Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD kreuje innowatorskie rozwiązania w budownictwie

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD z wyłącznie polskim kapitałem i ponad 35-letnim doświadczeniem jako Generalny Wykonawca aktywnie działa w kraju i za granicą, oferując wznoszenie obiektów budowalnych w systemie Design & Build, Build oraz Design, realizując inwestycje zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego.

Innowacyjne rozwiązania w budownictwieto motto Grupy, którym kieruje się działając na wielu światowych i wymagających rynkach, takich jak Afryka, Azja oraz Europa, z mocną i ugruntowaną pozycją w krajach skandynawskich, gdzie w ramach Grupy Kapitałowej prężnie działa zależna spółka akcyjna prawa szwedzkiego – TASBUD SVERIGE AB.  

Jako globalny podmiot Grupa Kapitałowa posiada w swoich zasobach m.in. nowoczesną, proekologiczną fabrykę modułów i prefabrykatów żelbetowych i betonowych, dedykowaną produkcji szerokiej gamy elementów prefabrykowanych zarówno na rynek polski, jak i na rynki zagraniczne, w tym spełniając wysokie skandynawskie normy.

„Naszą markę zbudowaliśmy dzięki zapewnieniu najlepszej jakości budowanych przez nas obiektów jako generalny wykonawca. Sektor budowlany nieustannie się rozwija, dlatego również Grupa stawia na wzrost i kreowanie postępowych, innowatorskich rozwiązań wyznaczając tym samym nowe trendy.

Od wielu lat działamy aktywnie w sektorze naukowo – badawczym, realizujemy ambitne projekty m.in. z zakresu sztucznej inteligencji w budownictwie oraz nowoczesnej prefabrykacji. Opracowaliśmy wiele unikatowych rozwiązań, w tym chociażby system budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żelbetowych nośnych elementów, prężnie współpracujemy z wybitnymi jednostkami naukowymi, uczelniami technicznymi w kraju i za granicą oraz stworzyliśmy  długofalowe i wielowątkowe Konsorcjum w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska oraz Polska Akademia Nauk, dzięki efektywnej pracy Konsorcjum w naszej fabryce wdrożone zostaną do produkcji, co jest wydarzeniem na skalę światową, nawierzchniowe i elewacyjne fotokatalityczne prefabrykaty o różnej porowatości charakteryzujące się zdolnością do oczyszczania powietrza, przepuszczalnością wody opadowej (w zależności od elementu i przeznaczenia) wraz z możliwością jej oczyszczania, redukcją hałasu, a nawet zdolnością do zabijania wirusów i bakterii.” – podkreśla V-ce Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej M. Czapczuk.

Pion Naukowo – Badawczy Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD jest członkiem Konsorcjum, w którym działają również Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Konsorcjum między innymi aktualnie realizuje projekty w ramach programów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ich unikatowość pozwoliła uzyskać największe w skali uczelni dofinansowanie.  

„Ochrona naszej planety oraz zrównoważony rozwój to dla nas niezwykle istotne wartości. Opracowywane przez Konsorcjum technologie prefabrykacji są przełomem w sektorze prefabrykacji a nawet całego budownictwa oraz niezaprzeczalnie mają pozytywny wpływ na środowisko. Warto również podkreślić wchodząc w szczegóły kolosalny wpływ na poprawę jakości powietrza, poprzez zdolność prefabrykatów do samooczyszczenia (samodezynfekcji, zdolności do zabijania wirusów i bakterii) i redukcji zanieczyszczeń powietrza z czynników antropogenicznych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, tlenki siarki i pyły. Fotokatalityczne prefabrykaty posiadają także zdolność do oczyszczania wody opadowej z zanieczyszczeń.” – dodaje dyr. ds. prefabrykacji w Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD mgr inż. Piotr Krakowski.

Wdrożenie do produkcji innowatorskich fotokatalitycznych prefabrykatów przez Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD to niewątpliwie kolejny etap w rozwoju polskiego jak również światowego budownictwa prefabrykowanego.


Autor:

F.B.I. TASBUD

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA