Wykorzystaj potencjał gwarancji ubezpieczeniowych

Wykorzystaj potencjał gwarancji ubezpieczeniowych

Komentarz ekspercki Bartosza Tokarskiego, Lidera Praktyki Finansowej w EIB SA

Rozwój przedsiębiorstw wymaga rosnącego kapitału obrotowego. Gwarancje ubezpieczeniowe odpowiadają na tę potrzebę, ponieważ mogą zastąpić inne zabezpieczenia, limity kredytowe czy gwarancje bankowe, odblokowując zasoby pieniężne.

Ten rodzaj produktu finansowego cieszy się popularnością ze względu na jego wpływ na poprawę płynności. Gwarancje umożliwiają przedsiębiorcom spełnienie wymogów związanych z zabezpieczeniem finansowym w związku z realizowanymi umowami lub realizacją zobowiązań koncesyjnych, celnych, podatkowych lub akcyzowych bez zamrażania własnych kapitałów. W praktyce wykorzystywane są w Polsce zarówno przez duże firmy budowlane, stocznie, firmy petrochemiczne, przedsiębiorstwa realizujące kontrakty zbrojeniowe, jak również małe podmioty, które składają oferty w lokalnych przetargach.

W zależności od celu ich zawarcia i potrzeb firmy mogą skorzystać z wielu rozwiązań. Rynek ubezpieczeń oferuje następujące gwarancje:

  • wadialne, które zastępują konieczność wpłaty pieniężnej wadium w postępowaniach przetargowych,
  • należytego wykonania, zabezpieczają prawidłową realizację umowy,
  • rękojmi, zabezpieczają pokrycie zobowiązań związanych z usuwaniem wad i usterek,
  • zwrotu zaliczki, zabezpieczają rozliczenie się z przekazanej przez inwestora kwoty na poczet realizacji,
  • zobowiązań celnych, podatkowych, koncesyjnych, szczególnie ważnych dla importerów oraz podmiotów z branży paliwowej,
  • zapłaty czynszu, dla podmiotów wynajmujących powierzchnie na potrzeby działalności,
  • środowiskowe, w celu spełnienia zobowiązań w stosunku do organów państwowych przez zarządzających składowiskami,
  • płatnicze, zobowiązujące ubezpieczyciela do zapłaty kwoty w przypadku nie wywiązania się przez zabezpieczaną firmę z tego obowiązku,
  • płatnicze dla uczestników rynku odnawialnych źródeł energii (Umowy PPA – Power Purchase Agreement),
  • oraz szereg innych zgodnie z potrzebami konkretnych branż i klientów.

Gwarancje ubezpieczeniowe mogą być atrakcyjniejszym rozwiązaniem niż produkty bankowe. Po pierwsze, koszt ich wydania jest bardzo często znacznie niższy. Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na cenę 1% wartości sumy gwarancyjnej w skali roku. W przypadku sektora MŚP jest to zazwyczaj ponad 2%. Drugą ważną ich zaletą jest fakt, że wydanie gwarancji ubezpieczeniowych nie obciąża linii kredytowych. Dzięki temu bankowe linie kredytowe mogą służyć zaspokojeniu potrzeb gotówkowych organizacji. To szczególnie istotne z punktu widzenia płynności.

W procesie ubiegania się o gwarancję, ubezpieczyciele analizują kondycję finansową przedsiębiorstwa
oraz szczegóły kontraktu, który ma być zabezpieczony. Istotnym elementem oceny jest również długofalowa strategia rozwoju firmy. W celu zbudowania programu gwarancji ubezpieczeniowych warto skorzystać z usług doświadczonego brokera ubezpieczeniowego. Dzięki swojej wiedzy i zrozumieniu rynku, może zaoferować korzystne rozwiązania. Broker nie tylko pomoże w negocjacji atrakcyjnych warunków udzielenia gwarancji, ale również zapewni wsparcie w przygotowywaniu i negocjacji pojedynczych gwarancji.

Ponadto cześć brokerów, w tym EIB, udostępnia firmom system informatyczny do zarządzania posiadanymi liniami gwarancyjnymi, który składa się m.in. z narzędzia online do kontroli posiadanych limitów gwarancyjnych, kontroli wystawionych oraz otrzymanych gwarancji, wyliczania opłat z tytułu ich udzielania wraz z możliwością wnioskowania oraz estymacją zmian wysokości limitów w oparciu o wydane gwarancje. Przypomni on również o wygasających gwarancjach oraz w łatwy sposób pozwoli odnaleźć wydaną gwarancję. W dobie digitalizacji jest to niezwykle ważny obszar.

Last Updated on 4 kwietnia, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA