Kobiety w IT, czyli branży, która ich potrzebuje

Kobiety w IT, czyli branży, która ich potrzebuje

Komentarz ekspercki Anny Petryki – Tabor, Cloud Migration & Implementation Manager, Cloud First, Accenture w Polsce.

Zwiększenie innowacyjności w firmie wymaga więcej niż tylko rekrutacji najbardziej bystrych umysłów. Pozyskanie talentów jest niewątpliwie ważne, to jednak tylko pierwszy krok. Kluczowy jest krok następny, a mianowicie odpowiednia kultura organizacyjna – taka, która wspiera i promuje rozwój. Konieczność zapewnienia różnorodności tworzonych zespołów staje się coraz powszechniej dostrzegana w różnych branżach. Jednak sektor IT wciąż pozostaje tym, w którym kobiety statystycznie rzadziej poszukują zatrudnienia – a przez to też są  w nim niedostatecznie reprezentowane. Według raportu Accenture Innovation=Equality[1], to właśnie kultura równości w miejscu pracy ma niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na innowacyjność pracowników we wszystkich branżach i krajach. Na każde 10 proc. poprawy czynników kulturowych w organizacji, nastawienie na innowacje wśród pracowników wzrasta o 10,6 proc. W środowiskach, gdzie reprezentacje kobiet i mężczyzn są na porównywalnym poziomie,  jest ono sześciokrotnie wyższe w porównaniu do tych środowisk, gdzie wskaźnik nierówności jest najwyższy.

Kobiety niezbędną częścią innowacyjnych zespołów

Współpraca i praca zespołowa są kluczowymi elementami sukcesu w każdym sektorze i IT nie jest tutaj wyjątkiem. We wspomnianym przeze mnie raporcie Accenture podkreślono też, że zespoły o bardziej wyrównanym składzie płciowym częściej tworzą kulturę miejsca pracy sprzyjającą otwartej komunikacji, współpracy i wzajemnemu szacunkowi. Różnorodność i zróżnicowanie płciowe w danym zespole pozytywnie wpływają m.in na sposób przeżywania porażki przy wprowadzaniu innowacji. Przyznało tak aż 85 proc. respondentów. To znaczący wynik, zwłaszcza w kontekście tego, że to często lęk przed popełnieniem błędów hamuje rozwój. Z raportu wynika także, że w zespołach o wyrównanej reprezentacji kobiet i mężczyzn, nic nie powstrzymuje pracowników przed wprowadzeniem innowacji (tak deklaruje 40 proc. respondentów). Dla porównania w przypadku zespołów, gdzie są duże dysproporcje płci w zatrudnieniu, wskazuje tak jedynie 7 proc. respondentów.  

Korzyści z różnorodności

Różnorodność płci w zespole daje impuls dla innowacyjności i kreatywności, które są bardzo potrzebne w IT. To właśnie ten sektor obsługuje najbardziej różnorodną grupę klientów, ponieważ bez względu na branżę, wcześniej czy później każda firma stanie przed wyzwaniem ucyfrowienia się. Przykładowo- zatrudniając więcej kobiet w sektorze IT, firmy zyskują dodatkowo wgląd w perspektywy, preferencje i wymagania kobiet, a to pozwala im opracowywać odpowiednie produkty i usługi odpowiadające szerszej grupie klientów. Najlepszą odpowiedzią na efektywne sprostanie potrzebom organizacji będzie więc takie budowanie zespołów pracowników, by reprezentacja kobiet i mężczyzn była na porównywalnym poziomie.

W naszej firmie zależy nam na tym, by wiedza o zaletach płynących z zapewnienia różnorodność płci w miejscu pracy, stała się powszechna, a kobiety nie bały się pracować w IT. Nasz tegoroczny film employer brandingowy Technologia nie buduje granic pokazuje przewagi zróżnicowanego środowiska, zarówno dla rozwoju pracownika i organizacji, jak i całego społeczeństwa.

Potencjał wart uwolnienia

Z doświadczenia wiem, że równość płci w sektorze IT to nie tylko kwestia sprawiedliwości, ale także odblokowania potencjału ogromnej puli talentów. Poprzez aktywne rekrutowanie i promowanie kobiet w zawodach technologicznych firmy zyskują dostęp do szerszego zakresu umiejętności i wiedzy eksperckiej. W ten sposób mogą one wypełniać istniejące braki kompetencji w branży i poprawiać ogólną efektywność sektora. Tworzenie kultury równości i sprawiedliwości w miejscu pracy nie tylko zachęca kobiety do udziału w procesie innowacji, ale także przyczynia się do rozwoju innowacyjności we wszystkich aspektach sektora IT. Wdrażanie równościowych polityk rekrutacyjnych i tworzenie inkluzywnego środowiska pracy są zatem nie tylko sprawiedliwe, ale także strategicznie ważne dla sukcesu całej branży. Przykład? Wspólnie z Geek Girls Carrots Academy Accenture przeprowadziło serię programów szkoleniowych dla kobiet, które decydują się na rozpoczęcie kariery w branży IT. Tego typu programy służą upowszechnianiu wiedzy technologicznej wśród kobiet i aktywizowaniu ich do podjęcia wyzwań technologicznych. I są naprawdę skuteczne!

Ku inkluzywnej przyszłości

Zwiększenie reprezentacji kobiet w branży IT to nie tylko kwestia równości, ale strategiczne wyzwanie dla całego sektora. Niedostateczna reprezentacja kobiet w IT ma istotne negatywne implikacje dla gospodarki. Aby więc wykorzystać pełny potencjał branży IT i budować bardziej inkluzywną przyszłość, niezwykle ważne jest tworzenie środowiska, które przyciąga, zatrzymuje i wspiera kobiety w rolach ekspertów technologicznych. Zróżnicowany sektor IT zapewnia, że cenne talenty nie są pomijane i że każdy ma taką samą szansę wniesienia wkładu w postęp technologiczny.


[1] Raport Accenture Innovation=Equality

Last Updated on 31 lipca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS