Najnowsze trendy w sektorze consumer finance. Zrównoważony rozwój i konkurencyjność krajowego rynku

Najnowsze trendy w sektorze consumer finance. Zrównoważony rozwój i konkurencyjność krajowego rynku

Zrównoważony rozwój i konkurencyjność krajowego rynku consumer finance będą w najbliższych latach mocno uwarunkowane przez czynniki regulacyjne. Sektor musi uwzględnić efekty wdrożenia wymogów unijnej dyrektywy CCD2 obok wprowadzonej już „ustawy antylichwiarskiej” oraz projektowanej ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Pozostałe trendy, które już kształtują dynamikę w sektorze, to wyzwania technologiczne, jak sztuczna inteligencja czy personalizacja usług między innymi w obszarze bezpieczeństwa, a także intensywny rozwój nowych narzędzi produktowych, jak na przykład odroczone płatności.

Jak wynika z badania „Mapa szans i zagrożeń dla rynku consumer finance do 2026” zrealizowanego przez EKF Research wraz z Deloitte, rynek upatruje największą szansę rozwojową z 70% prawdopodobieństwem w rozwoju odroczonych płatności, które wiodą prym w strukturach płatności w sektorze e-commerce. Ponadto, badania rynkowe wskazują, że duża grupa konsumentów robiących zakupy online rezygnuje z dostawców, którzy nie oferują usług BNPL, czyli kup teraz, zapłać później.

Ważną szansą rozwojową dla rynku consumer finance będzie także wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji i machine learning – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 67%. Potencjał rozwoju powiązany z inwestycjami technologicznymi postrzegany jest przez ekspertów również przez pryzmat potencjalnych zmian w modelach biznesowych – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 59%, a wręcz ich ewolucji w kierunku nowego typu organizacji, w której dzięki zastosowaniu skutecznych rozwiązań technologicznych, można generować niższe koszty jednostkowe, a digitalowa oferta umożliwia dostęp do szerokiej grupy odbiorców – średnie prawdopodobieństwo na poziomie 57%.

Nastroje konsumentów na rynku consumer finance plasują się obecnie w trendzie wzrostowym, jednak utrzymanie takich tendencji nie jest przesądzone. Według wszelkich oczekiwań podwyższona inflacja utrzyma się na dłużej. Obecnie może zauważyć jej spadki, ale ten proces w tym roku najpewniej ulegnie zatrzymaniu. Kluczowe wydaje się zatem pytanie, jak na taką sytuację zareagują gospodarstwa domowe i jak będą kształtować się nastroje konsumenckie. Koniunktura jest obecnie wyraźnie lepsza niż w poprzednich dwóch latach. Główne wyzwania dla naszej branży są natomiast w głównej mierze związane z wysoką inflacją i stopami procentowymi, niepewnością geopolityczną czy koniecznością spełniania nowych wymogów regulacyjnych – mówi Marta Fila, członek zarządu AIQLabs, właścicielu marek SuperGrosz i „Kupuj Teraz – zapłać później”.

W szerszym ujęciu, odpowiedni dobór inwestycji technologicznych pozwala z jednej strony na zwiększenie dostępności i szybkości obsługi, a z drugiej umożliwia redukcję kosztów jednostkowych, co w warunkach ograniczonej przez ustawowe limity rentowności, może decydować o zdobyciu przewagi konkurencyjnej.

Rynek consumer finance niezwykle dynamicznie się rozwija i jest interesujący z poznawczego i praktycznego punktu widzenia. Wnosi on nowe wartości zarówno do krajowego sektora bankowości, jak i do całej gospodarki. Jego zakres oraz rozwój są uzależnione od wielu czynników, a do najważniejszych z nich zaliczyć należy otoczenie makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, innowacje produktowe i usługowe, rozwiązania stosowane przez kraje wysoko rozwinięte.


AIQLABS Sp. z o.o. – zaawansowany FinTech od 2015 r. działający w branży consumer finance. Misją firmy jest dostarczanie produktów finansowych dopasowanych do zdolności kredytowej i potrzeb klientów, dzięki zaawansowanej analityce, technologii i nowoczesnym procesom obsługi. Spółka oferuje kompletny ekosystem usług związanych z finansowaniem gotówkowym potrzeb zakupowych klientów, w tym kredyty konsumenckie, finansowanie usług medycznych oraz odroczone płatności za zakupy.

Last Updated on 10 stycznia, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA