<strong>Rozwiązania cyfrowe dla deweloperów. Jak usprawnić proces inwestycyjny</strong>

Rozwiązania cyfrowe dla deweloperów. Jak usprawnić proces inwestycyjny

Optymalizacja kosztów, ale i czasu pracy w branży budowlanej odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Rosnące ceny i malejąca siła nabywcza ograniczają nowe inwestycje. Jak podaje GUS, w ostatnich trzech kwartałach deweloperzy rozpoczęli budowę przeszło 93 tys. mieszkań. Rok do roku to spadek o ponad 26 proc1. Pytamy eksperta, jak transformacja cyfrowa może zwiększyć efektywność w trudnych czasach.

Obserwujemy spadek popytu na rynku nieruchomości pierwotnych. Według danych PKO BP w niektórych miastach liczba transakcji spadła o 80 proc2. Wraz ze słabnącą koniunkturą rośnie znaczenie zarządzania ryzykiem inwestycji deweloperskich. Kluczowe jest skrócenie przygotowania i realizacji całego procesu, które można uzyskać poprzez analizę danych i podejmowanie decyzji opartych o informacje pozyskane z bieżącego procesu lub z danych archiwalnych. Holistyczne podejście do przebiegu inwestycji wymaga posiadania jednego ekosystemu (platformy), która będzie zasilana danymi od wszystkich interesariuszy projektu, przez co zrealizowane zostaną założenia koncepcji DDDM (Data-Driven Decisions-Making) umożliwiające realne oszczędności. Siłą napędową rozwoju, a co za tym idzie automatyzacji, która ogranicza nakłady drogiej pracy manualnej, są rozwijające się technologie, w tym ta najbardziej rokująca, czyli BIM (Building Information Modeling).

– 5D BIM pozwala na łączenie danych dotyczących obiektów znajdujących się w modelu z kosztorysem, czasem i zadaniami zwartymi w harmonogramie. Te naczynia połączone automatyzują proces, skracają czas na przygotowanie oferty planistom, a w trakcie trwania realizacji dostarczają wszelkich informacji związanych z przesunięciami prac wykonywanych na budowie. Dodatkowo osobom nadzorującym i kontrolującym ten proces pokazują odchylenie od założonych kosztów operacyjnych. W przypadku gdy deweloper buduje sam, bez wsparcia generalnego wykonawcy platforma wspomaga procesy przygotowania i przeprowadzania przetargów. Upraszcza to złożenie i weryfikację zebranych ofert, jak również pozwala na kontrolę wykonanych prac i przygotowanie płatności dla podwykonawców i dostawców – wskazuje Remigiusz Pyszka, MTWO Business Development Director w SoftwareONE.

W podejmowaniu najkorzystniejszych decyzji pomaga również wizualizacja, pozwalająca na zwiększenie powierzchni użytkowej przeznaczonej do sprzedaży. Model cyfrowy uwzględnia precyzyjną lokalizację i gabaryty urządzeń (centrale wentylacyjne, klimatyzatory, klapy ppoż.) co daje możliwość lepszego zaplanowania przestrzeni. Ponadto 5D BIM pozwala sprawniej planować przebieg budowy. Nowoczesna platforma cyfrowa tworzyharmonogramy szczegółowe bazujące na różnych założeniach i łączy je w jeden harmonogram główny. W efekcie na placu budowy łatwiej jest prowadzić koordynację międzybranżową i unikać kolizji pomiędzy ekipami realizującymi różne zlecone prace. Rozwiązania oparte o 5D BIM mają jeszcze jedną ważną zaletę: pozwalają na zbudowanie cyfrowych bliźniaków oraz weryfikację scenariuszy prowadzenia budowy, co jest szczególnie ważne przy etapowej realizacji inwestycji. Już w procesie planowania deweloper jest w stanie oszacować ryzyko i opłacalność wybranych scenariuszy i zdecydować czy będzie od razu realizował 2, a nawet 3 etapy inwestycji, czy może zbuduje i odda pierwszy etap, a dopiero w kolejnym czasie następne.

Cyfryzacja od A do Z

– Platforma jest miejscem, w którym pracują wszyscy interesariusze zaangażowani w projekt w tym pracownicy od strony dewelopera, generalnego wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru. Ci ostatni, korzystając z aplikacji mobilnych dostępnych na placu budowy, są w stanie szybciej odbierać wykonane prace i informować managera projektu o ich zakończeniu, jak również o wszystkich zdarzeniach, które mają miejsce na budowie (usterki, zapytania o informację, zdarzenia BHP). Dodatkowo platforma wspiera obieg dokumentów, do których mają dostęp również pracownicy na budowie oraz umożliwia dodawanie, weryfikację i wykonanie działań podjętych na naradach. Po zakończonym procesie realizacji budowy całość dokumentacji wraz z modelem można wykorzystać w trakcie eksploatacji i zarzadzania nieruchomością. Dzięki zebranym danym zarządca ma wgląd w lokalizację wszystkich urządzeń, zabezpieczeń, sieci i innych części budynku podlegającym przeglądom technicznym, gwarancjom i naprawom. Takimi rozwiązaniami  mogą być szczególnie zainteresowani deweloperzy decydujący się na wynajem instytucjonalnydodaje Remigiusz Pyszka, MTWO Business Development Director w SoftwareONE.

Okoliczności rynkowe, rosnąca ilość danych, rotacja pracowników i dynamicznie zmieniające się prawo sprawiają, że integracja wszystkich procesów inwestycyjnych w jednej platformie daje realną przewagę i pozwala na wypracowanie konkretnych oszczędności. Co ważne technologie chmurowe wspierające 5D BIM często są skalowalne i dostosowywane do potrzeb klienta i jego modelu biznesowego.


Więcej informacji: https://www.softwareone.com/pl-pl/industries/mtwo-budownictwo-chmura/mtwo-5d-bim

1 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-wrzesien-2022-roku,5,131.html

2 https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/nieruchomosci/nieruchomosci-mieszkaniowe/rynek-mieszkaniowy-3q22-wolniejszy-wzrost-cen-coraz-mniej-transakcji/

Last Updated on 23 listopada, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA