Bayer i Microsoft zawiązują partnerstwo strategiczne w celu optymalizowania i rozwoju cyfrowych możliwości w ramach łańcucha wartości w branży produkcji żywności, pasz, paliw i błonnika

Bayer i Microsoft zawiązują partnerstwo strategiczne w celu optymalizowania i rozwoju cyfrowych możliwości w ramach łańcucha wartości w branży produkcji żywności, pasz, paliw i błonnika

Doświadczenie firmy Bayer w rolnictwie i jej czołowa platforma cyfryzacji rolnictwa w połączeniu z platformą Azure firmy Microsoft tworzy podwaliny pod nowe rozwiązania cyfrowe mające zapewnić postęp w rolnictwie i branżach okołorolniczych.

Firma Bayer ogłosiła zawiązanie partnerstwa strategicznego z Microsoft w celu stworzenia opartego na chmurze obliczeniowej zestawu narzędzi i rozwiązań z dziedziny danetyki (ang. data science) do zastosowań w rolnictwie i branżach okołorolniczych. Wniesie to nowe możliwości podstawowe i w zakresie infrastruktury – by przyspieszyć innowacje, radykalnie zwiększyć sprawność wszystkich łańcuchów dostaw i wspomagać ich całościowe zrównoważenie.

Współcześnie rolnictwo i sektor agrobiznesu wykorzystują szeroki zakres narzędzi cyfrowych i wiedzy płynącej z danych za pośrednictwem platform takich jak Climate FieldView™ firmy Bayer – wykorzystywanych współcześnie na ponad 70 milionach hektarów gruntów uprawnych w ponad 20 krajach. Niemniej wciąż pozostaje dużo do zrobienia w zakresie optymalizacji całego łańcucha wartości wytwarzania żywności, pasz, paliw i błonnika i zużywania przezeń cennych zasobów naturalnych niezbędnych do zasilania naszej planety, jednocześnie zapewniając zwiększanie wysiłków na rzecz zwalczania zmian klimatu. Zgodnie z umową Bayer będzie pracować z Microsoft nad wspólnym opracowaniem rozwiązań do obsługi mających krytyczne znaczenie scenariuszy branżowych, takich jak poprawa działalności rolniczej, zrównoważenia zapatrzenia, produkcji i łańcucha dostaw, a także monitorowanie i mierzenie ESG (czynników środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego).

W tym celu firmy opracują rozwojową architekturę pod cyfrowe rozwiązania dla rolnictwa z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez danetykę. Te nowe rozwiązania i możliwości będą udostępniane firmom – poczynając od startupów do globalnych korporacji – działającym w rolnictwie i branżach okołorolniczych do wykorzystywania w ich własnych ofertach. Firma Bayer zmigruje też swoje podstawowe cyfrowe rozwiązania rolnicze na nową infrastrukturę udostępniającą jej rozwiązania jej klientom. Partnerstwo jest kontynuacją wieloletnich związków pomiędzy firmami Bayer i Microsoft – obydwie wspólnie zobowiązują się dbać o poufność danych, cyberbezpieczeństwo i zaufanie klientów.

– To partnerstwo narodziło się wyjątkowym momencie, gdy wzrost innowacji jest ogromnie potrzebny w łańcuchu wartości sektora produkcji żywności i błonnika – stwierdził Liam Condon, członek zarządu Bayer AG i prezes Bayer Crop Science. – Podczas gdy walczymy z ogólnoświatową pandemią, kruchymi łańcuchami dostaw i postępującą katastrofą klimatyczną, utrzymanie stanu obecnego nie wystarczy. Potrzebujemy współpracy, wspólnej wizji i działań. Z tych powodów firmy Bayer i Microsoft rozpoczynają działania mające zaowocować pozytywnymi skutkami, zarówno poprzez współpracę między nami, jak i dzięki oferowaniu przez nas gotowej infrastruktury i możliwości cyfrowych innym firmom, by mogły zajmować się ogromnymi wyzwaniami, przed którymi stoi społeczeństwo.

– W pracach prowadzonych przez sektor rolny i przedsiębiorców oraz organizacje technologiczne nad rozwojem bezpieczeństwa i zrównoważenia łańcucha wartości, na którym opiera się działalność rolników, potrzebna jest współpraca – powiedział Jeremy Williams, szef The Climate Corporation i Bayer Digital Farming Solutions. – Bayer jest pionierem innowacji cyfrowych w rolnictwie. Microsoft wytycza standardy zaufanych ogólnoświatowych rozwiązań chmurowych. Działając jako jeden zespół możemy wprowadzać innowacje i wdrażać to, co jest potrzebne do zapewniania żywności, pasz, błonnika i paliw zasilających naszą planetę.

– Jak każda branża, sektor rolno–spożywczy przechodzi gwałtowną transformację cyfrową, poczynając od autonomicznych traktorów do cyfrowego doradztwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i skalowalnego rolnictwa precyzyjnego – stwierdził Ravi Krishnaswamy, wiceprezes korporacyjny ds. Azure Global Industry w Microsoft. – Cieszy nas współpraca z firmą Bayer nad przyspieszaniem transformacji i uwalnianiem jeszcze większych innowacji w rolnictwie, poprzez łączenie opartych na danych analiz z ekspercką wiedzą firmy Bayer na temat rolnictwa i możliwościami platformy Microsoft Azure.

Ta partnerska współpraca jest znaczącym strategicznym krokiem ku osiąganiu ambitnego celu firmy Bayer, jakim jest oparcie do 2030 roku w 100 procentach na rozwiązaniach cyfrowych sprzedaży realizowanej przez dział Crop Science i skrócenie czasu, w jakim będzie opracowywać dla klientów cyfrowe rozwiązania zorientowane na wyniki. Bayer dąży do wytyczenia nowej normy dla branży w zakresie cyfrowych innowacji napędzanych danymi.


Autor:

Bayer

Informacje o autorze:

Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk life science, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jego produkty i usługi są opracowane z myślą o korzyściach dla ludzi, wspierając przy tym wysiłki zmierzające do przezwyciężenia głównych wyzwań stojących przed rosnącą i starzejącą się populacją na świecie. Bayer działa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, a dzięki swej działalności przyczynia się do wprowadzania pozytywnych zmian. Jednocześnie Grupa dąży do zwiększania rentowności i kreowania wartości poprzez innowacje i rozwój. Marka Bayer na całym świecie jest synonimem zaufania, niezawodności i jakości. W roku podatkowym 2020 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 41,4 mld euro. Inwestycje w badania i rozwój wyniosły 4,9 mld euro. Dalsze informacje: www.bayer.com.

Last Updated on 23 listopada, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA