Polski Ład już od początku 2022 roku

Polski Ład już od początku 2022 roku

28.10.2021 Senat przyjął poprawkę, która odraczała wprowadzenie zmian w systemie podatkowym w ramach Polskiego Ładu do początku 2023 roku. Jednak w piątek Sejm głosami Zjednoczonej Prawicy odrzucił pomysł wydłużenia vacatio legis. Oznacza to, że Polski Ład wejdzie w życie już na początku 2022 roku.

Jakie zmiany w przepisach niesie za sobą Polski Ład?

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zmian w przepisach związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu:

  1. Podwyższona zostanie kwota wolna od podatku do 30 tys. zł.
  2. Podniesiony zostanie próg podatkowy, do którego obowiązuje stawka PIT 32 proc. z 85 tys. zł do 120 tys. zł.
  3. Zlikwidowana zostanie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Obecnie składka odliczana jest w wysokości 7,75 % z 9% wysokości składki, zatem tylko 1,25 % składki pokrywana jest z dochodu osoby fizycznej.  W wyniku zmian, zlikwidowana zostanie możliwość odliczenia składki zdrowotnej w jakiejkolwiek wysokości.  Zastosowane zostały rozwiązania mające niwelować trudności finansowe wynikające z braku odliczania składki, jednak rozwiązania te będą odnosiły się do osób osiągających roczny przychód 133 692 PLN. Pozostałych osób dotknie zwiększenie obciążeń podatkowych.
  4. Obniżona zostania stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących zawody medyczne do 14%. Obniżce ulegną także stawki ryczałtu związane ze świadczeniem wskazanych usług w obszarze IT do 12% . Dotychczas stawka ta wynosiła 15%.
  5. Wprowadzony zostaje obowiązek odprowadzania składek zdrowotnych od wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje członków zarządu. Osoby te nie są zatrudniane na mocy umowy a powoływane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania i dotychczas nie były objęte obowiązkiem płacenia niniejszej składki.
  6. Kary i obciążenia dla pracodawców, mające zniwelować tzw. „szarą strefę”.
  7. Pracodawcy mają zostać obciążeni przychodem w związku z nielegalnym zatrudnieniem pracownika lub utajnieniem i niewykazywaniem prawidłowych przychodów ze stosunku pracy. Jednocześnie to pracodawca nie zaś pracobiorca zostanie obciążony odpowiedzialnością za podatek oraz składki ZUS wynikające ze stosunku pracy.
  8. Zmienione zostają zasady opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego, które po zmianach mają wynosić 250 PLN miesięcznie dla samochodów elektrycznych oraz tych z mocą silnika poniżej 60kW oraz 400 PLN miesięcznie dla pozostałych aut.
  9. Dla osób wracających z emigracji ma pojawić się ulga w rozliczeniach podatkowych. Odliczenia te będą możliwe w przeciągu 4 kolejnych lat podatkowych następujących po roku określonym jako rok powrotu do Polski. Kwota odliczenia zależna będzie od wysokości należnego podatku.

Last Updated on 4 listopada, 2021 by Redakcja

KATEGORIA