Platforma Helping Hand wspiera firmy w realizacji strategii ESHG (Environment Social Health Governance)

Zarządzający platformą Helping Hand podkreślają konieczność rozszerzenia obszaru ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) o Health (Environment Social Health Governance).
Helping Hand to jeden z pierwszych w Polsce projektów umożliwiających organizacjom realizację strategii ESHG.
„Cztery kroki na drodze do dobrostanu” – platforma Helping Hand stworzyła autorski program wsparcia zdrowia psychicznego pracowników.

Dbałość o pracownika staje się dzisiaj szczególnie ważna, ponieważ jest warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania całej firmy. Inwestowanie w zdrowie fizyczne oraz w dobrostan psychiczny pracowników ma także bezpośrednie przełożenie na wyniki biznesowe. Doświadczenia organizacji pokazują, że firmy, które na fali minionych – lokalnych czy też globalnych – kryzysów traktowały zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne priorytetowo, odnotowały wśród swoich pracowników nie tylko mniejsze wypalenie zawodowe, lecz także zwiększoną ich produktywność oraz większą satysfakcję z pracy.

Z tych powodów dbałość o dobrostan pracowników jest coraz częściej uwzględniania nie tylko w ramach realizacji jednorazowych projektów, lecz staje się elementem wprowadzanej przez firmy strategii ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Społeczny wymiar ESG, który dotychczas ograniczał się jedynie do kwestii środowiskowych i dobrych praktyk w zarządzaniu coraz częściej rozszerzany jest o aspekty zdrowotne.

Helping Hand – platforma online z autorskimi programami i treściami terapeutycznymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi – jest jednym z pierwszych w Polsce projektów umożliwiających firmom realizację strategii ESHG (Environment Social Health Governance), czyli rozszerzoną politykę ESG o wymiar zdrowotny.

– Organizacje zarówno w Polsce, jak i na całym świecie muszą dzisiaj rozwijać się w sposób jeszcze bardziej odpowiedzialny i zrównoważony niż dotychczas. Odpowiedzialność ta w coraz większym stopniu powinna jednak dotyczyć nie tylko kwestii związanych z czynnikami środowiskowymi, lecz także społecznymi, które szczególnie zostały uwypuklone w wyniku pandemii COVID-19. Dbałość o zdrowie i dobrostan pracowników jeszcze nigdy nie były tak ważne w kontekście całego dobrostanu firmy. Jestem przekonana, że biznes powinien więc pójść o krok dalej i obszar działań z zakresu ESG rozszerzyć o jakże ważną dzisiaj o zdrowie (H). Organizacje muszą włączyć do swoich strategii działania z zakresu Environment Social Health Governance i realizować je w pełnej odpowiedzialności nie tylko za własnych pracowników, ale także całe społeczeństwo – mówi Aleksandra Tokarewicz, Członkini Zarządu i Dyrektor ds. Produktu i Sprzedaży w spółce zarządzającej platformą Helping Hand.

Platforma Helping Hand oferuje wsparcie zdrowia psychicznego, wykorzystując w tym celu metodę czterech kroków. „Cztery kroki na drodze do dobrostanu” to autorski, kompleksowy program pomocy Helping Hand, w ramach którego każdy z użytkowników platformy  już w pierwszym etapie może zdiagnozować swój problem, a potem – pracować nad rozwiązywaniem go.

Pierwszym krokiem na drodze do dobrostanu jest psychoedukacja. Użytkownicy platformy anonimowo uzyskują dostęp do ponad 100 edukacyjnych materiałów wideo oraz autorskich filmów i artykułów, opracowywanych przez zespół 40 doświadczonych psychologów oraz licencjonowanych terapeutów. Drugim etapem jest rozwój osobisty. W ramach platformy użytkownicy, którzy chcą zdobyć umiejętności psychospołeczne, mają dostęp do webinarów, warsztatów rozwojowych czy też narzędzi autodiagnostycznych. Trzeci krok w procesie to konsultacje z ekspertami. W aplikacji zarejestrowanych jest już ponad 100 psychologów i terapeutów, z których pomocy można skorzystać. Helping Hand zapewnia także grupy wsparcia, do których użytkownicy mają dostęp 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czwartym etapem jest psychoterapia. Osobom, które zmagają sięz depresją, lękami, uzależnieniami, problemami emocjonalnymi, problemami w relacjach oraz innymi kłopotami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie, platforma Helping Hand oferuje dostęp do sprawdzonych terapeutów w formie indywidualnych konsultacji lub terapii online.

Oferta Helping Hand jest skierowana głównie do firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom narzędzia do psychoedukacji i autoterapii oraz umożliwić im korzystanie z indywidualnych terapii online.


Autor:

Helping Hand

Informacje o autorze:

Helping Hand to platforma wsparcia zdrowia psychicznego z użyciem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Użytkownicy platformy anonimowo uzyskują dostęp do ponad 100 edukacyjnych materiałów wideo oraz artykułów stworzonych przez doświadczonych psychologów i licencjonowanych terapeutów, narzędzi do autoterapii, webinarów i interaktywnych spotkań z ekspertami (takich, jak czaty i wiadomości prywatne). Mają również możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z psychologami oraz terapii online. W aplikacji zarejestrowanych jest ponad 100 psychologów i terapeutów. Oferta Helping Hand jest skierowana głównie do firm chcących zapewnić wsparcie psychologiczne swoim pracownikom i ich rodzinom. Rozbudowany moduł B2B działa jak system kafeteryjny, dzięki czemu pracodawca może swobodnie zarządzać i kontrolować budżet przeznaczony na wsparcie dla pracowników. Jest to jedyne takie rozwiązanie w Polsce.

Platformą zarządza doświadczony zespół specjalistów zarówno w obszarze zdrowia, benefitów pracowniczych, jak i rozwiązań z zakresu digital oraz nowoczesnych technologii. W zarządzie spółki będącej właścicielem platformy są Bernard Gołko – Prezes Zarządu i Chief Digital Officer oraz Aleksandra Tokarewicz, odpowiadająca za Produkt i Sprzedaż. Pracę 40 psychologów i licencjonowanych terapeutów tworzących autorskie treści i programy terapeutyczne nadzoruje Milena Grela-Parandyk, psycholog i terapeutka z wieloletnim doświadczeniem. 

Helping Hand w październiku 2021 r. otrzymała „Orła Innowacji” w kategorii „Rozwiązanie dla dobra wspólnego” w konkursie organizowanym dla innowacyjnych firm przez dziennik „Rzeczpospolita”

Więcej o Helping Hand na: www.hh24.pl

Last Updated on 15 grudnia, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA