Wśród firm myślących o powrocie do biura najbardziej popularny jest hybrydowy model pracy

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podzieliła się wynikami badania przeprowadzonego wśród najemców budynków biurowych w portfelu nieruchomości zarządzanych przez Cushman & Wakefield i dotyczącego strategii zarządzania zmianą oraz przygotowania przestrzeni biurowych do powrotu pracowników do biur. Większość badanych deklaruje, że wdroży hybrydowy model pracy.

Wyniki badania przeprowadzonego przez zespół ekspertów działu Consulting & Research w Cushman & Wakefield są zbieżne ze światowymi trendami – w ankietach przeprowadzanych wśród najemców coraz wyraźniej widać, że to model pracy hybrydowej będzie dla wielu firm wiodący – mówi Dominika Kowalska, Associate, Workplace Strategy, Office Department, Cushman & Wakefield.

HYBRYDOWY MODEL PRACY

45% ankietowanych wskazało, że docelowo wdroży hybrydowy model pracy, który zakłada dzielenie pracy z biura z pracą z domu. Najpopularniejszą formą pracy hybrydowej jest model zakładający 3 dni pracy zdalnej (38%) oraz totalna elastyczność (27%).

Łączenie pracy z domu i z biura to bezpieczna alternatywa, która pozwala utrzymywać więzi i kontakty wewnątrz organizacji oraz czerpać to, co najlepsze, z pracy zdalnej. Wiele osób nie wyobraża sobie już powrotu do biura 5 dni w tygodniu. 2-3 dni pracy z biura są optymalne, ponieważ pozwalają wszystkim pracownikom przynajmniej raz w tygodniu spotkać się z członkami swoich zespołów. Pozostały czas można spokojnie wykorzystać, by nadgonić pracę w skupieniu, czy odbyć spotkania wirtualne – dodaje Dominika Kowalska.

TRADYCYJNY MODEL PRACY

Model ten został wskazany przez blisko 25% ankietowanych, z czego 63% dopuszcza pracę zdalną wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

BRAK DECYZJI

Ponad 30% wszystkich ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji, w jakim modelu ich pracownicy wrócą do biura, co przekłada się na brak konkretnych działań w kontekście dalszego wykorzystania przestrzeni biurowej.

REZYGNACJA Z BIURA

Zgodnie z prognozami Cushman & Wakefield, całkowita rezygnacja z biura będzie cieszyć się znikomym zainteresowaniem, co ma swoje odzwierciedlenie w wynikach ankiety, gdzie ten tryb pracy nie został wskazany przez żadnego respondenta.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w czerwcu 2021 roku na próbie 132 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową (CEO, Dyr. Administracyjny, Dyr. Operacyjny, Office Manager) w budynkach zarządzanych przez Cushman & Wakefield.


Autor:

Cushman & Wakefield

Last Updated on 31 października, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA