreślić, że nie tylko zawieramy i obsługujemy umowy ubezpieczenia, ale dostarczamy naszym klientom wiedzę z zakresu odpowiedzialności cywilnej przy wykonywaniu zawodów medycznych. Tym się wyróżniamy. Realizujemy ten cel we współpracy z Samorządami Zawodów Medycznych jak i uniwersytetami i wyższymi uczelniami medycznymi.  

Dlaczego akurat na branży medycznej, która jest głównym adresatem Państwa usług ubezpieczeniowych szczególnie skupiliście swoją uwagę?

Od samego początku, czyli 30 lat temu zajmowaliśmy się ofertą ubezpieczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów, co ma bezpośredni związek z tym, że lekarze i lekarze dentyści są znaczącą grupą klientów naszego udziałowca, jakim jest Grupa Inter w Mannheim. Z czasem koncentracja na ubezpieczeniach dla sektora ochrony zdrowia zwiększała się, a od roku 2009 został on zapisany w strategii naszych spółek, jako strategiczny. Aktualnie realizujemy piąty, trzyletni cykl strategiczny, 2021-2023, który jest konsekwentną kontynuacją naszej koncentracji na ochronie zdrowia. Osiągnęliśmy na tym rynku znaczącą pozycję, którą chcemy umacniać.

Czy rynek ubezpieczeń jest wymagającym rynkiem?

My sami dla siebie jesteśmy wymagający, aby dostarczyć naszym obecnym i przyszłym klientom wiedzę, o czym wspomniałem, jak i ofertę ubezpieczeniową odpowiadającą ich zmieniającym się potrzebom. Chcemy zapewnić im poczucie, że zabezpieczyli się od skutków zdarzeń losowych u ubezpieczyciela, na którym mogą polegać i otrzymują potwierdzenie tego w każdym punkcie interakcji z nami, zarówno przy zawieraniu umów jak i w przypadku zdarzenia losowego.  Mamy wielu zadowolonych klientów, którzy mówią o tym nie tylko nam, ale swoim koleżankom i kolegom. To już są nasi ambasadorzy.

Jak pandemia korona wirusa wpłynęła na branże ubezpieczeń? Czy niepewność oraz ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia i życia wpłynęły na zwiększoną sprzedaż polis ubezpieczeniowych?

Pandemia zmieniła ten rynek ubezpieczeń z naszego punktu widzenia przede wszystkim w dwóch aspektach. Po pierwsze poprzez obnażenie kruchości naszego życia zwiększyła zainteresowanie ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi, po drugie wymusiła na ubezpieczycielach dostosowanie swojej oferty do sytuacji, w której kontakt bezpośredni z klientem jest utrudniony, bądź wręcz niemożliwy.

Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, której towarzyszą silne, czasem skrajne emocje społeczne, przedstawiciele zawodów medycznych częściej decydują się na dodatkową ochronę prawną w postaci odpowiedniego ubezpieczenia gwarantującego zadośćuczynienie finansowe w przypadkach fizycznego ataku pacjenta? I czy może Pan coś więcej powiedzieć o tzw. „Klauzuli Agresji Pacjenta”, która jest absolutnie unikatową w skali rynku formą zabezpieczenia prawnego, pozwalającego medykom chronić się przed negatywnymi skutkami ewentualnej napaści ze strony agresywnych pacjentów?

Klauzulę Agresji Pacjenta wprowadziliśmy w oparciu o zdarzenia, które obserwowaliśmy na rynku jeszcze przed pandemią, była to jedyna tego rodzaju klauzula na rynku.
Od początku pandemii, zarówno w Polsce, jaki w innych krajach, obserwujemy ataki na personel medyczny i to zarówno fizyczne, jak i słowne, poprzez list, telefon, internet w skali nienotowanej do tej pory. Wg dostępnych danych, a te nie są ani w Polsce, ani w innych europejskich krajach precyzyjnie rejestrowane, u jednego z naszych sąsiadów 40 % lekarzy, prowadzących prywatne praktyki, było ofiarami agresji słownej, bądź fizycznej w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy pandemii.
Nasza Klauzula Agresji Pacjenta stanowi ochronę dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści, wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne. Zgodnie z naszymi zasadami, obsługujemy naszych klientów w sposób kompleksowy, a klauzula ta sprzedawana jest w ramach oferowanych pakietów dla zawodów medycznych.
Chciałbym dodać, że nasz pakiet w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej zawiera również ochronę prawną z tytułu naruszenia dóbr osobistych Ubezpieczonego w życiu zawodowym, z tytułu zniesławienia lub znieważenia.

Jak widzi Pan przyszłość branży ubezpieczeniowej?

Moim zdaniem, następować będzie kontynuacja trendu personalizacji ofert w oparciu o rosnące zbiory danych, które będą umożliwiały większe dostosowanie oferty do potrzeb, tych świadomych i tych wykreowanych – uświadomionych w oparciu o różne impulsy – zdarzenia z otoczenia, zmiany w otoczeniu prawnym i inne. Ta personalizacja dotyczyć będzie również modeli komunikacji – interakcji klientów z zakładami ubezpieczeń.
Chęć zamiany dużej, potencjalnej, niepewnej szkody w przypadku zdarzenia losowego na małą, ale pewną – zapłatę składki ubezpieczeniowej, będzie nam w przyszłości na pewno towarzyszyć, a to jest idea ubezpieczeń.

 Jaki jest Pana cel zawodowy, punkt w karierze, do którego Pan zmierza, oczywiście w kontekście pracy w branży ubezpieczeniowej?

Zarządzanie towarzystwem ubezpieczeń jest wymagającym, wielowątkowym wyzwaniem, które chciałbym kontynuować.


Janusz Szulik- Prezes Zarządu spółek TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Kadry Kierowniczej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Absolwent programu menedżerskiego Generali Akademie. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 1999-2008 pracował w spółkach Generali w Polsce, na początku jako Dyrektor Regionu, a w latach 2002-2008 jako Dyrektor Sprzedaży. Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. W obydwu towarzystwach jest odpowiedzialny za sprzedaż, szkolenia, marketing i PR oraz audyt wewnętrzny. Wyróżniony m.in. Medalem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Odznaczeniem Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Honorowym Odznaczeniem Samorządu Pielęgniarek i Położnych, członek I i II kadencji Rady Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Last Updated on 31 marca, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA