5 internetowych trendów w edukacji

5 internetowych trendów w edukacji

Szybki i stabilny internet światłowodowy już od dłuższego czasu pobudza pozytywne zmiany w systemie nauczania. Nowoczesne medium umożliwia szkołom korzystanie z interaktywnych narzędzi i wzmacnia kompetencje cyfrowe uczniów. Zwiększa umiejętność krytycznej analizy źródeł i umacnia efektywność pracy w zespole. Wysoka przepustowość łącza pozwala także na personalizację ścieżki nauczania, pomagając nauczycielom dostosować proces pedagogiczny do indywidualnych potrzeb uczniów. Dodatkowo światłowód przyczynia się do rozwoju samych mentorów, dając im dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Poznajcie bliżej 5 internetowych trendów w nowoczesnej edukacji.

Zdrowa grywalizacja

Światłowód umożliwia korzystanie z nowoczesnych narzędzi online, co przekłada się na budowę kompetencji przyszłości i w naturalny sposób przygotowuje młodzież do wyzwań przyszłego życia zawodowego. Coraz częściej też placówki edukacyjne wykorzystują w pracy z podopiecznymi elementy grywalizacji, która dla wielu uczniów jest naturalnym rozwinięciem pozalekcyjnych aktywności. W gry wideo w Polsce gra nawet 4 miliony dzieci – wynika z raportu „The Game Industry of Poland 2023” opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Treści edukacyjne w modelu wykorzystującym elementy e-rywalizacji przedstawiane są w atrakcyjny sposób, co pomaga porządkować wiedzę. Uczniowie na bieżąco śledzą też swoje postępy, co dodatkowo wzmacnia motywację do pracy. Badanie ankietowe pt. „Diagnoza Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych” przeprowadzone przez Fundację EdTech Poland pokazuje jednak, że aż 80% szkół stale doświadcza problemów z przepustowością sieci. Do redukcji tych ograniczeń przyczynia się m.in. projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), w ramach którego operatorzy sukcesywnie podłączają szybki i bezpieczny internet multi-światłowodowy do placówek edukacyjnych. Wedle zapisów ustawowych każda szkoła w zasięgu szerokopasmowej sieci ma zagwarantowane łącze o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie coraz więcej jednostek edukacyjnych decyduje się na zwiększenie tej prędkości, zamawiając dodatkowe bloki 50 Mb/s.

Zdalna nauka i e-tutoring

Współczesna technologia światłowodowa rewolucjonizują oświatę, umożliwiając skuteczne metody nauki zdalnej. Szerokopasmowe połączenia są szybkie i stabilne, co ma ogromne znaczenie w kontekście prowadzenia lekcji online oraz dostępu do zasobów wiedzy. Według raportu #RegionyNEXERY2023 połowa nauczycieli uważa, że internet najbardziej ułatwia im pracę podczas prowadzenia interaktywnych zajęć i kontaktu z rodzicami. Strumieniowanie wideo w jakości HD lub nawet 4K pozwala na realistyczną i angażującą ilustrację materiału lekcyjnego. Ważne jest również płynne prowadzenie zajęć, co przyczynia się do pozytywnej interakcji nauczyciel-uczeń oraz do prowadzenia grupowych dyskusji. Do tego coraz większą popularność zyskuje szeroka i wielojęzyczna oferta e-learningowa, która jest coraz bardziej przystępna cenowo, a do tego elastyczna i wygodna. Uczniowie i studenci mogą szybko i bezproblemowo przeglądać e-booki, artykuły, filmy i inne materiały online. Dzięki szybkiemu dostępowi do internetu mogą także angażować się w fora dyskusyjne, pracę na platformach tutorialowych i używanie interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Wskazanie uczniom wartościowych e-źródeł wiedzy modeluje przy tym sposoby korzystania z urządzeń, takich jak laptop czy tablet, które posłużą młodym ludziom już nie tylko do zabawy, ale jako skuteczne narzędzie prowadzące do wartościowej informacji i możliwości poszerzania kompetencji.

Personalizacja nauczania

Personalizacja nauczania opiera się na zrozumieniu unikalnych zdolności, tempa i preferencji każdego podopiecznego. Nauczyciele mogą zapewnić wychowankom dostęp do zindywidualizowanych materiałów, wideolekcji, symulacji i innych narzędzi, które ułatwiają zrozumienie bardziej złożonych tematów. Coraz częściej wskazuje się też na wysoką efektywność nauczania asynchronicznego, zakładającego umożliwienie uczniom edukacji we własnym tempie. Z danych Ministerstwa Edukacji
i Nauki (MEiN) wynika, że obecnie ponad 280 tys. dzieci dysponuje orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wynikającym z różnego stopnia niepełnosprawności. Większość z nich nie ma możliwości uczestniczenia w tradycyjnych zajęciach, dlatego światłowód jest tu dużym udogodnieniem. Nauczyciele mogą prowadzić interaktywne lekcje, angażując wychowanków w proces nauki niezależnie od ich geograficznego położenia.

Edukacja nauczycieli

Wdrażanie światłowodu stanowi krok ku nowoczesnej, skutecznej i interaktywnej formie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Internet umożliwia pedagogom dostęp do zasobów edukacyjnych oraz platform e-learningowych. To także możliwość pracy w grupach roboczych, co przekłada się na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Jak wynika z raportu #RegionyNEXERY2023, 44% nauczycieli bardzo docenia możliwość uczestniczenia w webinariach i pomocowych grupach roboczych. Zarządzający placówkami korzystają także coraz częściej z menedżerskich programów treningowych. Pod okiem doświadczonych mentorów uczestnicy przygotowują się do bardziej skutecznego działania w szerokim otoczeniu szkoły. Udział w tego rodzaju projektach pozwala na aktualizację wiedzy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania, wspiera również kompetencje cyfrowe pedagogów, co przekłada się na wyższą jakość nauczania oraz bardziej efektywne zarządzanie placówką edukacyjną.

E-relacje między nauczycielem a rodzicem

Internet w relacji nauczyciel-rodzic to szeroki katalog korzyści usprawniających współpracę i wzajemną komunikację. Dzięki światłowodowej infrastrukturze dorośli mogą szybko i efektywnie wymieniać się informacjami, takimi jak oceny, postępy czy wyniki testów, co umożliwia bieżące śledzenie osiągnięć uczniów. Za pomocą elektronicznego dziennika rodzice mają także dostęp do aktualnych zmian
w planie lekcji, przez co łatwiej im organizować aktywności swoich dzieci. To również oszczędność czasu dla obu stron. Wydajna sieć to także korzyści dla grona pedagogicznego. Zdalne uczestnictwo w radach i zebraniach, które są najczęściej organizowane po godzinach zajęć lekcyjnych, pozwala na lepszą frekwencję i większy komfort – zarówno dla grona wychowawców, jak i dyrekcji placówek oświatowych. Efektywna komunikacja poprzez światłowód może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania nauczycieli i opiekunów w proces edukacyjny, co w konsekwencji poprawia jakość nauczania i przekłada się na osiągnięcia uczniów.

Internet w szkołach jest podstawą cyfryzacji procesu edukacji. Wielu dyrektorów i nauczycieli świadomie pracuje też nad polepszeniem swoich kompetencji, a wśród uczniów wykształca się naturalna adaptacja do funkcjonowania w społeczeństwie gigabitowym. Zwiększają się także wymagania wśród pedagogów odnośnie łączy szerokopasmowych w ich miejscach pracy. Wspieranie infrastruktury sieciowej, w tym inicjatywa podłączania szkół do światłowodowego dostępu, jest dziś podstawą budowy nowoczesnego szkolnictwa w Polsce.


O firmie NEXERA

Nexera to jeden z wiodących dostawców multi-światłowodu w Polsce, rozwijający światłowodową sieć dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min. 300 Mb/s). Udziałowcami Nexery są firmy od lat działające na globalnym rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia.

Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) Nexera buduje sieć światłowodową w kilkunastu obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Docelowo w jej zasięgu znajdzie się ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół. Mieszkańcy tych terenów mają możliwość dostępu do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, zaś jednostki edukacyjne mogą korzystać bezpłatnie z szerokopasmowego łącza w ramach projektu OSE. Na koniec drugiego kwartału 2023 roku w zasięgu sieci Nexery znaleźli się mieszkańcy ponad 600 000 gospodarstw domowych, zlokalizowanych w ponad 4 000 miejscowości.

Nexera jest laureatem wielu nagród. Firma zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Operator uzyskał też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019 oraz laury Global Carrier Awards 2020 w kategorii najlepsze wdrożenie BSS/OSS. W 2021 r. Nexera otrzymała prestiżowe Godło Teraz Polska oraz tytuł Dream Employer 2021. W 2022 r. operator uzyskał wyróżnienie w konkursie Mocarze HiperAutomatyzacji 2022. W maju br. prezes Nexery, Jacek Wiśniewski, został uhonorowany prestiżową nagrodą FTTH Individual Award 2022. Przyznawane przez branżową organizację FTTH Council Europe laury są wyrazem szczególnego uznania dla osób i organizacji, które aktywnie przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju sieci światłowodowej w Europie.

Last Updated on 31 października, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA