Savills IM wzmacnia zespół ds. ESG i publikuje raport dotyczący dążenia do osiągnięcia neutralności emisyjnej

Savills IM wzmacnia zespół ds. ESG i publikuje raport dotyczący dążenia do osiągnięcia neutralności emisyjnej

Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny rynku nieruchomości, ogłosił zmiany w zespole ds. ESG związane z konsolidacją planów biznesowych zmierzających do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Firma opublikowała również raport z planami Savills IM na osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla (Net Zero Carbon Pathway).

W raporcie przedstawiono plany Savills IM dotyczące osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku. Zapowiedziano również przejście na model biznesu regeneracyjnego do 2050 roku, co według Savills IM oznacza staranie przywracania planecie i społeczeństwu większej ilości zasobów niż ich firma będzie zużywać. Cel dotyczący osiągnięcia neutralności emisyjnej obejmuje wszystkie aktywa posiadane przez firmę dłużej niż dwa lata, co odpowiada 98% globalnego portfolio Savills IM. Cel ten odnosi się również do wszystkich nowych funduszy, które są tworzone i rozwijane.

W ramach zmian, na stanowisko Senior ESG Managera w Savills IM powołano Cathy Keir. W swojej nowej roli będzie wspierała zespoły inwestycyjne w Europie, wdrażając cele i inicjatywy z obszaru ESG, określone w raporcie na temat osiągnięcia przez Savills IM neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Działania te umożliwią firmie realizację jej ambitnych planów związanych z osiągnięciem wpływowej pozycji w dziedzinie ESG. Cathy Keir będzie pracowała w londyńskim biurze Savills IM, a jej bezpośrednią przełożoną będzie Emily Hamilton, Head of ESG. Przed dołączeniem do zespołu Savills IM, Cathy pracowała w BMO Real Estate Partners, gdzie pełniła funkcję analityka ds. zrównoważonego rozwoju.

Savills IM wzmocnił zespół ds. ESG nie tylko poprzez zatrudnienie nowych pracowników, ale również awansując kilkoro dotychczasowych ekspertów na stanowiska związane właśnie z obszarem ESG. Rosie Clarkson, która wcześniej pełniła funkcję Investment Relations Coordinator, została powołana na stanowisko ESG Managera, gdzie będzie zarządzała wewnętrzną aktywnością firmy w tym obszarze, w tym programem Savills IM’s Restorative Business Champions, realizowanym we współpracy z Future Makers. Steven Evans, Senior Risk Manager, będzie odpowiedzialny za współpracę z zespołami transakcyjnymi w celu wsparcia głębszej integracji ESG w ramach procesu akwizycji, koncentrując się w szczególności na działaniach na rzecz klimatu. Z kolei, Lorna Mackie, Head of Luxembourg Office, będzie koncentrowała się w swoich działaniach na regulacjach i wymogach dotyczących ujawniania informacji z zakresu ESG

Zespół otrzyma również wsparcie ze strony Michelle Sartorio, która oprócz pełnienia funkcji Global Head of Communications and Marketing, będzie zarządzała także strategicznymi projektami z obszaru ESG, m.in. takimi jak program zaangażowania najemców w działania z zakresu ESG. Będzie także współpracowała z zespołem inwestycyjnym, w miarę rozwijania przez Savills IM platformy inwestowania zaangażowanego społecznie.

Ponadto, ponad 40 pracowników Savills IM odbyło szkolenie z zakresu ESG skierowane do pracowników branży nieruchomości (Better Buildings Partnership ESG Training Course for Real Estate Professional) oraz serię wewnętrznych kursów dotyczących wdrażania różnych aspektów ESG do procesów realizowanych przez Komitet Doradztwa Inwestycyjnego. Szkolenia obejmowały także wpływ szybko zmieniających się przepisów dotyczących ujawniania informacji z obszaru ESG na działania firmy.

W ponad 80% nieruchomości zarządzanych przez Savills IM wdrożono już programy z zakresu ESG. Ponadto, firma podjęła działania ukierunkowane na osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla poprzez realizację pierwszego, neutralnego emisyjnie budynku logistycznego – w położonej pod Londynem miejscowości Belvedere. Dodatkowo Savills IM podjął działania obejmujące również modernizację istniejącego już magazynu logistycznego i zmianę jego charakterystyki energetycznej z poziomu EPC C na EPC A+. Aby upewnić się, że oba budynki spełniają standardy poprawy efektywności energetycznej, we współpracy z ich najemcami zostanie wprowadzony stały monitoring. W ramach realizowanego programu ESG Savills IM planuje również przeprowadzenie w tym roku ponad 50 audytów z zakresu neutralności emisyjnej.

Alex Jeffrey, Global Chief Executive, Savills IM, powiedział: – Jako menedżer inwestycyjny doskonale rozumiemy, jak ważne jest umiejętne ukierunkowanie środków finansowych, aby stały się one siłą napędową inwestycji, zmierzających do zbudowania do 2050 roku środowiska opartego na zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla. Dokument Net Zero Carbon Pathway określa nasze zobowiązanie do przekształcenia się w firmę opartą na modelu biznesu regeneracyjnego. Oznacza to, że będziemy starali się przywrócić społeczeństwu i planecie więcej, niż pozyskamy z ich zasobów. Podejmowanie działań z zakresu ESG stanowi fundament zarówno naszych ram inwestycyjnych, jak i naszej odpowiedzialności wobec inwestorów, klientów, pracowników i szerszej społeczności.

Emily Hamilton, Head of ESG, Savills IM, skomentowała: -Z radością witamy Cathy w Savills IM, a nasze koleżanki i kolegów z Savills IM w zespole ds. ESG. Firmy zarządzające inwestycjami na rynku nieruchomości mają do odegrania kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego. Dlatego cieszę się, że w Savills IM podjęliśmy działania, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko.

CathyKeir, Senior ESG Manager, Savills IM, dodała: – Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do dynamicznego i innowacyjnego zespołu o tak doskonałej reputacji na rynku nieruchomości.
 Z niecierpliwością czekam na współpracę z zespołem, z którym będziemy kontynuowali wdrażanie zasad i działań z obszaru ESG w każdym aspekcie działalności Savills IM.


Autor:

Savills Investment Management

Informacje o autorze:

  • Savills Investment Management jest międzynarodowym menedżerem inwestycyjnym rynku nieruchomości 
     z siecią 17 biur zlokalizowanych na całym świecie.
  • Savills Investment Management zarządza aktywami o globalnej wartości około 26,1 mld EUR (stan na koniec 2021 roku). 
  • Savills Investment Management oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania aktywami 
     i funduszami w formie mandatów inwestycyjnych oraz funduszy dla szerokiego spektrum inwestorów, w tym firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, fundacji i family offices. Strategie inwestycyjne obejmują zarówno strategie typu core jak i oportunistyczne.
  • W Polsce Savills Investment Management zarządza aktywami w sektorach biurowym, magazynowym i handlowym. Ich łączna wartość wynosi około 1,7 mld EUR.

Last Updated on 10 maja, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA