Nowatorskie finansowanie inwestycji eksportera przez KUKE i Grupę Santander

KUKE i Grupa Santander zapewniły polskiemu producentowi stali – spółce Cognor – finansowanie w wysokości prawie 400 mln zł na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych, co pomoże spółce rozwinąć skalę działalności i zwiększyć eksport. Po raz pierwszy finansowanie jest udzielane w oparciu o nowe rozwiązania dostępne od tego roku w KUKE.

Cognor to pierwsza polska firma, która skorzystała z oferowanych przez KUKE gwarancji spłaty finansowania inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego. W oparciu o tę gwarancję Grupa Santander udzieliła tej firmie kredytu inwestycyjnego w wysokości niemal 400 mln zł. Za tę kwotę Cognor planuje zmodernizować dwa krajowe zakłady oraz zakupić nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, która ma zastąpić mniej wydajną linię walcowniczą w Zawierciu. 

Przyszedł czas, żeby zmodernizować, a w zasadzie wymienić naszą walcownię w Zawierciu. To jest nasze najstarsze aktywo produkcyjne. Ono może zdecydowanie więcej produkować – powiedział Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy firmy Cognor. – Nowe rozwiązanie KUKE jest innowacyjne i zupełnie przełomowe, dlatego, że dotychczas na rynku finansowym można było próbować aplikować o finansowanie na maksimum pięć lat, tymczasem udzielenie bankowi gwarancji przez KUKE pozwala mu na wydłużenie tego okresu do 10 lat – zaznaczył.

Jak wyjaśnił Maciej Spychała z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE nowy mechanizm polega na tym, że ubezpieczyciel daje bankowi gwarancję spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji krajowej generującej eksport.

-Dzięki temu eksporter ma możliwość uzyskania większego kredytu i dłuższego terminu jego spłaty. Dla banków podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, że mogą zwiększyć swoją ekspozycję na danego eksportera czy inwestora, udzielić mu większego kredytu z dłuższym terminem płatności – tłumaczył Maciej Spychała. – Gwarancja ze strony KUKE jest wsparta gwarancją Skarbu Państwa, dzięki temu bank może przypisać zerową wagę ryzyka do tej ekspozycji – dodał. 

Maciej Spychała zaznaczył, że nowy rodzaj wsparcia ma na celu „zwiększenie możliwości ekspansji polskich eksporterów na zagranicznych rynkach”. 

-Finansowanie ze wsparciem KUKE pozwala bankom na uatrakcyjnienie warunków finansowych kredytów. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu tego instrumentu, możemy ograniczyć liczbę instytucji biorących udział w procesie przygotowania takiego finansowania, co po prostu skraca czas realizacji takiego przedsięwzięcia – wskazał Grzegorz Pojnar, dyrektor finansowania eksportu ECA z Departamentu Globalnej Bankowości Transakcyjnej Santander Bank Polska.

-Gwarancja KUKE na rzecz banku pokrywa większość ryzyka kredytowego finansowania, włącznie z odsetkami i prowizjami. „KUKE gwarantuje do 80 proc. ekspozycji kredytowej, w związku z tym używając tego mnożnika można skonkludować, że dzięki temu eksporter może uzyskać pięciokrotnie wyższy kredyt niż uzyskałby bez gwarancji – podkreślił Maciej Spychała z KUKE.

Rozwiązanie zaproponowane spółce Cognor jest jednym z instrumentów z wprowadzonego w tym roku przez ubezpieczyciela kompleksowego systemu wsparcia eksportu.

-W tej chwili możemy wspierać eksportera na każdym etapie realizacji przez niego kontraktów eksportowych. Wprowadziliśmy w 2021 roku szereg instrumentów, które pozwoliły rozszerzyć nam zakres wsparcia dla eksporterów. Można powiedzieć, że to wsparcie jest dostępne od samego początku – od etapu, w którym eksporter zaplanuje, że będzie w przyszłości eksportował, poprzez proces eksportu, produkcji, przygotowywania kontraktów i ich realizowania, a nawet później, gdy już rozwinie się w kraju i będzie myślał o ekspansji zagranicznej w postaci wychodzenia kapitałowego na zagraniczne rynki zbytu – tłumaczył Maciej Spychała.

-Transakcja zrealizowana przez Grupę Santander we współpracy z KUKE dla naszego klienta Cognor jest pierwszą tego typu transakcją na polskim rynku, gdzie zastosowaliśmy nowe instrumenty wprowadzone w tym roku przez KUKE. Na pewno nie jest to ostatnia transakcja, jaką w tym schemacie chcemy realizować i mamy ambitne cele na nasze najbliższe lata – zapewnił Grzegorz Pojnar.

-Pracujemy w tej chwili nad kilkoma kolejnymi transakcjami. Część z nich już jest bardzo zaawansowana, część na początkowych etapach. Tych inwestycji pojawiło się kilkanaście – to po stronie eksporterów, natomiast po stronie banków, które są bezpośrednio beneficjentami naszej gwarancji, również widzimy bardzo duże zainteresowanie – do tej pory zawarliśmy kilka umów ramowych dotyczących obsługi gwarancyjnej w ramach tego rozwiązania – dodał Maciej Spychała. 

Krzysztof Zoła przypomniał, że założeniem projektu inwestycyjnego firmy Cognor oraz podstawą wsparcia z KUKE jest warunek, by przynajmniej 20 proc. dotychczasowych przychodów przedsiębiorcy – mierzonych w okresie trzyletnim – pochodziło z eksportu lub by inwestycja generowała w okresie trzech lat po jej zakończeniu przychody eksportowe na takim samym poziomie. 

-Mamy ok. 30 proc. przychodów eksportowych, a jestem przekonany, że po realizacji tej inwestycji zwiększy się skala naszej produkcji takich właśnie asortymentów, które są atrakcyjne na rynkach eksportowych i eksport jeszcze bardziej wzrośnie – dodał dyrektor finansowy.

System wsparcia eksportu KUKE, którego jednym z instrumentów jest gwarancja spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego eksporterowi przez bank, zachęca instytucje finansowe do szerszego kredytowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji i transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów. KUKE jako agencja wsparcia eksportu oferuje rozwiązania, które udostępnia swoim eksporterom zaledwie kilka krajów w Europie.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 29 grudnia, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA