Rok 2023 pod znakiem zrównoważonego rozwoju

Rok 2023 pod znakiem zrównoważonego rozwoju

Jak wyglądał miniony rok i jakie trendy nabiorą znaczenia w 2023 roku? Ireneusz Borowski, Country Manager na Polskę w Dassault Systèmes, podsumowuje najważniejsze wydarzenia i wyjaśnia, dlaczego zrównoważony rozwój będzie dominującym tematem w bieżącym roku.

Rok 2022 wyznaczył kierunek na kolejne lata. Gospodarcze następstwa pandemii zmieniły modele świadczenia pracy, a napięta sytuacja z łańcuchami dostaw skomplikowała działalność zarówno naszych klientów, jak i partnerów. Sytuacja ta była dla firm sprawdzianem z odporności i zdolności do adaptacji. W rezultacie z jednej strony mamy do czynienia z firmami sparaliżowanymi kryzysem i niepewnymi kierunku dalszego rozwoju, a z drugiej – z organizacjami, którym z doświadczenia pandemii udało się nie tylko wyjść obronną ręką, ale także usprawnić model działalności. Firmy, które wygrały z kryzysem, nie tylko zrewolucjonizowały swój model biznesowy, ale także zrestrukturyzowały się i zoptymalizowały procesy wewnętrzne, nie zapominając przy tym o wdrożeniu innowacyjnych technologii, takich jak wirtualne kopie bliźniacze. Dzięki stopniowej transformacji cyfrowej firmy te wykonały istotny, biznesowy krok ku przyszłości.

Optymizm w nowym roku

Z uwagi na wciąż napiętą sytuację gospodarczą oraz geopolityczną, związaną z inwazją na Ukrainę, 2023 będzie rokiem szeregu wyzwań. Inflacja i rosnące koszty energii są źródłem problemów nie tylko dla konsumentów, ale także dla wielu firm w Polsce i wszystko wskazuje na to, że będziemy się z nimi zmagać przynajmniej do końca roku. Mimo to wyczuwalna jest pewna doza optymizmu, czego przykładem jest poluzowanie obostrzeń pandemicznych w Chinach, co w pewnym stopniu poprawi sytuację dotyczącą łańcuchów dostaw i dostępności dóbr. Pozwoli również firmom na całym świecie ponownie inwestować w rozwój innowacji. Zamierzamy kompleksowo wspierać naszych klientów w tym zakresie.

Zrównoważony rozwój nabiera znaczenia

Od dłuższego czasu w dyskursie branżowym dominują tematy związane z zarządzaniem pracownikami, modelami biznesowymi i produktami bazującymi na kryteriach zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach doszło jednak do istotnej zmiany: dla wielu firm zrównoważony rozwój przestał być tematem z pogranicza PR i marketingu i stał się podstawą ich modelu biznesowego. Dassault Systèmes ma ugruntowaną pozycję partnera wspierającego opracowywanie zrównoważonych innowacji zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Z tego względu współpracujemy z firmami reprezentującymi bardzo różne sektory – od Life Sciences po infrastrukturę i produkcję przemysłową – wprowadzając zrównoważone innowacje dzięki takim technologiom, jak symulacje w środowisku wirtualnym. Spora część produktów, z których korzystamy na co dzień, takich jak samochodowy sprzęt audio czy opakowania detergentów i kosmetyków, powstała przy udziale rozwiązań naszej firmy. Oznacza to, że Dassault Systèmes ma istotny wpływ na to, jak czynić świat bardziej zrównoważonym. Jako firma wyznaczyliśmy sobie cel polegający na zapewnieniu harmonii między produktami, naturą i życiem. Zamierzamy także osiągnąć neutralność węglową do roku 2040 oraz generować dwie trzecie przychodów ze zrównoważonych rozwiązań już w roku 2025. Przyjąwszy tę odpowiedzialność, zamierzamy odpowiednio rozszerzyć nasze portfolio w roku 2023. W najbliższych miesiącach będziemy dalej wspierać naszych klientów i partnerów w realizacji ambitnych i innowacyjnych projektów.

Nowe wymagania w procesie projektowania

Globalne wysiłki związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym oraz rosnąca świadomość ekologiczna klientów sprawiają, że kryteria zrównoważonego rozwoju zyskują na znaczeniu w oczach branży wytwórczej. Choć wielu decydentów wyższego szczebla słyszało o 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, niewielka część z nich zna ich statystyczny kontekst. W odpowiedzi na wspomnianą zmianę profilu wymagań nie tylko wspieramy naszych klientów i partnerów, ale także odpowiednio dostosowaliśmy nasze portfolio oprogramowania. W tym duchu podjęliśmy współpracę z ecoinvent Association, organizacją non-profit, która zarządza największą na świecie środowiskową bazą danych. Dane z tej bazy są obecnie dostępne w portfolio 3DEXPERIENCE i pozwalają określić ślad ekologiczny produktu, a następnie zoptymalizować go już na etapie projektowania i rozwoju przed rozpoczęciem produkcji.

Cyfryzacja: większa elastyczność dzięki modelowi SaaS i rolom

Nadwyrężone łańcuchy dostaw i wysokie koszty energii wymagają wysokiej elastyczności, w związku z czym coraz więcej firm, zwłaszcza w sektorze MŚP, stara się radzić sobie z wyzwaniami poprzez cyfryzację. Aby zapewnić im wsparcie, nieustannie optymalizujemy nasze portfolio. Jednym z przykładów takich działań jest rozwój tzw. sieci wartości. Prawdziwe innowacje powstają zwykle na drodze współpracy między różnymi specjalistami, działami i partnerami zewnętrznymi. W przypadku firm z sektora MŚP, które dysponują na ogół ograniczonymi zasobami, zakresy kompetencji i odpowiedzialności często przenikają się. Z tego powodu budujemy nasze portfolio SaaS (ang. Software-as-a-Service, oprogramowanie jako usługa) w oparciu o role, które mogą być używane elastycznie i zgodnie z potrzebami oraz przypisywane poszczególnym pracownikom od projektantów i inżynierów po kierowników ds. jakości i menedżerów wyższego szczebla. Takie podejście pozwala w sposób przejrzysty wyznaczać obszary zadaniowe oraz precyzyjnie przystosowywać aplikacje do obszarów funkcyjnych poszczególnych użytkowników.

Zarządzanie pracownikami i bardziej elastyczne metody pracy

Pandemia w sposób zasadniczy zmieniła modele świadczenia pracy oraz procesy zarządzania kadrami, co zaowocowało szerszym uwzględnieniem potrzeb pracowników i zapewniło podstawy do kolejnych rozwiązań. Rosnąca liczba pracowników zdalnych wymusza na firmach wdrażanie rozwiązań do współpracy opartych na chmurze obliczeniowej i różnego rodzaju platformach. To jedyny sposób na rozbijanie silosów organizacyjnych i uwalnianie potencjału drzemiącego w cyfryzacji. W konsekwencji wielu naszych klientów wdrożyło procesy decyzyjne bazujące na danych w celu usprawnienia współpracy w sieciach wewnętrznych i zewnętrznych.

Platforma cyfrowa, która wspiera współpracę, wymianę doświadczeń i podejmowanie decyzji, jest podstawą do wykorzystania informacji i zwiększenia potencjału pracowników. Z badania „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce” zleconego przez Dassault Systèmes i przeprowadzonego przez PMR w 2022 roku wynika, że polscy producenci są świadomi korzyści, jakie platformy cyfrowe przynoszą firmom: 82% firm docenia ich wpływ na współpracę między różnymi działami, a 75% respondentów twierdzi, że platformy cyfrowe poprawiają relacje z klientami.

W mnogości opisanych wydarzeń i trendów jedno jest pewne –  najbliższe miesiące przyniosą szereg wyzwań dla sektora produkcyjnego. Jednak uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w obszarach R&D, produkcji i zarządzania pracownikami, ze wsparciem w postaci przemyślanej i holistycznej strategii cyfryzacji, umożliwi rozwój niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Last Updated on 15 maja, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS