Perspektywa zmian na rynku w świetle rosnących wymogów regulacyjnych

Perspektywa zmian na rynku w świetle rosnących wymogów regulacyjnych

Wdrożenie V Dyrektywy AML, czyli nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stało się przyczynkiem do kolejnej fali zaostrzenia procedur typu compliance, związanych, ogólnie rzecz biorąc, ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane, w tym zwłaszcza stopnia szczegółowości procedur Know Your Client (KYC). Klienci instytucji finansowych będą zobligowani spełniać wymogi informacyjne i dokumentacyjne, a od sprawności w tym zakresie zależeć może nawet sprawność operacyjna przedsiębiorcy. Wydaje się zatem, że najlepszą odpowiedzią rynku na rozszerzenie obowiązków regulacyjnych musi być odpowiednie i szybkie reagowanie, które w pewnych sytuacjach może nawet decydować o przewadze konkurencyjnej lub powodzeniu transakcji. To, co zdaje się być naturalne w takiej sytuacji, to powierzanie realizacji obowiązków w tym zakresie podmiotom wyspecjalizowanym, które znają procedury instytucji finansowych i posiadają narzędzia, aby w sprawny sposób odpowiadać na zapotrzebowanie. Zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych, gdzie procedury KYC są szczególnie skomplikowane, posiadanie specjalistycznej wiedzy w zakresie uwarunkowań lokalnych, dokumentów formalnych i bezpośredniego dostępu do urzędów lub instytucji, może decydować o szybkości i sprawności realizacji procedur zgodności z AML. Można pokusić się o prognozę, że zaostrzenie rygorów formalnych tworzy niszę rynkową dla usługowego zastępstwa w procedurach instytucji finansowych oraz rodzi potrzebę doradztwa w tym zakresie. Może to być konieczne, aby minimalizować potencjalne negatywne konsekwencje i trudności wynikające z nowych obowiązków, a także aby stosowanie się do procedur i przeprowadzanie procesów było jak najbardziej efektywne. Niewątpliwie szereg operacji, które odbywać się będą z uczestnictwem banków, wymagać będzie analizy i planowania w zakresie procedur zgodności i uwzględniania ryzyka z tym związanego oraz poszukiwania środków minimalizowania takiego ryzyka.


Autor:

Krzysztof Wójcik, Head of Legal and Corporate Secretarial Services, Vistra Poland

Last Updated on 28 czerwca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA