Sopocka grupa NDI z kolejnym tytułem Budowy Roku!

Sopocka grupa NDI z kolejnym tytułem Budowy Roku!

Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza w Gdańsku wraz z infrastrukturą drogową i tramwajową oraz unikatowym obiektem mostowym nad Potokiem Siedleckim w Gdańsku został wybrany Budową Roku 2020. Generalnym wykonawcą prac była sopocka grupa NDI, która już po raz czwarty w historii odebrała wyróżnienie nazywane Budowlanym Oskarem.

Wcześniejsze nagrody NDI otrzymała za realizację Terminala DCT2 w Gdańsku, Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (II etap) oraz budynku Rotundy Banku PKO Bank Polskiego w Warszawie. Tegoroczna nagroda przyznana została za budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej (Aleja Pawła Adamowicza) w Gdańsku, która powstała w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA, inwestorem jest Gmina Miasta Gdańska. Generalnym wykonawcą i liderem konsorcjum była spółka NDI SOPOT S.A., a projektantami Europrojekt Gdańsk S.A., Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. oraz GTI Design sp. z o.o.

Czuję podwójną dumę i radość odbierając dzisiaj tę nagrodę. Po pierwsze jestem dumna, dlatego, że to kolejna inwestycja, którą zrealizowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami wszystkich uczestników procesu budowlanego, wprowadzając jednocześnie innowacyjne rozwiązania techniczne. To wielka satysfakcja, że dzięki naszej pracy inżynierskiej zmieniamy na lepsze krajobraz naszego miasta. – mówi Sylwia Rogall, Dyrektor Projektu w NDI. Po drugie jestem dumna z całego zespołu NDI, który realizował to zadanie, a także z naszych podwykonawców, nadzoru inwestycyjnego i autorskiego, za ich inicjatywę, profesjonalizm i zaangażowanie. To nagroda dla nas wszystkich. Dziękuję wszystkim i gratuluję! Mamy to!

https://www.youtube.com/watch?v=5BBrZuAagAs

Realizacja trwała 26 miesięcy, a jej zakres obejmował m.in. budowę 2,7 km ulicy klasy „Z”, 2,6 km dwutorowej linii tramwajowej wraz odwodnieniem, infrastrukturę towarzyszącą 4 nowym przystankom tramwajowym, budowę węzła integracyjnego tramwajowo – autobusowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów, budowę węzła przesiadkowego tramwajowo-autobusowego, budowę i przebudowę odcinków ulic, skrzyżowań, dróg i ścieżek rowerowych, chodników i ciągów pieszych.

W jej przebiegu powstała pierwsza w Polsce tzw. Estakada Wenecka. To wyjątkowy projekt wzorowany na wiaduktach łukowych, które budowali starożytni Rzymianie. Cały obiekt jest nowatorski, innowacyjny i jest wynikiem pracy polskich Inżynierów. Dla mieszkańców ważnym aspektem jest dobre wyciszenie obiektu, dzięki któremu zmniejsza się hałas generowany przez poruszające się tramwaje. Estakada powstała z przęseł o rozpiętości 20 metrów wykonanych z betonu zbrojonego. Jest ich 154, a każde waży po 40 ton.

Konkurs „Budowa Roku” jest organizowany corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, z polską osobowością prawną, a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji (w tym developerzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych: generalni lub główni. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane jednostkom zgłaszającym.

Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa spośród członków Związku oraz instytucji współorganizujących i sponsorujących.


Autor:

Grupa NDI

Last Updated on 31 października, 2021 by Redakcja

KATEGORIA