Bielsko-Biała – miasto, które przyciąga inwestorów

Bielsko-Biała może poszczycić się drugim najwyższym wskaźnikiem zarejestrowanych firm na 1000 mieszkańców w województwie śląskim – wynika z raportu pt. „Atrakcyjność inwestycyjna Bielsko-Białej” przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield we współpracy z grupą Cavatina. Według autorów wpływ na to ma m.in. proinwestycyjna polityka miasta oraz doskonałe położenie.

Prężnie rozwijający się ośrodek społeczno-gospodarczy, skupiający funkcje administracyjne, edukacyjne, gospodarcze i kulturalne – tak od lat postrzegana jest Bielsko-Biała. W całej aglomeracji bielskiej populacja wynosi około 350 000 mieszkańców, a Bielski Obszar Metropolitalny obejmuje około 880 000 osób. Łącznie w Bielsku-Białej działa ponad 26 600 przedsiębiorstw różnej wielkości, z czego 23% to firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, 12% to działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, a 11% to budownictwo.

Bielsko-Biała stanowi atrakcyjną lokalizację dla firm zajmujących się takimi procesami jak R&D, wsparcie IT czy finanse i księgowość, jak również firm z branży automotive. Na atrakcyjność inwestycyjną miasta wpływają takie czynniki jak lokalizacja, szereg inwestycji infrastrukturalnych oraz wysokiej klasy zasób specjalistów. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku stworzyliśmy wielofunkcyjny projekt Cavatina Hall, który jest pierwszym budynkiem biurowym klasy A w Bielsku-Białej. Zainteresowanie wielu podmiotów lokalnych oraz firm, które rozważają otwarcie swojego kolejnego biura w Polsce, już na etapie realizacji inwestycji potwierdza, że pozycja Bielsko-Białej na mapie lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu z pewnością będzie dalej się umacniać – mówi Rafał Malarz, Wiceprezes Zarządu Cavatina.

Atrakcyjne warunki do prowadzenia biznesu w mieście potwierdza obecność międzynarodowych koncernów, takich jak: FCA, Nemak, Eaton Automotive Systems, Cooper–Standard, GE Power Controls, Avio Aero (GE Aviation), Hutchinson, Signify, ZF Steering Systems, ABB Industrial Solutions, EllieMae,Pitney Bowes, Precisely, ADP, Bluecrest.

Miasto przyjazne inwestycjom

Obecność wielu rozpoznawalnych firm z branż automotive, elektromaszynowej, logistycznej czy sektora usług dla biznesu zachęca kolejne firmy do lokowania swoich operacji w Bielsku-Białej. Dodatkowym atutem działającym na korzyść miasta jest proinwestycyjna polityka władz samorządowych, która przekłada się na szereg zachęt i rozwiązań oferowanych przez miasto, które sprzyjają rozwojowi biznesu w Bielsku-Białej.

Przez lata byliśmy, obok Łodzi, prawdziwym włókienniczym potentatem, a w latach siedemdziesiątych za sprawą Fabryki Samochodów Małolitrażowych staliśmy się także ważnym ośrodkiem motoryzacyjnym. Dziś większość przedsiębiorstw, które niegdyś stanowiły o sile lokalnego przemysłu, już dawno nie istnieje. W ich miejscu powstały nowe zakłady, które utworzone zostały m.in. przez największe światowe koncerny, co dowodzi, że Bielsko-Biała jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Najbardziej cieszy jednak fakt, że po transformacji ustrojowej mieszkańcy miasta wzięli sprawy gospodarcze we własne ręce i to właśnie na firmach przez nich utworzonych opiera się obecnie bielski rynek. Władze samorządowe Bielska-Białej także dołożyły swoją cegiełkę do tego, by stolica Podbeskidzia była atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Przede wszystkim zainwestowaliśmy w miejską infrastrukturę – możemy się pochwalić nie tylko bardzo nowoczesnym układem komunikacyjnym, ale także bogatą siecią placówek kulturalnych i oświatowych, bazą sportową z prawdziwego zdarzenia czy szpitalami na miarę XXI wieku– mówi Jarosław Klimaszewski, Prezydent Bielska-Białej.

W ostatnich latach przedsiębiorstwa obecne w mieście mogły korzystać zarówno z programów samorządowych, jak i dotacji z Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Bielska-Białej zrealizowali przy wsparciu środków UE dla województwa śląskiego 264 projekty dofinansowane na łączną kwotę 85 122 908 PLN, co jest drugim najwyższym wynikiem sektora przedsiębiorstw w województwie śląskim. Przy wsparciu środków UE na lata 2007- 2013 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podmioty z Bielsko-Białej zrealizowały 146 projektów dofinansowanych na łączną kwotę 315 492 230 PLN, co jest z kolei trzecim najwyższym wynikiem w tym województwie.

Pandemia przyciągnie do miast regionalnych

Według ekspertów wybuch pandemii COVID-19 może doprowadzić do wzrostu zainteresowania firm z sektora BSS mniejszymi miastami regionalnymi jako lokalizacją dla kolejnych biur satelickich: Dynamiczny rozwój regionalnych rynków biurowych w ostatnim dziesięcioleciu jest między innymi efektem rozwoju branży BSS, która upodobała sobie region Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polskę. Niemniej jednak wraz z coraz większym nasyceniem firm z sektora BSS w największych ośrodkach, zaczęliśmy obserwować trend decentralizacji, który jest obecnie coraz bardziej widoczny. Duże korporacje i centra BSS coraz częściej decydują się na otwarcie centrów satelickich w mniejszych miastach, takich jak Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Opole czy Rzeszów. Każde z tych miast posiada inną specyfikę i to zróżnicowanie jest bardzo potrzebne w kontekście rozwoju branży BSS w Polsce. W Bielsku-Białej, w której działamy od dłuższego czasu, obserwujemy rozwój operacji ITO oraz R&D. Wynika to z profilu samego miasta, które jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i badawczym. Pandemia koronawirusa w pewnym sensie będzie zachęcać kolejne duże organizacje do lokowania biur satelickich w małych i średnich ośrodkach, zwłaszcza że funkcjonowanie zespołów online nie wymaga tak częstego podróżowania. Ponadto region CEE udowodnił, że jest bezpieczną przystanią zapewniającą ciągłość biznesową i pozwala bezpiecznie planować biznes w długofalowej perspektywie – mówi Krzysztof Misiak, Dyrektor Cushman & Wakefield w Polsce.

Raport dostępny jest do pobrania pod linkiem: 

http://www.cavatina.pl/downloads/projects/bielsko_biala_raport.pdf


Autorzy:

Cushman & Wakefield

Last Updated on 22 grudnia, 2020 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA