Podsumowanie 2023 i prognozy na 2024 – perspektywa FRACHT FWO POLSKA

Podsumowanie 2023 i prognozy na 2024 – perspektywa FRACHT FWO POLSKA

Początek 2024 roku to zwyczajowo dobry moment do refleksji nad minionymi dwunastoma miesiącami i próby ich zwięzłego podsumowania. Niestety, dla branży Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL), rok 2023 nie był szczególnie pomyślny. Sytuacja geopolityczna w Europie negatywnie odbiła się na sektorze transportu drogowego i kondycji przewoźników. Spadek produkcji przemysłowej, rosnące koszty życia i ograniczona konsumpcja wyraźnie zredukowały popyt na usługi transportowe. Ten trend był szczególnie zauważalny w pierwszym półroczu i utrzymywał się przez cały rok.

Trudności branży TSL w 2023 roku  
Rynkową reakcją na malejący popyt było dostosowanie stawek transportowych, co widoczne było w wyraźnym spadku indeksu stawek spotowych. Dodatkowo, wprowadzenie nowych regulacji związanych z Pakietem Mobilności, mających poprawić efektywność i zgodnych z polityką ograniczania emisji CO2, będzie miało długotrwałe konsekwencje dla branży TSL. Zwiększenie opłat za korzystanie z autostrad i dróg federalnych w Niemczech od 1 grudnia oraz nowe regulacje w imporcie i strefach wolnych od emisji w miastach Wielkiej Brytanii dodatkowo podniosły koszty funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, a trend ten może utrzymać się także w pierwszej połowie 2024 roku.

Perspektywy na 2024 rok    
Przyszłość branży logistycznej wydaje się niepewna i niestabilna w 2024 roku. Wpływ sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej będzie odczuwalny dla wielu graczy na rynku, co już teraz daje sygnały niestabilności. Nowy rok przyniósł ponad 50% wzrost cen frachtów morskich kontenerowych z Dalekiego Wschodu, spowodowany omijaniem Morza Czerwonego ze względów bezpieczeństwa. To jasny znak, że kluczowym elementem sukcesu w tym roku będzie odpowiednie podejście do biznesu i coraz większa dywersyfikacja.

Grupa Fracht jako przykład udanego modelu biznesowego         
Grupa Fracht jako globalny operator logistyczny dla przemysłu, z powodzeniem przeciwdziałał trudnościom i wyzwaniom minionego roku poprzez dywersyfikację obszarów działalności. Oferując klientom kompleksowe rozwiązania logistyczne jako one-stop-shop solution, firma skutecznie ograniczyła ryzyko. Dynamika ożywienia gospodarczego pod koniec 2023 roku, wsparta spadającą inflacją i pobudzonymi mechanizmami konsumpcyjnymi, prognozuje wzrost PKB powyżej 3%. W nadziei na rychłe zakończenie konfliktu za naszą granicą i otwarcie Ukrainy na przepływ towarów, firma stawia na wsparcie i udrożnienie przepływu przez granicę, co jest kluczowe dla ożywienia potencjału.

Kierunki rozwoju        
W minionym roku, polska spółka Grupy Fracht skoncentrowała się na obsłudze dostaw
w imporcie oraz eksporcie z USA, wzmacniając swoją pozycję zarówno we frachcie morskim, jak i lotniczym – w oparciu o współpracę z jej lokalnymi oddziałami. Kierunek rozwoju na kontynent afrykański, z przykładem realizowanej dostawy taboru szynowego do Ghany, potwierdza globalny zasięg firmy z kilkudziesięcioma oddziałami i siecią partnerów na tym kontynencie. Dynamiczny rozwój usług w obszarze project cargo dla sektora energetycznego, chemicznego i przemysłowego, widoczny w zakończonych sukcesem projektach, takich jak Projekt Dolna Odra czy Projekt Czechnica, dodatkowo umocnił pozycję spółki Fracht FWO Polska.
W ramach projektu Dolna Odra, gdzie Fracht FWO jako operator logistyczny odpowiadał za dostawę elementów maszynowni dla nowobudowanej elektrowni. Zorganizował dostawę
m. in. turbin, modułów HRSG, generatorów, transformatorów i innych kluczowych elementów – łącznie ponad 20 tysięcy ton frachtowych. Projekt Czechnica, to z kolei realizacja dostaw do nowej elektrociepłowni w Siechnicach, gdzie dostarczono łącznie 13 tysięcy ton frachtowych elementów technologicznych, o tym samym zakresie jak dla projektu Dolna Odra.  Zakres oferowanego serwisu nie ograniczał się wyłącznie do transportu, ale obejmował również posadowienie na fundamentach dostarczonych turbin i generatorów.

Rozwój rynków zagranicznych i nagrody branżowe
Grupa Fracht, będąc beneficjentem Unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, od lat uczestniczy w rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego. Udział w projektach dekarbonizacji daje nadzieję na kolejne sukcesy. Firma nie ogranicza swojej działalności do rynku krajowego, realizując dostawy z Chin, USA, Indii i Europy dla różnorodnych projektów.
W minionym roku realizowała też projekt w Izraelu. Dostawy w sektorze energetycznym, takie jak 80-tonowych kotłów z Włoch do inwestycji Olefiny w Płocku oraz dostarczanie setek wielkogabarytowych maszyn rolniczych do odbiorców w całej Europie w 2023 roku, dowodzą dywersyfikacji klientów i skuteczności rozwiązań stosowanych przez zespół specjalistów Fracht FWO Polska.

Warto podkreślić, że wysiłki Grupy Fracht zostały po raz kolejny dostrzeżone i nagrodzone. Przyznana w minionym roku nagroda „Heavy Lift Project Logistics Provider of the Year” oraz wcześniejsze wyróżnienie „Project of the Year” w 2022 roku są dumą dla Grupy Fracht, świadcząc o jej zaangażowaniu w kompleksowe rozwiązania logistyczne. Co więcej, Fracht FWO Polska został również uhonorowany nagrodą „Diamenty Green Industry” dla najlepszych inwestycji i najbardziej wyróżniające się firm, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki.

Podsumowanie i prognozy  
Podsumowując, 2023 był rokiem wyzwań dla branży TSL, którym Fracht FWO skutecznie wychodził naprzeciw.  Patrząc w przyszłość, kluczowe stają się elastyczność, dywersyfikacja oraz skuteczna adaptacja do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Fracht FWO z nadzieją patrzy w przyszłość, gotowa na kolejne wyzwania i osiągnięcia w dynamicznym świecie branży logistycznej.

Last Updated on 20 lutego, 2024 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA