Pakiet pomocowy BGK wspiera rozwój gospodarczy kraju

Rząd Mateusza Morawieckiego przygotował tarczę antykryzysową w nadzwyczajnie szybkim tempie. Wszystkie jej etapy powstawały przy współudziale wielu instytucji rozwoju i ministerstw. Istotną rolę w tworzeniu systemu wsparcia polskich firm odgrywa również system bankowy, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Można powiedzieć, że BGK wystartował od tzw. tarczy zero. Gwarancje de minimis dla firm uruchomił 23 marca, zanim inne rozwiązania regulacyjne zostały przyjęte w pierwszej ustawie COVID-owej. Bank przygotował łącznie ponad 10 programów pomocowych dla firm każdej wielkości, bez względu na branżę. Z tarczy pomocowej BGK skorzystało już około 30 tysięcy firm, a wartość wspartego przez bank finansowania wynosi 23,5 mld zł.

Jednym z etapów, które przechodzi polska gospodarka, jest etap inwestycji. Bardzo ważną rolę ma tu do odegrania BGK i jego systemy gwarancyjne. Bank wspólnie z innymi instytucjami finansowymi pomaga podtrzymywać płynność finansową firm i tworzyć możliwości inwestycyjne.

Skala zainteresowania klientów poszczególnymi produktami Banku Gospodarstwa Krajowego jest bardzo duża. Z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego bank udzielił gwarancji de minimis w nowej formule dla ponad 27,5 tys. transakcji, a wartość zabezpieczonych w ten sposób kredytów sięga ponad 14 mld zł. Wymogi i kryteria programu gwarancji de minimis błyskawicznie dostosowano do nowych okoliczności, w których znalazły się przedsiębiorstwa. Firmy mogą nimi bezpłatnie zabezpieczyć spłatę 80 proc. wartości kredytu.

W kwietniu BGK uruchomił program gwarancji dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Bank pomaga przedsiębiorstwom zabezpieczając gwarancjami do 80 proc.  wartości kredytu.

Ogromnym zainteresowaniem firm z sektora MŚP cieszą się również unijne pożyczki płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). W ciągu pięciu dni od ich uruchomienia, do instytucji finansowych napłynęły wnioski na kwotę, która kilkukrotnie przekroczyła środki przyznane im na ten cel. W związku z tym, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało o zwiększeniu puli środków. Jak dotąd na ten program przeznaczono już ponad 2 mld złotych. Co więcej, BGK planuje uruchomić kolejny konkurs na wybór pośredników finansowych, którzy będą udzielać kolejnych pożyczek. Najprawdopodobniej wystartuje on  jeszcze w sierpniu. Pożyczki charakteryzuje zerowe oprocentowanie oraz brak dodatkowych opłat i prowizji.

W pożyczkach unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) również wprowadzono zmiany o charakterze łagodzącym warunki finansowania. Wymienić można np. obniżone oprocentowanie, dodatkową 6-miesięczną karencję w spłacie kapitału, czy wakacje kredytowe dla odsetek i kapitału. Całkowitą nowością są unijne pożyczki płynnościowe z RPO – finansowanie, które pozwala pokryć bieżące wydatki i utrzymać płynność finansową firmy. Unijne pożyczki płynnościowe działają już w większości województw. Urzędy Marszałkowskie w województwach we współpracy z BGK stopniowo uruchamiają środki, będące w ich dyspozycji i rozszerzają ofertę pomocową dla firm.

Nowością jest również Fundusz Dopłat do Oprocentowania, który powołała ustawa o tarczy 4.0. BGK wypłaca dopłatę, która pokrywa część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Kredytów z dopłatami udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK.

Kolejna nowość – w sierpniu BGK rozszerzył wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych udzielane w formie gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). To pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny banku dostępny dla całego sektora rolnego. Rolnicy mogą liczyć m.in. na wydłużony okres gwarancji i dopłaty do odsetek kredytów i tym sposobem mogą uzyskać tańszy kredyt na lepszych warunkach.

Na pakiet pomocy z BGK mogą liczyć także firmy wprowadzające nowe technologie. Wsparcie pn. Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Inteligentny Rozwój przeszło dużą zmianę, dlatego dla przedsiębiorców może być nowością. Przede wszystkim nowe zasady umożliwiają przedsiębiorcy uzyskanie dofinansowania w formie premii technologicznej na inwestycję, która jest innowacyjna w skali przedsiębiorstwa, a nie jak dotychczas – w skali kraju. Z innych istotnych nowości – premia technologiczna może wynieść więcej niż 6 mln zł, co do tej pory było maksymalną wartością dotacji.

Czas pandemii jest szczególnie trudny dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Dlatego BGK wprowadził dużo korzystnych zmian w programie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Istotną jest możliwość obniżenia oprocentowania, które już jest bardzo niskie, o połowę. Bank zniósł też barierę, którą był wymóg posiadania wkładu własnego. Oprócz tego przedsiębiorca może przedłużyć o dodatkowe 6 miesięcy karencję w spłacie rat kapitałowych lub zamienić to na 6-miesięczne wakacje kredytowe (dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych).

Misją banku jest wspieranie przedsiębiorczości, również w trudnych warunkach pandemii. Dlatego BGK, aby ułatwić rozpoczęcie działalności gospodarczej, wprowadził także zmiany w programie Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Osoby, które skorzystały z pożyczki na założenie własnej firmy, mogą teraz zawiesić spłatę rat kapitałowych na dłużej, tj. nawet na 6 miesięcy. Z istotnych nowości, w programie bank zrezygnował z oprocentowania pożyczki przez okres do 12 miesięcy.

BGK wprowadził także zmiany w programie Biznesmax. Dzięki nim bank może od teraz objąć gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredyt odnawialny, także w rachunku bieżącym, oraz nieodnawialny. Kredyty z gwarancją pomagają firmom zachować płynność finansową. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.

Na specjalne pożyczki płynnościowe mogą liczyć także podmioty ekonomii społecznej. BGK wprowadził do pożyczek zmiany, które pomagają wydłużyć ich spłatę do 12 miesięcy, obniżyć oprocentowanie nawet do 0 proc. oraz dają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych trwających nawet do 6 miesięcy.

Instrumenty, które składają się na tarczę antykryzysową, są z pewnością  wsparciem dla przedsiębiorców. Z badań BGK wynika, że ponad połowa pytanych przez instytucję mikro, małych i średnich firm skorzystała z elementów tarczy. Według prognoz większości instytucji międzynarodowych oraz innych ośrodków prognostycznych polska gospodarka będzie jedną z tych, które ucierpią w relatywnie najmniejszym stopniu.


Autor:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Last Updated on 29 stycznia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA