Wsparcie dla ukraińskich naukowców. Rozstrzygnięcie I rundy przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR

Wsparcie dla ukraińskich naukowców. Rozstrzygnięcie I rundy przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszą rundę naboru w Schemacie Wsparcia Ukraińskich Naukowców, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W efekcie siedmioro ukraińskich naukowców zostanie objętych wsparciem w łącznej wysokości 174 tys. euro. Trwają kolejne rundy naboru.   

Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców (Scheme: Support for Ukrainian researchers) prowadzony jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Uruchomiony został w wyniku wspólnych starań Operatora Programu – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Poprzez to działanie zapewniamy wsparcie ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, którzy nie mogą kontynuować działalności naukowej lub pracy w zakresie B+R. Mają oni możliwość dołączenia do polsko-norweskich zespołów projektowych i kontynuowanie kariery naukowej – tłumaczy dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i realizacji dodatkowych zadań w zakresie badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub innego rodzajów prac związanych z projektem przez ukraińskiego naukowca.  

Zgłoszeń ukraińskich naukowców dokonują polskie organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, będące promotorem lub partnerem projektu w aktywnych projektach badawczych finansowanych w konkursach POLNOR 2019 Call, POLNOR CCS 2019 Call i IdeaLab Call for Full Proposals.

Pierwsza runda rozstrzygnięta

W rezultacie zakończonego procesu weryfikacji nadesłanych formularzy wsparcie uzyska siedmioro ukraińskich naukowców, zgłoszonych przez: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Śląską (2 zgłoszenia) oraz Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Nawiążą oni współpracę z polsko-norweskimi zespołami badawczymi realizującymi projekty:

  • ACTIVATE – „Amoniak jako paliwo alternatywne do zasilania wysokoprężnych silników spalinowych stosowanych w sektorze rolniczym”
  • CoBotAGV – “Pojazdy autonomiczne zintegrowane z robotami współpracującymi dedykowane dla systemów produkcyjnych nowej generacji”
  • IceMan – „Zrównoważone rozwiązania antyoblodzeniowe poprzez opracowanie i wdrożenie powłok lodofobowych”
  • InCoNaDa – „Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) oraz krajowych baz danych”
  • UPTURN – „Elektrochemiczne cele mikroprzepływowe do wysokoprzepustowej i wieloparametrycznej analizy”
  • LEADER – „Bezzałogowy statek powietrzny o dużej długotrwałości lotu do zbierania danych o jakości powietrza w wysokich rozdzielczościach przestrzennych i czasowych”
  • MoReSiC – „Modułowa, rekonfigurowalna i dwukierunkowa infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych z elementami z węglika krzemu”

Łączna kwota dofinansowania dla siedmiu działań wynosi 174 390 euro, co stanowi ok. 46% przewidzianego budżetu przedsięwzięcia. Nabór w Schemacie Wsparcia Ukraińskich Naukowców ma charakter ciągły – co miesiąc będą uruchamiane kolejne rundy, aż do wyczerpania środków. Obecnie trwa III runda naboru, która zakończy się 26 września 2022 r, o godz. 11:00.


Więcej informacji oraz dokumentacja naboru znajdują się na stronie Funduszu Współpracy Dwustronnej III edycji Funduszy Norweskich i EOG oraz na platformie naborów NCBR.

Źródło informacji: NCBR

Last Updated on 6 września, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS