Bank Millennium wśród „Europejskich liderów różnorodności 2022” Financial Times

Bank Millennium wśród „Europejskich liderów różnorodności 2022” Financial Times

Bank Millennium jest w rankingu „Europejskich liderów różnorodności 2022. W najnowszym zestawieniu Financial Times z 15,000 firm wyłoniono 850 pracodawców, którzy wspierają i promują różnorodność w swoich organizacjach. Bank Millennium jest jednym z nich. Ranking sporządzono na podstawie opinii 100 tysięcy pracowników oraz ekspertów zajmujących się zasobami ludzkimi i rekrutacją. Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Statista.

– Różnorodność jest wpisana w naszą strategię biznesową oraz kulturę organizacyjną. Jesteśmy także sygnatariuszem Karty Różnorodności ONZ. Obecność w rankingu Financial Times potwierdza, że jesteśmy postrzegani przez pracowników jako firma otwarta na różne punkty widzenia, a tylko taka jest w stanie wypracować niestandardowe rozwiązania, osiągać lepsze rezultaty biznesowe i lepiej zrozumieć klientów, którzy także są różnorodni. Gratuluję wszystkim firmom ujętym w rankingu Financial Times – mówi Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium.

W badaniu realizowanym od kwietnia do sierpnia 2021 r. wzięło udział 15 tysięcy podmiotów z 16 europejskich krajów, w tym Polski. Aby zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na sukces przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu, respondenci w skali od 0 do 10 oceniali różnorodność w firmach pod kątem takich kryteriów jak równowaga płci, orientacja seksualna, rasa, niepełnosprawność oraz wiek. Aby odzwierciedlić opinie grup niedoreprezentowanych, oceny kobiet, osób starszych i zróżnicowanych etnicznie były ważone znacznie wyżej niż inne opinie. Wskaźnik zgodności lub niezgodności w odniesieniu do stwierdzeń został uchwycony za pomocą pięciostopniowej skali Likerta. Średnia liczba ocen dla każdej firmy w rankingu wyniosła 216. Na liście „Europejskich liderów różnorodności 2022” znalazło się finalnie 850 podmiotów, które uzyskały najwyższą sumę punktów.

– Obecność Banku Millennium w „Europejskim rankingu liderów różnorodności 2022” jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy organizacją, która rozumie i docenia wartość jaką jest różnorodność. Dobra ocena naszej firmy przez pracowników i ekspertów potwierdza, że jesteśmy firmą, w której wszyscy na równych zasadach możemy się rozwijać i budować sukces naszej organizacji – mówi Jacek Chmielewski, dyrektor Departamentu Kadr Banku Millennium.

Obecność w rankingu „Europejskich liderów różnorodności 2022” Financial Times i Statisty to kolejne wyróżnienie banku. W tym roku Bank Millennium zdobył drugie miejsce w rankingu „Poland’s Best Employers 2021”, przygotowanym przez magazyn Forbes i firmę Statista. Bank znalazł się na drugim miejscu w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i usług finansowych w Polsce, docenionych przez pracowników.


Autor:

Bank Millennium

Last Updated on 29 listopada, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA