Chief Information Officer i inne sposoby na pokonanie długo technologicznego

Chief Information Officer i inne sposoby na pokonanie długo technologicznego

Komentarz ekspercki Remigiusza Pyszki, Krajowego Lidera MTWO, SoftwareONE 

W ciągu ostatnich pięciu lat rola CIO i działań IT ewoluowała z utrzymania infrastruktury na kształtowanie strategii organizacyjnej. Obecnie CIO pełni rolę agenta zmian, wspierając rozwój nowych usług cyfrowych, generujących wartość i wzrost przychodów dla organizacji. Pandemia niedawno skoncentrowała uwagę na potrzebie transformacji IT, szczególnie w kontekście usług zdalnych. W związku z tym, liderzy IT zwiększają wydatki na IT. Większość z nich przewiduje, że ten wzrost przewyższy globalną stopę inflacji o 6,6%. Budżety rosną!

Pomimo rosnących kosztów chmury, oczekuje się przyspieszenia inicjatyw transformacji cyfrowej. Podstawową strategią wydatków na technologie cyfrowe jest zwiększenie sprawności (46%), ponieważ organizacje zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającego się świata. Prawie połowa respondentów (45%) zwiększa również wydatki w nadziei na poprawę bezpieczeństwa dla masowo rosnącej społeczności pracowników zdalnych i hybrydowych, podczas gdy ten sam odsetek twierdzi, że chce inwestować w celu przekształcenia doświadczeń klientów.

Organizacje muszą zająć się swoim długiem technicznym i kwestiami związanymi ze spuścizną informatyczną, aby zapewnić skuteczną transformację cyfrową. Dług technologiczny stanowi istotne wyzwanie o znaczącym wpływie na jej funkcjonowanie – znacząco utrudnia jej transformację cyfrową. Określa się go, jako narastający dystans między dostępnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi a aktualnym stanem technologii i praktyk w sektorze budowlanym. Jest to sytuacja, w której wiele firm w branży nadal operuje przy użyciu przestarzałych narzędzi, procesów i technologii, nie nadążając za dynamicznymi zmianami zachodzącymi w dziedzinie technologicznej innowacji. Jest to wyzwanie, które wymaga pilnego rozwiązania. Należy bezwzględnie inwestować w nowoczesne technologie, procesy i szkolenie personelu, aby nadrobić dystans między aktualnym stanem a potencjałem technologicznym, który może przynieść zwiększoną efektywność, jakość projektów i konkurencyjność na rynku.

Przyczyna długu technologicznego obejmuje nieaktualne oprogramowanie, przestarzałą infrastrukturę, brak inwestycji w cyfrową transformację, czy też niewłaściwe zarządzanie projektami IT. Skutkiem jest spadek wydajności, trudności w dostosowaniu się do zmian rynkowych oraz zwiększone koszty utrzymania systemów.

W perspektywie przyszłości, wymagane jest skoncentrowanie się na nowoczesnych technologiach, jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy chmura obliczeniowa. Dług technologiczny będzie się pogłębiał, jeśli firmy nie podejmą zdecydowanych działań. Dług i ograniczenia budżetów IT stanowią wyzwanie dla CIO, którzy muszą znaleźć równowagę między utrzymaniem obecnych systemów a inwestycjami w przyszłość, jednocześnie dążąc do efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami. Innowacje cyfrowe napędzają nowe przychody, ale może to być trudne ze względu na ciężar posiadanego długu technicznego. W czasie pandemii wiele organizacji pospiesznie wdrożyło projekty i aplikacje do produkcji, niemniej nie udało im się uzyskać spodziewanych wyników z wprowadzonych rozwiązań chmury, ponieważ nie zoptymalizowały wcześniej procesów i obciążeń roboczych przed ich migracją. Brak odpowiedniego przygotowania do przejścia na chmurę, wynikający z pośpiesznej migracją do chmury i bez pełnego zaplanowania budżetu, w konsekwencji często prowadzi do przekroczenie wydatków i potrzeby ponownego skalibrowania procesu.

Ciężar długu technologicznego manifestuje się wieloma aspektami:

  • Opóźnienia i wyższe koszty projektów: Przestarzałe technologie i procesy mogą prowadzić do opóźnień w harmonogramach projektów oraz zwiększenia kosztów operacyjnych.
  • Błędy i niedokładności: Brak dostępu do nowoczesnych narzędzi projektowych, takich jak Building Information Modeling (BIM), może prowadzić do błędów w projektach budowlanych, co z kolei generuje koszty i ryzyko dla firm.
  • Brak efektywności: Przestarzałe metody pracy, takie jak ręczne zarządzanie dokumentacją czy brak automatyzacji procesów, utrudniają osiągnięcie maksymalnej efektywności w działaniach budowlanych.
  • Konkurencyjność: Firmy, które nie inwestują w nowoczesne technologie, mogą tracić konkurencyjność na rynku, ponieważ bardziej zaawansowane technologicznie firmy mogą oferować lepsze, szybsze i tańsze rozwiązania.
  • Brak dostępu do danych analitycznych: Brak inwestycji w analizę danych i Business Intelligence ogranicza zdolność firm budowlanych do podejmowania świadomych decyzji opartych na danych.

Skutecznym remedium na dług technologiczny są często rozwiązania chmurowe, ponieważ umożliwiają dostęp do nowoczesnych technologii bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę. Jednak migracja do chmury może być wyzwaniem. Wymaga dostosowania aplikacji, migracji danych i przeszkolenia pracowników. Rolą CIO w tym procesie jest opracowanie strategii migracji, uwzględniając bezpieczeństwo danych, skalowalność i efektywność kosztową. Należy również zapewnić zgodność stosowanego rozwiązania chmurowego z celami strategicznymi organizacji. Firmy stoją obecnie przed dwoma priorytetami dotyczącymi usług w chmurze. Po pierwsze, modernizacja istniejących wdrożeń w chmurze w celu uzyskania lepszej efektywności kosztowej, a po drugie, migracja krytycznych aplikacji do chmury w celu obniżenia kosztów i zmniejszenia zadłużenia technicznego związanego z infrastrukturą lokalną.

Optymalizacja inwestycji w chmurę następuje poprzez dostarczenie opłacalnych usług, które zmniejszają zapotrzebowanie na kosztowną infrastrukturę on-prem. Kluczem do stosowania efektywności kosztowej jest FinOps. To zestaw praktyk umożliwiających zarządzanie kosztami w czasie rzeczywistym, monitorowanie zużycia zasobów i optymalizację wydatków. FinOps pomaga organizacjom kontrolować koszty i uniknąć marnotrawstwa zasobów IT (efektywnego ich alokowania). Większa przejrzystość kosztów chmury przyczynia się do uzyskania lepszej wartości. Dlatego jest to jedna z wartościowych praktyk, które CIO i zespoły IT mogą wprowadzić, aby zoptymalizować wydatki i zarządzać zasobami IT w sposób efektywny.

Last Updated on 4 października, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA