Optymalizacja łańcucha dostaw wyzwaniem menadżerów logistycznych

Optymalizacja łańcucha dostaw wyzwaniem menadżerów logistycznych

Pandemia COVID-19 zweryfikowała procesy biznesowe w niemal każdej branży. Przedsiębiorcy nagle musieli zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami, a największą wartością było zachowanie stabilizacji w dostawach do klientów. Dzisiaj, po 1,5 roku pandemii jesteśmy bogatsi o cenne doświadczenia, rozwiązania oraz wnioski mogące poprawić odporność biznesów oraz optymalizować bieżące procesy.

Analizując ogólną sytuację rynkową można stwierdzić, że polska gospodarka wyszła z wywołanego przez koronawirusa kryzysu obronną ręką. Oczywiście, niektóre segmenty gospodarki ucierpiały bardzo mocno, jednak większość branż uniknęła najczarniejszego scenariusza. W logistyce każdego dnia zmagaliśmy się z kolejnymi wyzwaniami – od kongestii w portach morskich, przez przestoje w chińskich fabrykach, blokady granic czy zachorowania na Covid-19
wśród pracowników magazynowych. Do tego doszła blokada Kanału Sueskiego. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i dywersyfikacji biznesu, zachowaliśmy stabilność w jakże trudnym dla wszystkich okresie. Co więcej, w 2020 roku odnotowaliśmy rekordowy w historii firmy przychód na poziomie 1,156 mld zł, rosnąc rok do roku aż o 22 proc. Dla porównania, w tym samym okresie rynek TSL urósł o 5 proc. Osiągnięte rezultaty pozwalają nam wierzyć, że dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w ich wyzwaniach, włączając w to optymalizację ich procesów biznesowych.

Przed pandemią znaczna część przedsiębiorców postrzegała sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw za pewnik. Był to obszar działalności firmy, któremu nie poświęcano zbyt dużo uwagi. Wszystko zmieniło się wraz z pandemią, kiedy okazało się, że łańcuchy dostaw wielu przedsiębiorstw, aby zachować ciągłość oraz opłacalność ekonomiczną, wymagają gruntownej przebudowy. Jak wynika z przeprowadzonej przez nas ankiety, zakłócenia w łańcuchu dostaw powstałe w wyniku pandemii miały negatywny wpływ na funkcjonowanie aż 66 proc. firm. Co więcej, aż 60 proc. ankietowanych przyznaje, że wciąż dostrzega realne
zagrożenie ciągłości łańcucha dostaw. Z tego też względu wielu z nich poszukuje wskazówek, w jaki sposób przebudować dotychczasowe rozwiązania, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zakłóceń w dostawach i zabezpieczyć ten jeden z kluczowych obszarów działalności firmy.

Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazały wszystkim, jak ważnym elementem naszej codzienności są dobrze funkcjonujące łańcuchy dostaw. Każdy z nas w jakimś stopniu odczuł zaburzenia w globalnych połączeniach transportowych, a jak pokazuje nasza ankieta, aż 47 proc. menadżerów logistyki uważa, że obecne zakłócenia łańcucha dostaw wpłynęły negatywnie na ich relacje z klientami. Natomiast co ciekawe, rynek nie zamierza obniżać swoich oczekiwań
wobec dostawców. Na pytanie, czy klienci są gotowi obniżyć swoje wymagania ze względu na trudną sytuację na rynku, aż 64 proc. badanych odpowiedziało przecząco. Pokazuje to, że logistycy, niezależnie od wyzwań, są zobligowani do jak najwyższej jakości serwisu. To sprawia, że coraz częściej interesują się oni wsparciem – zarówno technologicznym, jak i podmiotów zewnętrznych.

Wydaje się, że wielu graczy na rynku wyciągnęło określone wnioski z zaistniałej sytuacji. Aż 55 proc. przebadanych menadżerów logistyki zdeklarowało gotowość inwestycji, mających na celu usprawnienie funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie. 54 proc. z nich zamierza usprawnić infrastrukturę logistyczną w swojej firmie. Drugim najczęściej wskazywanym obszarem do inwestycji były systemy informatyczne i rozwój technologiczny – zainteresowanie nimi przejawia 47 proc. uczestników badania. Inwestycje w obszarach automatyki magazynowej i uruchamianie nowych powierzchni magazynowych ma w planach odpowiednio 38 proc. i 42 proc. respondentów. Z kolei 27 proc. przebadanych menedżerów zamierza zwiększyć wkład w zasoby ludzkie.

Kluczowym obszarem zmian będzie również przebudowa istniejących łańcuchów dostaw. Mimo, że sytuacja w szeroko pojętym transporcie i logistyce mocno się skomplikowała, oczekiwania klientów są coraz wyższe. Zmieniająca się rynkowa rzeczywistość wymusza konieczność zdefiniowania na nowo punktów krytycznych funkcjonowania firmy, a także ryzyka – zarówno związanego z zakupami u danego dostawcy, jak i dotyczącego dostaw do kluczowych klientów.
Z tego też względu niezbędne jest zrewidowanie dotychczasowych procesów, opracowanie planów awaryjnych oraz odpowiednie zarządzanie stanami magazynowymi. Ewaluacja powinna jednak przede wszystkim współgrać z aktualnymi potrzebami firmy oraz pojawiającymi się wyzwaniami. Coraz ważniejsze stają się: przejrzystość oraz digitalizacja łańcucha dostaw.

W Rohlig Suus Logistics dostrzegamy zachodzące zmiany rynkowe, szczególnie w tym bardzo wrażliwym obszarze, jakim jest zachowanie ciągłość łańcucha dostaw. Z tego też względu idziemy o krok dalej. Oferujemy klientom nie tylko kompleksowe zarządzanie ich transportami, ale również specjalistyczne doradztwo. W ramach tej usługi pomagamy naszym klientom budować przewagę konkurencyjną poprzez optymalizację łańcuchów dostaw. Rosnące oczekiwania oraz coraz wyższe koszty działalności wymagają budowania elastycznych łańcuchów dostaw lub modyfikacji istniejących. W SUUS Advisory skupiamy się na doradztwie w zakresie strategicznych wyzwań w łańcuchu dostaw, czyli budowanie całości strategii łańcucha dostaw albo planowaniu jej elementów. Takie elementy szerszej całości to np. właściwe lokalizacje platform przeładunkowych czy magazynów regionalnych, systemy zasilania magazynów czy fabryk przez dostawców oraz dystrybucji wyrobów gotowych do klientów końcowych. Nasze ponad 30-letnie doświadczenie pozwala nam dzisiaj na wspieranie klientów w budowaniu niezawodnych łańcuchów dostaw.


Autor:

Rohlig Suus Logistics

Last Updated on 28 lutego, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA