VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit” już 30-31 maja 2022 w Warszawie!

VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit” już 30-31 maja 2022 w Warszawie!

W dniach 30-31 maja w Sheraton Grand Warsaw odbędzie się VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”.

Podczas wydarzenia organizowanego m.in. pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także UN Global Compact Network Poland, wybitni eksperci ze świata nauki oraz biznesu będą toczyć dyskusje na temat wdrożenia i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście działań globalnych jak również podejmowania lokalnych inicjatyw.

Postępujące zmiany klimatu są trendem o największych negatywnych skutkach dla przyszłości świata. Konferencja Sustainable Economy Summit  to unikatowe wydarzenie, które wyznacza nowe szlaki rozwoju uwzględniającego wartości  biznesowe połączone z odpowiedzialnością za dobro planety. Pokazujemy liderów zmian i możliwości  zmniejszenia  negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko.  

Podczas 2 dni dyskusji panelowych poruszymy następujące zagadnienia:

  • Neutralność klimatyczna
  • Gospodarka obiegu zamkniętego
  • Odnawialne źródła energii
  • Zrównoważone budownictwo
  • Finansowanie zielonych inwestycji
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu

W konferencji uczestniczą przedstawiciele firm z wielu sektorów gospodarki, a także liczne organizacje rządowe, organizacje non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Oprócz dyskusji panelowych swoje przemówienia wygłoszą goście specjalni:

Kamil Wyszkowski – Dyrektor UN Global Compact Network Poland – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych. Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami Inicjatywy Global Compact w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu w takich obszarach jak działania antykorupcyjne, innowacje na styku nauki i biznesu oraz korytarze transportowe ze szczególnym uwzględnienie basenu morza bałtyckiego. Specjalista oraz praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy.

Prof. Guy Standing – brytyjski profesor, badacz społeczny, ekonomista, specjalista w zakresie badań nad rozwojem. Absolwent University of Sussex (licencjat), University of Illinois (magisterium) i University of Cambridge (doktorat). Pracuje jako profesor na Uniwersytecie Londyńskim, jest jednym ze współzałożycieli Basic Income Earth Network,. Autor licznych publikacji, m.in. Work After Globalization: Building Occupational Citizenship (2009), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa (2014, wyd. polskie 2018) The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay. London: Biteback.oraz książki „Dochód podstawowy. Jak możemy sprawić, żeby to się udało”  (wyd. polskie 2021).

oraz

Prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest autorem wielu książek, autorem lub współautorem ponad 100 publikacji o charakterze naukowym (publikowane w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Niemczech), autorem ponad 50 publikacji w polskiej prasie oraz współautorem 4 raportów Banku Światowego.

Konferencja Sustainable Economy Summit odbywa się raz do roku i w ciągu 8 lat zdołała osiągnąć status jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Polsce, traktujących o tematyce zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strona internetowa konferencji:

Rejestracja na konferencje:

Last Updated on 12 czerwca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA