Zrównoważone rozwiązania grzechu warte – co sprawdza się w sektorze industrial

Zrównoważone rozwiązania grzechu warte – co sprawdza się w sektorze industrial

Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa strategicznego i analiz rynkowych, ESG Lead w Cushman & Wakefield w Polsce:

Kwestie związane z ochroną środowiska, aspektami społecznymi oraz dotyczące ładu korporacyjnego są coraz ważniejszym elementem dyskusji przy projektowaniu, realizacji, utrzymaniu nieruchomości oraz decyzjach o zakupie budynku czy zawarciu umowy najmu. To, na ile sprawnie i w przemyślany sposób wdrożymy strategie zrównoważonego rozwoju w długim terminie będzie przekładać się na osiągnięcie wyższej wartości nieruchomości oraz zwiększenie atrakcyjności wśród większej grupy potencjalnych najemców i nabywców.

Z uwagi na wzrost kosztów energii oraz regulacje UE zakładające ograniczenie emisji CO2 o 55% do 2030 r. oraz neutralność klimatyczną do 2050 r., aspekty związane z energooszczędnością̨ są niezwykle istotne zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów. W przypadku nowych inwestycji oraz renowacji ważne stanie się również zmniejszanie wbudowanego śladu węglowego. Ponadto dyrektywa CSRD zatwierdzona przez Radę UE 28 listopada 2022 r., nakłada obowiązek raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju na nowe grupy firm (duże przedsiębiorstwa od 2025 r. oraz MŚP od 2026 r.).

W obliczu zmian w szybkim tempie ewoluuje podejście do ekologicznych rozwiązań w budynkach magazynowo-przemysłowych. Dawniej traktowane jako ciekawostka, później wdrażane były głównie przez największych deweloperów przy długich okresach najmu. Dziś stają się standardem. Jak wynika z szacunków Cushman & Wakefield, deweloperzy magazynowi realizujący nowe inwestycje deklarują, że już ponad 50% ich projektów posiada zielony certyfikat.


Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield:

Duża liczba pojawiających się na rynku rozwiązań oraz presja na zwiększanie efektywności systemów i optymalizację kosztów sprawiają, że podmiotom będącym na pierwszych etapach drogi do zrównoważonych magazynów ciężko jest ustalić priorytety przy realizacji projektów. Dlatego w zespole ekspertów Cushman & Wakefield zebraliśmy przydatne informacje o wybranych rozwiązaniach i efektach ich wdrożenia.

Rozwiązania dotyczące energii elektrycznej

Jednym z najpowszechniejszych rozwiązań na rynku magazynowym jest stosowanie oświetlenia LED oraz inteligentnych systemów sterowania oświetleniem (np. DALI) wraz z czujkami obecności, czujnikami natężenia oświetlenia, itp. Koszty wdrożenia tych drugich są co prawda o 50-60% wyższe, ale jednocześnie generują większe oszczędności. Oświetlenie LED bez systemu sterowania przekłada się na optymalizację zużycia energii rzędu ok. 50% w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia. Z kolei LED z inteligentnym systemem sterowania pozwala zmniejszyć zużycie prądu nawet o 80%.

Innym rozwiązaniem jest fotowoltaika pozwalająca na częściowe uniezależnienie się od energii elektrycznej dostarczanej z zewnątrz. Wyzwaniem w jej wdrożeniu mogą być jednak kwestie administracyjne – ze względu na konieczność uzyskania koncesji instalacje wykonuje się do maksymalnej mocy 500 kWp, ponieważ wówczas wymagana jest tylko zgoda na budowę i podłączenie do sieci elektrycznej. Jest to też rozwiązanie raczej dla budynków zajmowanym przez jednego średniego lub dużego użytkownika – konieczność rozliczenia energii w miejscu przyłącza do sieci energetycznej komplikuje organizację tego procesu w parkach logistycznych.

Rozwiązania dotyczące systemów HVAC

W przypadku rozwiązań z tego obszaru jednym z najpopularniejszych są gruntowe wymienniki ciepła dla wentylacji w wersji rurowej. Mogą one zapewnić utrzymanie stałej temperatury za wymiennikiem na poziomie nawet do 18oC, przy zmiennej temperaturze zewnętrznej dochodzącej do +35oC w miesiącach letnich. Stanowią dobrą alternatywę dla standardowych systemów chłodzenia powietrza i charakteryzują się minimalnym lub zerowym zużycie energii. Rozwiązanie to może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 30% i wyeliminować koszt chłodzenia latem.

W przypadku obiektów magazynujących na przykład produkty spożywcze, warto rozważyć z kolei chłodnictwo CO2, zwłaszcza że regulacje prawne wymagają od najemców wprowadzania rozwiązań proekologicznych. W Europie zakazano jednocześnie stosowania czynnika chłodniczego R404A, chyba że pochodzi on z odzysku. Chłodnictwo CO2 jest bardziej wydajne, choć droższe na etapie wykonania instalacji od zastosowania rozwiązań opartych na amoniaku. Dodatkowym atutem takiego systemu jest też zmniejszenie emisji CO2 o ok. 2000 ton to dla instalacji o podwyższonej mocy.

W budynkach o wysokości powyżej 5 m warto zainstalować destratyfikatory powietrza niwelujące skutki konwekcji odpowiedzialnej za ucieczkę ciepła ku górze, pozwalające zaoszczędzić ok. 25% kosztów energii cieplnej.

Wśród systemów HVAC popularnością cieszą się też gruntowe pompy ciepła. Urządzenia te są bardzo efektywne – ilość energii wykorzystanej do ich napędu jest dużo mniejsza niż ilość produkowanej energii. Dzięki wykorzystaniu wymiennika ciepła, pobierającego energię z gruntu lub powietrza, ok. 75% energii pochodzi ze środowiska naturalnego. Rozwiązania te znajdują zastosowanie w nowych i modernizowanych budynkach.

Rozwiązania dotyczące wody

W obliczu rosnących kosztów zużycia wody i spodziewanych problemów z dostępem do niej w przyszłości rośnie zainteresowanie odzyskiem deszczówki. Zebraną z dachu i oczyszczoną na pomocą filtrów, gromadzi się w zbiornikach magazynowych wody opadowej. Później jest ona tłoczona przez centralę wód deszczowych do instalacji budynkowych.

Szacunkowe oszczędności to ok. 30-50% wody czystej zużywanej w budynku do celów innych niż technologiczne. Dodatkowe oszczędności, rzędu nawet 90%, można uzyskać, gdy nieruchomość podlega opłatom za usługi wodne (Prawo Wodne). Z kolei w przypadku bardziej rozwiniętych systemów koszty eksploatacyjne są praktycznie zerowe.

Warto też zdecydować się na recycling wody szarej. W praktyce są to nieprzemysłowe ścieki z kąpieli, prania czy mycia naczyń, czyli woda o niewielkim stopniu zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu może być ona wykorzystana do spłukiwania toalet czy podlewania zieleni. Instalacje wody czystej i wody szarej powinny być całkowicie odizolowane od siebie i są rekomendowane zwłaszcza w dużych obiektach przemysłowych zatrudniających kilkaset osób.

Dalsze unowocześnianie sektora industrial w Polsce „must have” w krótkim i długim terminie

W najbliższym czasie dla rynku logistycznego w Polsce coraz ważniejszy stanie się element kosztowy, co zachęci do wprowadzania efektywniejszych rozwiązań technologicznych i dodatkowo przyspieszy eko-ewolucję.

Rynek polski pozostaje bardzo atrakcyjny na tle najbliższej konkurencji, gdyż koszty najmu magazynu, energii i pracy są tu nadal o 1/3 niższe niż w Czechach, a o ponad 60% w porównaniu do Niemiec. Dzięki coraz szerszemu stosowaniu podnoszących efektywność i ekologiczność rozwiązań, zwiększa się także jakość naszej bazy logistycznej.

Last Updated on 26 kwietnia, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA