<strong>Parki Handlowe</strong>

Parki Handlowe

Ostatnie lata zmieniły obraz struktury obiektów handlowych w naszym kraju. Widzimy to w naszym życiu codziennym. Widać to również w biurach projektowych. Przed kilku laty zrealizowane zostały galerie handlowe wg naszych projektów. W 2019 wykonaliśmy pierwsze projekty przekształceń galerii mające na celu ich humanizację i unowocześnienie funkcjonalne i estetyczne.

Te projekty skończyły się z nastaniem „pandemii”. Zamknięcie tak dużych obiektów zmusiło operatorów handlowych do przewartościowania swoich preferencji. Możliwa i prawie pewna kolejna pandemia może spowodować ponowne zamknięcia obiektów wielo-lokalowych z pasażami. Jest to w oczywisty sposób bardzo niekorzystne dla firm produkujących dla sieci detalicznych i operatorów handlowych. Wytworzyło to nową niszę na rynku retail. Wcześniej budowano już tzw. Parki Handlowe. Obecnie widzimy bardzo duże zainteresowanie rozwojem tej części rynku. Powstają zespoły obiektów o powierzchniach od kilku do około 20 000 m2 GLA. Lokale są w nich dostępne od zewnątrz. Otoczone są obszernymi parkingami naziemnymi. Wynika z tego ich większa niezależność od obostrzeń pandemicznych. Klienci zaakceptowali takie rozwiązanie. Co prawda muszą dojść z samochodu do wybranego sklepu nawet w czasie deszczu, ale nie muszą chodzić po dużym obiekcie długimi pasażami. Mogą podjechać pod drzwi sklepu.

Obiekty te mają też duże zalety komercyjne. Koszt ich budowy jest o wiele niższy niż galerii handlowej, czynsze w związku z tym są niższe. Ich konstrukcja pozwala na łatwiejsze przebudowy i aranżacje. Charakter i standard tych obiektów również się zmienił.

Uzyskując pozwolenia na budowę na takie inwestycje spotykamy się z obawami, że będą to „blaszaki”. To się zmieniło. Staramy się wraz z inwestorami realizować je tak, aby przestrzeń takich parków była atrakcyjna i estetyczna. Wzbogacamy ją o funkcje rekreacyjne, gastronomiczne, wprowadzamy zieleń aby była przyjazna. Parki handlowe stały się obok zabudowy wielorodzinnej i hoteli dużą częścią naszej pracy projektowej.


MAREK BULAK

Architekt, założyciel biura projektowego Bulak Projekt. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Członek SARP.

Autor lub współautor wielu znanych projektów architektonicznym m.in.:

Cukrownia Żnin, Tabaco Park w Łodzi, Pałac i Folwark Łochów, galerie handlowe w Siedlcach i Białymstoku i wielu innych.

Last Updated on 22 grudnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA