Kropla drąży skałę…

Pandemia koronawirusa zmieniła względnie przewidywalną rzeczywistość gospodarczą, w sytuację z mnóstwem znaków zapytania. Okazało się, ze jedną decyzją administracyjną można zablokować działalność całych sektorów gospodarki. Na szczęście działalność sektora budowlanego została utrzymana, co pozwoliło na kontynuowanie realizacji prac oraz utrzymanie przepływów finansowych Wykonawców. Sytuacja epidemii wpłynęła też na odnalezienie pozytywnych rozwiązań polegających na przyspieszających płatności od Zamawiających publicznych, te standardy powinny pozostać już na zawsze. Najwięksi zamawiajacy publiczni dzięki takiej odpowiedzi na zaistniałą sytuację, stali się przez to bardzo atrakcyjnym partnerem, pewnym płatnikiem, który rozumie problemy branży.
Na początku lutego, podczas „Okrągłego stołu” otwierającego Konferencję Infrastruktura Polska i Budownictwo, rozmawialiśmy w gronie panelistów o konieczności partnerskiego nastawienia Zamawiających w stosunku do firm budowlanych, również w zakresie bardziej liberalnego podejścia do zabezpieczeń finansowych kontraktów – gwarancji należytego wykonania. Uczestniczący w panelu Dyrektor GDDKiA deklarował otwartość na inicjatywy, które mogą pomóc firmom budowlanym, bo przecież cel mamy wspólny: realizację ambitnych projektów infrastrukturalnych. Miło jest obserwować, że słowa zostały przekute w czyny. GDDKiA poinformowała przedstawicieli sektora budowlanego o wprowadzeniu wielu zmian w prowadzeniu inwestycji, ułatwiających współpracę zamawiających i wykonawców. Z punktu widzenia zabezpieczeń prowadzonych prac i płynności finansowej firm realizujących roboty budowlane, najistotniejsze jest usprawnienie przepływów finansowych za zrealizowane prace oraz 5–letni okres gwarancji jakości zabezpieczony gwarancją finansową. Dopuszczono także akceptację gwarancji w formie elektronicznej.
Obniżenie poziomu zabezpieczenia finansowego do 3% wartości kontraktu brutto i 5 – letni okresu rękojmi zabezpieczonej gwarancją dla nowych ogłaszanych przetargów GDDKiA to właściwy kierunek, którym mamy nadzieję podążą pozostali kluczowi Zamawiający.


Autor:
Bartosz Tokarski, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych EIB SA

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA