Rosną ceny mediów a przedsiębiorcy szukają oszczędności

Rosną ceny mediów a przedsiębiorcy szukają oszczędności

Gigantyczne podwyżki cen energii elektrycznej oraz gazu dotykają w 2022 r. niemal wszystkie sektory gospodarki. Wzrost kosztów mediów użytkowych część przedsiębiorców będzie musiało przerzucić na swoich klientów, ale nie da się w ten sposób zrekompensować choćby 370 proc. podwyżki cen gazu (o tyle zgodnie z cennikiem PGNiG wzrosły stawki za gaz dla przedsiębiorstw w ciągu ostatniego półrocza*). Analitycy rynkowi przewidują, że wzrost kosztów działalności z tytułu podwyżek cen mediów może oznaczać większą skalę upadłości firm. Można poprzestać na oczekiwaniu na system ulg rekompensujących przynamniej w części zwiększone koszty za media (ale ze świadomością, że działania te będą miały charakter doraźny i krótkookresowy a trend wzrostu cen mediów użytkowych może pozostać z nami na dłużej), ale można także skutecznie optymalizować zużycie mediów w przedsiębiorstwie za pomocą dostępnych narzędzi i technologii.

JAKIE MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII (ALE TAKŻE INNYCH MEDIÓW) MAJĄ DZIŚ DO DYSPOZYCJI PRZEDSIĘBIORCY?

Apator: W Polsce wiele dużych przedsiębiorstw produkcyjnych wyposażonych jest w systemy kompleksowo nadzorujące procesy produkcyjne klasy MES (Manufacturing Enterpise Systems), które – współpracując z zaawansowanymi systemami ERP – pozwalają na zarządzanie każdym aspektem działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, rozpoczynając od zamawiania materiałów do produkcji a kończąc na finansach, księgowości a nawet systemach kadrowych. Zarządzanie energią stanowi w takim systemie zaledwie jeden z wielu modułów funkcjonalnych.

JAK WIELE TEGO TYPU SYSTEMÓW JEST DOSTĘPNYCH NA RYNKU POLSKIM? DLACZEGO TE ROZWIĄZANIA NIE SĄ TAK POWSZECHNE?

Apator: Obecnie na rynku kompleksowe systemy oferuje kilkanaście dużych zagranicznych firm oraz kilka większych polskich spółek informatycznych. Słabą stroną takich dużych rozwiązań jest ich wysoka cena, ponadto zarządzanie tak skomplikowanym wdrożeniem wymaga współpracy wielu osób, zarówno z wewnątrz organizacji, jak i zewnętrznych konsultantów informatycznych, których praca jest bardzo kosztowna. Dodatkowo, trzeba mieć na uwadze fakt, że wdrożenia tego typu rozwiązań trwają całymi miesiącami a czasem nawet latami. Ze względu na stopień złożoności trzeba się liczyć z tym, że wiele takich kompleksowych wdrożeń po prostu się nie powiedzie (nawet do 40%). Być może duże przedsiębiorstwa stać na podjęcie takiego ryzyka w imię przyszłych niewątpliwych korzyści z posiadania kompleksowego rozwiązania. Tymczasem rachunki za energię rosną błyskawicznie, często zmniejszając rentowność biznesu już teraz.

Kolejny problem pojawia się często na styku sprzętu (urządzeń pomiarowych) i samej aplikacji do optymalizacji oraz zarządzania energią i innymi mediami. Częstym przypadkiem jest występujący miks urządzeń od różnych producentów lub/i brak urządzeń pomiarowych i sensorów w ogóle. Polskie firmy informatyczne posiadają bardzo dobre aplikacje informatyczne, często jednak ich słabszą stroną jest integracja systemu IT i urządzeń.

Inną przeszkodą, szczególnie w średnich i mniejszych przedsiębiorstwach, są pieniądze, a właściwie niechęć właścicieli do angażowania bieżącego kapitału w rozwiązania, które przyniosą korzyść dopiero w przyszłości. Polski rynek jest jeszcze słabo rozwinięty pod względem firm oferujących zarządzanie energią jako usługę (Energy Management as a Service) czy też nowoczesnych modeli biznesowych, w ramach których klienci byliby gotowi podzielić się z dostawcami technologii oszczędnościami uzyskanymi z użytkowania systemu do zarządzania energią. Mówimy o klasycznej formule ESCO.

CO W TAKIM RAZIE POWINIEN ZROBIĆ PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY CHCIAŁBY ZOPTYMALIZOWAĆ ZUŻYCIE EE W SWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE, ALE Z RÓŻNYCH POWODÓW NIE CHCE PRZEZNACZYĆ NA NARZĘDZIE ZNACZNYCH ŚRODKÓW?

Apator: Istnieją na rynku rozwiązania, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, specjalistycznego oprogramowania i specjalnego sprzętu do obsługi. Dobrą metodą jest zastosowanie stopniowania opomiarowania: opomiarowanie głównych przyłączy energetycznych, a dopiero w kolejnych krokach, na podstawie zgromadzonych danych, decyzja o opomiarowaniu pozostałych obwodów wewnętrznych i kluczowych maszyn. System, który wdrożyliśmy na rynek, pozwala w prosty sposób dodawać nowe urządzenia pomiarowe. Zastosowaliśmy go także w naszym zakładzie w Ostaszewie, gdzie zaczynaliśmy od ok. 10 punktów, a obecnie mamy zainstalowanych ponad 100 liczników. Istotne jest, żeby już na etapie projektowania lub generalnych remontów w zakładach przystosowywać obwody zasilające do montażu liczników. W tym momencie nie wpływa to znacząco na koszty budowy lub modernizacji, a zdecydowanie ułatwia zastosowanie systemów monitorujących zużycie mediów w przyszłości. Stosując stopniowanie, zaczynamy od analizy potrzeb energetycznych, a stopniowo dochodzimy do np. kontrolowania kosztów pracy poszczególnych linii, maszyn czy partii produktów.

OD CZEGO PRZEDSIĘBIORCA POWINIEN ZACZĄĆ PROCES OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA EE W SWOIM PRZEDSIĘBIORSTWIE? JAKIE DANE SĄ POTRZEBNE, ABY OCENIĆ, CZY JEST TU W OGÓLE POLE DO OSZCZĘDNOŚCI?

Apator: Rozpoczynamy od analizy faktur za zużycie energii, następny etap to opomiarowanie przyłączy do zakładu, co pozwoli na kontrolę w czasie rzeczywistym kosztów oraz zautomatyzowane przeciwdziałanie przekroczeniom mocy zamówionej czy parametrów jakościowych energii. Kolejny etap to, w przypadku zakładów produkcyjnych, kontrolowanie zużycia ee w procesach produkcyjnych, na wydziałach czy w ramach wytwarzania określonych partii wyrobów.

NA JAKIE ASPEKTY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU DO MONITOROWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH ZUŻYCIA MEDIÓW ZWRACAĆ UWAGĘ?

Apator: Zakładając spełnienie wyżej wymienionych etapów (zainstalowanie opomiarowania), to oczywiście istotne jest, by system nadzorujący pozyskiwane dane pozwalał na sporządzanie analiz i raportów zrozumiałych dla klienta. Potrzeby są różne: od czystych analiz technicznych, po wystawianie dokumentów finansowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie będzie w pełni wykorzystany bez świadomego i kompetentnego użytkownika po stronie klienta. Tylko taki użytkownik jest w stanie wyartykułować swoje potrzeby oraz korzystać z dostarczanych analiz. W wielu przedsiębiorstwach takimi zadaniami są często obciążani pracownicy, którzy nie posiadają odpowiednich kompetencji i nie są w stanie wykorzystać w pełni potencjału takiego rozwiązania. Dlatego bardzo ważna jest dobra współpraca na etapie wdrażania, gdzie – bazując na naszym doświadczeniu – jesteśmy w stanie zaproponować klientowi konkretne, dopasowane narzędzie. Naszą zaletą jest dostarczanie kompleksowego rozwiązania: sprzętowego (liczniki i systemy odczytowe) oraz systemów do analiz i raportów.

NA KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WPŁYWA NIE TYLKO BEZPOŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII W PROCESACH WYTWÓRCZYCH, ALE TAKŻE JAKOŚĆ ENERGII, KTÓRA PRZEKŁADA SIĘ NP. NA ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I NIEZAWODNOŚĆ ICH PRACY. ZA JAKOŚĆ EE ODPOWIADAJĄ NIE TYLKO JEJ DOSTAWCY, ALE TAKŻE PRZEDSIĘBIORCA (ZAPADY NAPIĘCIA, WYŻSZE HARMONICZNE PRĄDU ORAZ NAPIĘCIA). W JAKI SPOSÓB SYSTEMY DO MONITORINGU POZWALAJĄ POPRAWIĆ JAKOŚĆ ZASILANIA?

Apator: Nasze rozwiązanie daje możliwości tego typu analiz w oparciu o bardzo nowoczesne liczniki z wbudowanymi funkcjami pomiaru i kontroli jakości energii oraz autorskim rozwiązaniem dotyczącym aktywnej kontroli wybranych parametrów (np. moc zamówiona, współczynnik mocy, wykrywanie zaników i zapadów napięcia itp.).

CZY PROCES WDROŻENIA SYSTEMU WSPIERAJĄCEGO MONITORING I ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM MEDIÓW WPŁYWA NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ? JAK PRZEBIEGA WDROŻENIE TAKIEGO NARZĘDZIA?

Apator: Aktywnie uczestniczymy w procesie uruchomienia systemu pomiarowego u klienta, tak starając się dobierać rozwiązania sprzętowe, by unikać wyłączania obwodów zasilających (oczywiście tam, gdzie to możliwe). W pozostałych przypadkach stosuje się zasadę wykorzystywania planowych przerw w pracy przedsiębiorstwa.

CO W OBSZARZE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ZUŻYCIA MEDIÓW PROPONUJE GRUPA APATOR, KTÓRA OD LAT DOSTARCZA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA POMIAROWE NIE TYLKO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ALE TAKŻE GAZU, CIEPŁA I WODY, W POLSCE I EUROPIE.

Apator: Rozwiązania Grupy Apator od lat wspierają zarządzanie zużyciem mediów. Pierwotnie skupieni byliśmy na energii elektrycznej, jednak szerokie doświadczenie specjalistów pozwala na rozszerzenie zakresu o kolejne media. Dziś dla wielu przedsiębiorców istotne znaczenie ma optymalizacja zużycia nie tylko energii elektrycznej, ale również gazu. W tych obszarach rozwinęliśmy funkcjonalność naszego nowego systemu. Optymalizacja zużycia to jeden z aspektów, kolejny to możliwość szczegółowego przypisania kosztów do linii produkcyjnych czy nawet kolejnych partii produktów.

Zapewniamy infrastrukturę pomiarową, nowoczesną komunikację urządzeń, gromadzenie danych i ich prezentację. Dwukierunkowa komunikacja z liczników pozwala na zaimplementowanie w kolejnym kroku zautomatyzowanego sterowania optymalizującego. Chmurowe, niedrogie systemy monitorujące zużycie to niezbędny etap wstępny w kierunku w pełni świadomego zarządzania energią i mediami. Możemy liczyć nie tylko na obniżenie zużycia mediów rzędu 15-20%, ale także dodatkowe korzyści związane z możliwością optymalizacji rachunków za energię elektryczną i gaz dzięki wykorzystaniu zmian cen na rynku hurtowym, które także mogą być źródłem znaczących oszczędności. Efektywne zarządzanie odczytami, w dobie znacznego wzrostu kosztów nośników energii, może stać się niezbędnym narzędziem, które przyniesie znaczące oszczędności, co zostanie z pewnością docenione przez wielu przedsiębiorców i menedżerów.

Dowiedz się więcej o systemie optymalizującym zużycie mediów w przedsiębiorstwie.

Kontakt handlowy: ireneusz.wendelski@apator.com; +48 506 009 228

[1] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Czesc-mikro-i-malych-firm-nie-przetrwa-podwyzek-cen-gazu-Kiepskie-nastroje-przedsiebiorcow-8262699.html


Autor:

Apator

Last Updated on 16 marca, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA