Zrobiono pierwszy krok do utworzenia największej izby rozliczeniowej w Europie Środkowej

Do 30 września 2022 roku ma powstać spółka Central Post-trade Solutions, w wyniku połączenia polskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych i węgierskiego Keler CCP – wynika z podpisanego 16 grudnia br. listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz ze strony węgierskiej: Narodowy Bank Węgier i Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie – właściciele łączących się spółek. Celem porozumienia jest stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej.

Porozumienie term sheet (red. zestawienie kluczowych warunków biznesowych) zakłada, że po powołaniu Central Post-trade Solutions (CPS), spółki działającej w obszarze post-transakcyjnym na rynkach towarowych, strona polska będzie jej większościowym akcjonariuszem. Uzyska też większość w radzie nadzorczej i zarządzie.

TGE wniesie do CPS aportem wszystkie akcje w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT), a Narodowy Bank Węgier i Giełda w Budapeszcie – wszystkie posiadane pośrednio lub bezpośrednio udziały w Keler CCP.

Obecnie GPW posiada 100 proc. kapitału zakładowego TGE oraz pośrednio w ramach GK TGE 100 proc. kapitału zakładowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, instytucji odpowiedzialnej za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków. IRGiT prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na TGE.

Z kolei Keler CCP to jedyny centralny depozyt papierów wartościowych na Węgrzech. Spółka jest własnością Narodowego Banku Węgier i Giełdy w Budapeszcie. Pełni funkcję izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń.

-Planowane połączenie polskiej i węgierskiej spółki jest projektem stricte biznesowym mającym na celu stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej, mogącej ofertować usługi na rynku polskim i węgierskim oraz w innych krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – wyjaśniał Michał Piątek, dyrektor działu strategii i analiz GPW. -Celem projektu jest zbudowanie regionalnego CCP (red. tzw. centralnego kontrpartnera, ang. central counterparty), która pozwoli nam na budowę przewag konkurencyjnych, na wdrażanie nowych usług i krzyżowej sprzedaży obecnych oraz na proponowanie nowych rozwiązań dla regionu – wymieniał.

Istotny jest nie tylko sam fakt integracji, ale przede wszystkim takie połączenie podmiotów, które uczyni izby bardziej efektywnymi i przez to bardziej zyskownymi – podkreślił Michał Piątek. -Porozumienie jest ważne do końca III kwartału 2022 roku, oznacza to, że daliśmy sobie mniej niż rok, żeby sfinalizować tę transakcję – dodał.

Ten proces będzie się składał z czterech faz:

· Faza „0” to wybór międzynarodowych, niezależnych doradców, którzy dokonają wyceny spółki oraz uzyskanie wszelkich zgód korporacyjnych;

· Faza „1” obejmuje podpisanie wiążącej umowy inwestycyjnej, wybór członków zarządu i rady nadzorczej;

· Faza „2” to wniesienie aportem całego akcjonariatu IRGiT i Keller CCP;

· Faza „3” oznacza zamknięcie transakcji.

CPS będzie oferować komplet usług rozliczeniowych we wszystkich klasach, zarówno kasowych, jak i instrumentów pochodnych. „Mam nadzieję, że ta współpraca przyczyni się do tego, że początek integracji izb rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, jakiej jesteśmy dziś świadkiem, będzie stanowił ważny element budowy rynku kapitałowego i towarowego w naszym regionie” – powiedział dyrektor Piątek.

-Dla naszej grupy kapitałowej jest to absolutnie przełomowe wydarzenie. Liczę na to, że Towarowa Giełda Energii szybko przejdzie do finalnej umowy, nastąpi szybka integracja od strony systemowej i nowa oferta produktowa trafi na rynek. Dzięki potencjalnej transakcji zmieni się oblicze Trójmorza i środkowej Europy w zakresie infrastruktury transakcyjnej – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. „Dziękuję naszym węgierskim przyjaciołom, że dzięki nim możemy się wybrać w taką wspaniałą podróż, jaką jest zaoferowanie Europie Środkowej kompleksowego rozwiązania rozliczeniowego opartego o dwie spółki – dodał prezes GPW.

-Dla nas, jako spółki matki TGE, ważne jest, że współpraca z Keler CCP umożliwia stworzenie instrumentów pochodnych na rynkach towarowych i obracanie nimi, myślę tu o naszym rynku rolnym, rynku energii elektrycznej i gazu – mówił Marek Dietl. -Wiem, że uczestnicy rynku czekają na takie instrumenty finansowe. W obecnych czasach podwyższonej niepewności w zakresie cen energii, instrumenty zabezpieczające ryzyko będą na pewno mile widziane – wyraził nadzieję prezes GPW.

Satysfakcję z zawartej umowy wstępnej wyraził również Richard Végh, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie, która wraz z Narodowym Bankiem Węgier posiada 100 proc. udziałów w Keller CCP.

-To jest dla nas cudowny dzień, kiedy podpisaliśmy list intencyjny i tworzymy inicjatywę środkowoeuropejską. Dla giełdy nasze udziały w Kelerze to jest inwestycja o bardzo wysokim znaczeniu, dlatego że wszyscy dążą do tego, aby w sposób zintegrowany funkcjonować wzdłuż łańcucha wartości. Daje nam to przewagę konkurencyjną – wskazywał Richard Végh. -Przedmiotem tego porozumienia jest tworzenie holdingu spółek rozliczeniowych w naszym regionie. Traktujemy je jako doskonałą okazję na współpracę międzynarodową i to będzie świetny przykład dla innych państw w naszym regionie – podkreślił.

daniem Adama Młodkowskiego, wiceprezesa zarządu TGE jest to projekt perspektywiczny, wyznaczający zupełnie nowe kierunki rozwoju.

-Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym krokiem w projekcie i mamy świadomość tego, że w najbliższych miesiącach jest przed nami dużo pracy, m.in. kwestia przeprowadzenia wycen i analiz oraz poszukiwania synergii w obszarze przychodowym i kosztowym. Jestem jednak przekonany, że te prace zakończą się pozytywnie i dojdzie do zawarcia umowy joint venture, która stworzy zupełnie nowe perspektywy dla naszej grupy – mówił wiceprezes TGE.

Jego zdaniem współpraca TGE z tak doświadczonym partnerem jak Keler CCP pozwoli spółce na rozwój rynku instrumentów finansowych poprzez wprowadzenie instrumentów pochodnych, które stanowią przyszłość tego rynku i są notowane na większości towarowych giełd w Europie Zachodniej.

-Jeżeli przejdziemy do kolejnych faz i powstanie największa izba rozliczeniowa w Europie Środkowej, to stworzy się w ten sposób podstawa, żeby myśleć o tym, że w perspektywie kilku lat można zbudować wręcz taki hub środkowoeuropejski dotyczący całego rynku towarowego – podsumował Adam Młodkowski.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 17 grudnia, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA