Polskie Powroty z grantem NCBR – ogłoszenie naboru wniosków

Polskie Powroty z grantem NCBR – ogłoszenie naboru wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków do programu Polskie Powroty, skierowanego do naukowców polskiego pochodzenia, którzy rozwinęli swoje kariery poza granicami kraju i chcą prowadzić badania na polskich uczelniach czy w instytutach naukowych i badawczych. Program prowadzi Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Po raz pierwszy jest on wzbogacony o granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Celem Polskich Powrotów NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach. Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia powracającego naukowca. W programie Polskie Powroty naukowcy otrzymują atrakcyjne i stabilne zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych.

– Dzięki Polskim Powrotom NAWA najzdolniejsi naukowcy zyskują warunki na poziomie porównywalnym z tymi, jakie mieli w renomowanych, zagranicznych ośrodkach. I nie chodzi tylko o kwestie wynagrodzenia, ale także np. możliwość utworzenia własnej grupy projektowej. Dzięki temu mogą realizować własne, odważne i często przełomowe pomysły badawcze. Z kolei polskie uczelnie wzmacniają swoją pozycję i rozpoznawalność na świecie, zatrudniając naukowców, którzy już dali się poznać w międzynarodowym środowisku akademickim i badawczym – zaznacza dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Jednocześnie NAWA zachęca naukowców do aktywnego aplikowania o granty badawcze, które zapewnią dodatkowe finansowanie badań. Grant startowy pozwala im rozpocząć badania od razu po powrocie do Polski, zanim pozyskają dalsze środki. W programie Polskie Powroty NAWA od roku 2020 istnieje już możliwość uzyskania grantu startowego na badania podstawowe, w postaci komponentu badawczego opłacanego z budżetu Narodowe Centrum Nauki.

Nowe możliwości dla naukowców z grantem NCBR

W odpowiedzi na zgłoszone przez naukowców zapotrzebowanie, NAWA i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w tym roku otwierają taką możliwość również dla badań o charakterze aplikacyjnym. To grant, finansowany przez NCBR, dla laureatów Polskich Powrotów, którzy zaplanują projekty w obszarze badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej po raz pierwszy w ramach programu Polskie Powroty NAWA zapraszają naukowców polskiego pochodzenia z zagranicy, którzy będą mogli realizować po powrocie do kraju badania naukowe z zakresu badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych. Będzie to możliwe dzięki grantom, jakie oferuje NCBR w komponencie aplikacyjnym programu. Wsparcie dla jednego naukowca może wynieść nawet 400 000 zł. Liczę, że działanie to przyczyni się do powstawania przełomowych rodzimych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w gospodarce – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 9 maja 2022 r.  do 25 lipca 2022 r., do godz. 15 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Z prestiżowych ośrodków na polskie uniwersytety

Do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich badań uzyskało 63 naukowców. Laureaci programu to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Oman, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

Niektórzy z nich wcześniej prowadzili swoje badania m.in. University of Oxford, King’s College London czy Yale University. Teraz zamienili je na uczelnie i instytuty naukowo-badawcze w Polsce. Zapewniają, że – dzięki Polskim Powrotom NAWA – dziś warunki rozwoju naukowego w kraju nie ustępują tym zagranicą, dzięki czemu chcą pracować w ojczyźnie.

– Mobilność naukowców zawsze sprzyjała wymianie myśli, zdobywaniu nowego doświadczenia i współpracy. Polscy naukowcy od lat wyjeżdżali za granice i tak też było ze mną, gdy osiem lat temu wyjechałem na staż podoktorski na Uniwersytecie w Edynburgu. Jednak zawsze chciałem wrócić do Polski i tutaj założyć własną grupę badawczą. I taką możliwość wraz ze znakomitymi warunkami pracy dały mi właśnie Polskie Powroty – mówi dr Tomasz Turowski, dziś z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Program stwarza warunki do awansu zawodowego, stabilne warunki zatrudnienia, a przez to możliwość skupienia się na pracy badawczej – bardzo często nad najnowszymi technologiami w wielu dziedzinach. Wystarczy wspomnieć, że dziś Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, do którego trafił dzięki Polskim Powrotom dr Tomasz Turowski (do niedawna University of Edinburgh), to nowoczesny polski ośrodek, prowadzący m.in. badania nad wirusem COVID-19 i ulepszeniem istniejących leków antywirusowych.

– W pracy łączymy metody biologii molekularnej, analizy danych, tzw. data science, oraz modelowania matematycznego. Pozwala to na odkrycie nowych mechanizmów regulacyjnych w cyklu replikacji wirusa. Zależy nam na znalezieniu takich mechanizmów, które są niezbędne dla SARS-CoV-2 do wydajnej replikacji i mogą posłużyć do opracowania nowych klas leków antywirusowych. Co ważne, pracujemy na białkach, których geny najwolniej mutują u koronawirusów i powinny być wspólne dla wariantów SARS-CoV-2 oraz innych koronawirusów, tych bardziej śmiertelnych, jak SARS lub MERS oraz tych powodujących zwykłe przeziębienia – tłumaczy dr Tomasz Turowski.

Pracujący dziś w Instytucie Chemii Organicznej PAN dr Przemysław Gaweł (wcześniej w Cambridge Display Technology), zajmuje się dziś tak „modnymi” tematami, jak nowe materiały dla elektroniki i fotowoltaniki oraz ich zrównoważona produkcja.

Z kolei dr hab. Wojciech Stępniowski, profesor Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, wraz ze swoim zespołem pracują nad miedziowymi katalizatorami do elektrochemicznej redukcji CO2. To z jednej strony rozwiązanie problemu dwutlenku węgla, a z drugiej – produkcja alkoholi, które mogą być wykorzystywane np. jako paliwo (w niektórych krajach, np. w Brazylii, wiele samochodów tankowanych jest etanolem z trzciny cukrowej) albo jako środki odkażające.

Z kolei praca dr hab. inż. Sabiny Rosiek-Pawłowskiej, niegdyś z University of Almeria w Hiszpanii, a dziś z Politechniki Wrocławskiej, skupiona jest na technologiach solarnych i chłodniczych dla przemysłu spożywczego.

– Zaproponowane działania oraz wprowadzona poprawa sprawności energetycznej poszczególnych urządzeń pozwoliły na minimalizację kosztów pracy systemów – tłumaczy uczona.


Autor:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Last Updated on 11 maja, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA