Ocena stopnia złożoności windykacji

Ocena stopnia złożoności windykacji

Międzynarodowa windykacja należności: Gdzie najtrudniej jest ściągnąć należności?
  • Ocena stopnia złożoności windykacji Allianz Trade mierzy, jak trudno jest ściągnąć należności w danym kraju.
  • Szwecja, Niemcy i Finlandia to trzy kraje, w których windykacja należności jest mniej skomplikowana, podczas gdy Arabia Saudyjska, Malezja i ZEA to miejsca, w których windykacja należności stanowi największe wyzwanie.
  • Zmniejszyła się różnica w trudności odzyskiwania należności pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi: w 20 z 49 krajów odnotowaliśmy zmniejszenie złożoności procesu windykacji.

To już trzecia edycja badania oceny stopnia złożoności windykacji[1] przeprowadzona przez Allianz Trade. W przejrzysty sposób odzwierciedla ono trudności w ściąganiu należności, co pomaga w podejmowaniu decyzji i w zarządzaniu należnościami w międzynarodowej wymianie handlowej, co ma zasadnicze znaczenie w sytuacji globalnego wzrostu niewypłacalności przedsiębiorstw (+10% w 2022 r. i +14% w 2023 r.). Ocena obejmuje 49 krajów reprezentujących prawie 90% światowego PKB i 85% światowego handlu.

Europa jest nadal najłatwiejszym miejscem do odzyskiwania swoich należności

Gdzie najlepiej (czyli najskuteczniej) jest windykować należności? Nie jest zaskoczeniem, że podobnie jak w poprzedniej edycji naszej oceny stopnia złożoności windykacji (2018), Europa zajmuje czołowe miejsce. W pierwszej dziesiątce najbardziej przyjaznych miejsc do windykacji znajdują się następujące kraje europejskie. Szwecja (z wynikiem 30), Niemcy (30) i Finlandia (32) są najlepsze w swojej klasie, a ich wyniki pozostają stabilne w porównaniu z naszym poprzednim raportem. Nowa Zelandia jest pierwszym krajem pozaeuropejskim, który znalazł się w rankingu (12. miejsce, wynik 36, +1 punkt od 2018 roku), a następnie Brazylia (20. miejsce, wynik 43, stabilny).

„W Szwecji, Niemczech i Finlandii lokalne przedsiębiorstwa dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych, a sądy wywiązują się z wydawania decyzji w terminie, co ułatwia firmom ściąganie długów. Stanowi to kontrast w stosunku do innych krajów europejskich, takich jak Francja (10. miejsce, 36 pkt., bez zmian) i Hiszpania (11. miejsce, 36 pkt., spadek o -1 pkt.), gdzie ściąganie długów jest bardzo skomplikowane w przypadku niewypłacalności dłużnika, zwłaszcza jeśli chodzi o niezabezpieczonych wierzycieli” – wyjaśnia Maxime Lemerle, główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością w Allianz Trade.

Arabia Saudyjska (91, poprawa o 3 punkty), Malezja (78, stabilizacja) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (72, spadek złożoności windykacji aż o 9 punktów) zamykają ranking w 2022 roku. Pomimo pewnej poprawy w zakresie złożoności procedur sądowych, międzynarodowa windykacja należności jest w Arabii Saudyjskiej trzykrotnie bardziej skomplikowana niż w Szwecji, Niemczech i Finlandii.

executive_magazine
W prawie co drugim kraju odnotowaliśmy spadek oceny złożoności windykacji

Różnica między gospodarkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi jest nadal duża. W istocie 14 z 16 krajów Europy Zachodniej ma zauważalnie mniej dotkliwy dla wierzycieli poziom złożoności windykacji.

Z kolei Stany Zjednoczone (32. miejsce, 55 pkt, bez zmian) i Kanada (29. miejsce, 53 pkt, bez zmian) otrzymały ocenę „Bardzo Wysoki (poziom komplikacji windykacji)”. Bliski Wschód, Azja i Afryka to trzy regiony, w których windykacja należności jest najbardziej skomplikowana. Niemniej jednak różnica ta z czasem się zmniejsza. W ciągu ostatnich czterech lat prawie połowa krajów odnotowała spadek oceny w zakresie złożoności windykacji (20 z 49 krajów). Covid-19 skłonił kilka krajów do przyspieszenia reform ram prawnych dotyczących niewypłacalności. Zauważyliśmy również pewną poprawę w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, np. w Wielkiej Brytanii (dzięki nowej procedurze Moratorium), Australii i UE, gdzie dyrektywa 2019/1023 jest obecnie wdrażana (zmieniając ramy prawne) w różnych państwach członkowskich. Arabia Saudyjska i Chiny również podjęły działania skutkujące zauważalną poprawą: w krajach tych wskaźniki złożoności windykacji zmniejszyły się odpowiednio o -3 punkty i -2 punkty” – mówi Fabrice Desnos, Członek Zarządu Allianz Trade, odpowiedzialny za Ocenę ryzyka, Reasekurację i Gwarancje.

Ocena globalnej złożoności windykacji zmniejszyła się w ciągu ostatnich czterech lat: obecnie wynosi 49, czyli o 2 punkty mniej niż w 2018 roku (51). Jednak pomimo tej pozytywnej tendencji, międzynarodowa windykacja należności pozostaje ogólnie bardzo złożona (średni poziom to: Wysoki).

executive_magazine

„We wszystkich krajach istnieją obszary, w których windykacja jest skomplikowana: lokalne praktyki płatnicze wyróżniają się (zawiłością)  szczególnie na Bliskim Wschodzie, ale w większości krajów są źródłem utrudnień. Z kolei złożoność postępowań sądowym jest nieco rzadsza, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, ale gdy już mamy z nią do czynienia, jest zdecydowanie większym wyzwaniem (niż wspominane lokalne uwarunkowania zwyczajowe). Najtrudniejsze są jednak zawiłości związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw: postępowania upadłościowe wciąż odpowiadają za połowę wszystkich utrudnień związanych z windykacją na świecie” wyjaśnia Maxime Lemerle.

Którzy eksporterzy są najbardziej narażeni na złożoność windykacji?

Łącząc wynik złożoności windykacyjnej każdego kraju z jego partnerami handlowymi (kto gdzie eksportuje), Allianz Trade obliczył ekspozycję eksporterów na międzynarodową złożoność procesu windykacji swoich należności eksportowych.

Najmniej narażone (na utrudnienia w odzyskaniu swoich należności eksportowych) są Finlandia, Austria i Norwegia, ponieważ ich dominujący partnerzy handlowi to kraje, w których windykacja należności jest najmniej skomplikowana. Na drugim końcu spektrum wyróżnia się Azja, gdzie siedem krajów znajduje się na szczycie listy krajów najbardziej narażonych na skomplikowaną windykację w związku z handlem międzynarodowym: Hong Kong, Indonezja, Tajlandia, Malezja, Japonia, Singapur i Indie.

executive_magazine

Allianz Trade jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń należności handlowych i uznanym specjalistą w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, odzyskiwania należności, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Nasza sieć pozyskiwania informacji gospodarczych zapewnia możliwość analizy bieżących zmian w zakresie wypłacalności ponad 80 mln firm. Dajemy firmom pewność poprzez możliwość zawierania transakcji z zabezpieczeniem płatności. W razie nieściągalności należności wypłacamy odszkodowanie, ale najważniejsze jest to, że pomagamy ich w ogóle uniknąć. Każdorazowo, gdy zapewniamy ubezpieczenie kredytu kupieckiego czy inne rozwiązania finansowe, naszym priorytetem jest zapewnienie ochrony opartej na analizie biznesowej. Jeśli jednak wydarzy się coś nieprzewidzianego, nasz rating kredytowy AA oznacza, że posiadamy zasoby, wspierane przez Allianz, które umożliwią nam wypłatę odszkodowania, pozwalającego utrzymać dalsze działanie ubezpieczanej firmie. Siedziba główna Allianz Trade mieści się w Paryżu, ale firma obecna jest w ponad 52 krajach i zatrudnia 5.500 pracowników. W 2021 roku nasze skonsolidowane obroty wyniosły 2,9 mld €, a transakcje ubezpieczane w skali globalnej wiązały się z ekspozycją na poziome 931 mld €. www.allianz-trade.pl


[1] Ocena stopnia złożoności windykacji Allianz Trade mierzy poziom złożoności  międzynarodowych procedur windykacyjnych w skali od 0 (najmniej złożona) do 100 (najbardziej złożona). Wynik ten łączy w sobie ekspertyzę specjalistów ds. windykacji Allianz Trade na całym świecie oraz ponad 40 wskaźników administracyjnych odnoszących się do: (i) lokalnych praktyk płatniczych; (ii) lokalnych postępowań sądowych oraz (iii) lokalnych postępowań upadłościowych. Wynik ten jest następnie dzielony na cztery rodzaje ocen: Zauważalny (wynik poniżej 40), Wysoki (wynik pomiędzy 40 a 50), Bardzo wysoki (50 do 60) i Dotkliwy (powyżej 60.

Last Updated on 27 czerwca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS