<strong>Jaki wpływ na obecną sytuację w budownictwie mają gwarancje ubezpieczeniowe?</strong>

Jaki wpływ na obecną sytuację w budownictwie mają gwarancje ubezpieczeniowe?

Komentarz ekspercki Bartosza Tokarskiego, Zastępcy Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB SA

Ubezpieczyciele udzielający gwarancji ubezpieczeniowych są bardzo ważnym partnerem firm budowlanych. Utrzymują trwałe relacje ze swoimi Klientami, dzięki czemu można liczyć z nimi na współpracę również w okresie dekoniunktury, z którą możemy mieć aktualnie do czynienia. Przed zarządzającymi firmami budowlanymi, którzy dążą do osiągnięcia dodatnich marż na kontraktach stoją coraz większe wyzwania związane z wysoką inflacją, zmiennością cen materiałów, znaczącym spowolnieniem w zakresie nowych inwestycji oraz rosnącym kosztem pozyskania kapitału zewnętrznego, z tytułu rosnących stóp procentowych.

Gwarancje ubezpieczeniowe, które od wielu lat są bardzo popularnym produktem finansowym dla firm budowlanych w Europie Zachodniej oraz Polsce posiadają wiele zalet. Zyskują one na znaczeniu w trudnych okresach rynku, są nimi przede wszystkim:
– stały niski koszt jej wydania, który nie jest zależny od stóp procentowych, poziom ten dla dużych klientów oscyluje wokół 1% w skali roku, a dla MŚP wokół 2%,

– ich wydanie nie obciąża bankowych linii kredytowych, czyli są dodatkowych źródłem finansowania, co przy okresach zabezpieczenia kontraktu sięgających 10 lat jest niezwykle ważne.

Należy zauważyć, że firmy budowlane są największym Klientem Ubezpieczycieli, którzy corocznie z tytułu wystawionych gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce pozyskują
ok. 480 mln zł składki tytułem wydania znacznie ponad 100 000 dokumentów gwarancji.
W okresach wzmożonych trudności firm budowlanych z jakimi ostatnio mieliśmy do czynienia w 2019 roku, Ubezpieczyciele wypłacili ponad 400 mln zł z tytułu uruchomionych gwarancji.

Sytuacja z roku 2019 wpłynęła na głębszą weryfikację podmiotów wnioskujących o gwarancję oraz wzrost stawek, jednak niniejsze zjawisko dotknęło głównie podmioty z sektora MŚP, duże firmy budowlane znacznie lepiej znoszą okresy spowolnienia.

Gwarancje pozwalają w dogodny dla firmy budowlanej sposób zabezpieczyć poszczególne etapy kontraktowania:

1. Składaną ofertę za pomocą gwarancji wadialnej,

2. Okres wykonywania kontraktu – gwarancją należytego wykonania kontraktu,

3. Otrzymaną zaliczkę – gwarancją zwrotu zaliczki,

4. Okres rękojmi za wady – gwarancją należytego usunięcia wad i usterek.

Wachlarz dostępnych produktów uzupełniają gwarancje środowiskowe, zapłaty czynszu, dzięki czemu  brokerzy i ubezpieczyciele są się w stanie zaopiekować kompleksową potrzebami dotyczącymi zabezpieczeń udzielanych przez firmy budowlane.


Bartosz Tokarski – absolwent kierunku Zarządzanie finansami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Od początku kariery zawodowej szczególnie związany z ubezpieczeniami finansowymi, gwarancjami. Broker ubezpieczeniowy z ponad 15-letnim stażem w EIB SA, Lider Praktyki Finansowej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych.

Last Updated on 23 lutego, 2023 by Valeriia Honcharuk

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS