Nowa struktura Ccushman & Wakefield w Europie Środkowo-Wschodniej

 • Wśród ośmiu nominowanych na stanowiska regionalne znalazło się aż siedem kobiet
 • Nowa struktura zapewni lepsze wsparcie w zaspokajaniu potrzeb klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodnie

Wiodąca firma doradcza Cushman & Wakefield ogłosiła nowe nominacje na stanowiska kierownicze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Nowa struktura zapewnia klientom firmy, którzy często postrzegają Europę Środkowo-Wschodnią jako całość, najlepszą platformę gwarantującą wsparcie w zaspokajaniu ich potrzeb w regionie, a jednocześnie umożliwia uzupełnienie i koordynację działań podejmowanych w poszczególnych krajach Europy Środkowej, a także w Rosji i Turcji.

Pozwoli także oddziałom firmy Cushman & Wakefield w regionie CEE efektywnie wykorzystywać możliwości wynikające z coraz bardziej globalnego charakteru potrzeb klientów i pojawiających się szans.

Nowi liderzy poszczególnych linii usług w Europie Środkowo-Wschodniej, którzy zostali wyłonieni z regionalnej struktury firmy i będą odpowiedzialni za koordynację działań w ramach poszczególnych krajów i działów, to:

 •  Zuzanna Paciorkiewicz, Co-Head of Asset Services, CEE (współdyrektor działu zarządzania nieruchomościami)
 • Ondrej Fukal, Co-Head of Asset Services, CEE (współdyrektor działu zarządzania nieruchomościami)
 • Tamara Laliashvili, Head of Business Intelligence, CEE (dyrektor działu analityki biznesowej)
 • Joanna Sinkiewicz, Head of Industrial Agency, CEE (dyrektor działu powierzchni magazynowych)
 • Marie Balacova, Head of Data & Analytics, CEE (dyrektor działu analiz danych)
 • Radka Novak, Head of Office Agency, CEE (dyrektor działu powierzchni biurowych)
 • Eliza Bingül, Head of Digital & Corporate Communications, CEE (dyrektor działu komunikacji cyfrowej i korporacyjnej)
 • Karolina Samczyńska-Fiślak, Head of Marketing & Bid Management, CEE (dyrektor działu marketingu i zarządzania procesami ofertowania)

Funkcję dyrektora firmy Cushman & Wakefield na Europę Środkowo-Wschodnią pełni Jonathan Hallett. Nowi członkowie kierownictwa będą sprawowali nadzór nad regionem Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie ich kompetencji. Będą odpowiedzialni za reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów oraz wprowadzanie zmian w kluczowych obszarach o strategicznym znaczeniu dla firmy, w tym w strategii danych i komunikacji.

Bardzo się cieszę, że nowe funkcje kierownicze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powierzono właśnie tym ośmiu wybitnym specjalistom. Wnoszą oni pozytywny i znaczący wkład w ogólną różnorodność naszego regionalnego zespołu pod względem płci, kraju pochodzenia, podłoża kulturowego, doświadczeń i umiejętności. Różnorodność umożliwia rozwój innowacji i osiągnięcie większego zadowolenia klientów. Wspieranie pracowników leży w naszej kulturze, a te nominacje stanowią odzwierciedlenie inkluzywności w naszej firmie w całym regionie EMEA – powiedział Jonathan Hallett, dyrektor Cushman & Wakefield na Europę Środkowo-Wschodnią.

Europa Środkowo-Wschodnia jest ważnym regionem dla naszej firmy na terenie EMEA i potrzebujemy odpowiednich liderów, którzy umożliwią nam dalszy rozwój oraz przewidywanie i reagowanie na potrzeby klientów. Wszyscy nowi dyrektorzy na Europę Środkowo-Wschodnią wyróżniają się wysoką dynamiką działania i duchem przedsiębiorczości, co ma kluczowe znaczenie w naszej branży, która nieustannie ewoluuje. Gratuluję im wszystkim awansu – powiedział Colin Wilson, dyrektor generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA.

Nowo mianowani dyrektorzy linii usług dołączają do grona dotychczasowych dyrektorów linii usług firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tj.:

 • Jeff Alson, Head of Capital Markets CEE (dyrektor grupy rynków kapitałowych)
 • Glen Lonie, Head of Asset Management (dyrektor działu zarządzania nieruchomościami)
 • Jan Kotrbacek, Head of Retail CEE (dyrektor działu powierzchni handlowych)
 • Andrew Frizell, Head of Project Management CEE (dyrektor działu zarządzania projektami)
 • Glyn Evans, Design & Build Lead EMEA (dyrektor platformy Design & Build w regionie EMEA)
 • Frederic Le Fichoux, Head of Hotel Transactions, Continental Europe (dyrektor sekcji rynku hotelowego w regionie Europy kontynentalnej)
 • David Nath, Head of Hospitality CEE & SEE (dyrektor działu hotelowego na Europę Środkowo-Wschodnią i Europę Południowo-Wschodnią)
 • Denis Sokolov, Head of Business Development CEE (dyrektor rozwoju biznesu)
 • Mike Edwards, Head of Valuations & Advisory CEE (dyrektor działu wycen i doradztwa)
 • Petr Sulc, Chief Financial Officer CEE (dyrektor finansowy)
 • Miroslav Mendl, Head of Human Resources CEE (dyrektor działu kadr)
 • Alexey Tretiachenko, Site Services Manager, CEE Lead (dyrektor działu IT na Europę Środkowo-Wschodnią)
 • Nikita Taranchenko, Legal & Risk Management, Regional Counsel CEE (dział prawny i zarządzania ryzykiem, regionalny dyrektor ds. prawnych)
 • Łukasz Włodyga, HSSEQ Manager, CEE (dyrektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska)

Autor:

Cushman & Wakefield

Last Updated on 19 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA