„Polski Ład” zagrozi rynkowi IT

Znaczenie branży IT w Polsce z roku na rok rośnie. Sektor ten charakteryzował się w ostatnich latach dynamicznym tempem wzrostu, dwukrotnie przekraczającym średnią dla całej polskiej gospodarki. Decydujące znaczenie w kształtowaniu mocnej pozycji polskiej branży IT na arenie międzynarodowej miała dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry i stosunkowo niskie koszty pracy. Konkurencyjne w szczególności w porównaniu z państwami Europy Zachodniej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było zakładanie przez zagranicznych inwestorów licznych software house’ów nad Wisłą, jak również szerokie korzystanie z usług świadczonych przez polskich programistów.

Ten pozytywny trend może wkrótce zostać osłabiony na skutek planowanych zmian podatkowych. W ramach „Polskiego Ładu” zlikwidowane zostanie prawo do odliczenia części składki zdrowotnej od podatku PIT. W efekcie będzie to oznaczało podwyższenie podatku PIT. Jednocześnie podwyższona zostanie wysokość samej składki zdrowotnej m.in. dla osób pracujących w modelu B2B (tzw. samozatrudnionych). W miejsce dotychczasowej zryczałtowanej kwoty, która wynosi obecnie 381,81 PLN, pojawi się składka kalkulowana od rzeczywistego dochodu przedsiębiorcy. W najnowszej wersji projektu jej wysokość dla osób stosujących liniową stawkę PIT zredukowano z 9% do 4,9%. Wprowadzenie planowanych przepisów w dalszym ciągu będzie jednak oznaczało skokowy wzrost opodatkowania i „oskładkowania” osób świadczących usługi w modelu B2B.

Joanna Czajka – Junior Tax Specialist, Vistra Poland

Model B2B szeroko stosowany jest w polskiej branży IT, dlatego planowane zmiany mogą mieć bardzo negatywny wpływ na ten sektor. Popularność modelu B2B w branży IT jest pochodną wielu czynników, m.in. wysokiej pozycji informatyków na rynku pracy. Model B2B zapewnia im możliwość elastycznej współpracy z wieloma firmami. Nie bez znaczenia są również względy podatkowe – możliwość zastosowania liniowej stawki PIT (19%) i cieszący się niesłabnącą popularnością IP Box, pozwalający na obniżenie opodatkowania niektórych programistów z 19% na 5%. Z tego rozwiązania nie mogą skorzystać programiści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Istotne zwiększenie obciążeń publicznoprawnych nakładanych na osoby pracujące w modelu B2B podwyższy koszty prowadzenia działalności znacznej części informatyków. Informatycy zapewne będą starali się przerzucić te koszty na swoich klientów, podnosząc ceny swoich usług. Tymi klientami są w dużej mierze firmy IT i działy IT należące do międzynarodowych korporacji oraz polskie firmy IT świadczące usługi na rzecz podmiotów zagranicznych. Element międzynarodowej konkurencji na rynku usług informatycznych ma tutaj kluczowe znaczenie. Podwyższenie obciążeń publicznoprawnych spowoduje bowiem, że utrzymywanie przez zagraniczne podmioty zlokalizowanych w Polsce software house’ów i działów IT straci na swojej atrakcyjności. Mniej atrakcyjne finansowo będzie również korzystanie z usług świadczonych przez polskie firmy IT. To może skutkować znaczącym osłabieniem pozycji konkurencyjnej polskiej branży IT na arenie międzynarodowej.

Doradca Podatkowy i Radca Prawny, Vistra Poland
Tax Advisor and Attorney-at-law, Vistra Poland

Planowane zmiany przepisów to pierwsza tak istotna podwyżka podatków bezpośrednich, która uderzy osoby fizyczne. Liczne zmiany wprowadzane w obszarze podatków dochodowych w ostatnich latach były wymierzone głównie w międzynarodowe korporacje, a ich świadomość i zrozumienie po stronie większości obywateli było niewielkie. Najwyraźniej zmiany te nie przyniosły zamierzonych efektów, w związku z czym rząd postanowił zrekompensować niedostateczne wpływy z podatku korporacyjnego wyższym opodatkowaniem pracy. Projektowane przepisy mogą osłabić polską branżę IT, jak również inne sektory polskiej gospodarki, w których konkurencja odbywa się głównie w wymiarze międzynarodowym. Jeżeli tak się stanie „Polski Ład” nie przyniesie zakładanych efektów fiskalnych.


Autor:

Vistra Poland

Last Updated on 11 stycznia, 2022 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA