Apator i Griffin Group Energy łączą siły, aby wypracować inteligentny licznik w technologii OSGP

Apator i Griffin Group Energy łączą siły, aby wypracować inteligentny licznik w technologii OSGP

Polscy dostawcy nowoczesnych technologii dla energetyki, spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP. 

Celem współpracy polskich dostawców technologii dla energetyki jest zbudowanie synergii biznesowej, która pozwoli stworzyć nowoczesne rozwiązanie wychodzące naprzeciw krajowym OSD stojącym w obliczu masowej wymiany liczników tradycyjnych na inteligentne. Nowe Prawo energetyczne przewiduje, że do końca 2028 roku w Polsce liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, w tym, co najmniej w 80% gospodarstw domowych. Z szacunkowych danych operatorów sieci dystrybucyjnych wynika, że obecnie inteligentne liczniki zainstalowane są u ok. 1,9 mln odbiorców końcowych. Docelowa, łączna liczba odbiorców końcowych szacowana jest na ok. 16,3 mln. Do wymiany pozostało więc ok. 14,4 mln tych liczników.

Apator jest największym polskim producentem inteligentnych urządzeń do pomiaru wszystkich mediów użytkowych, uznanym zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach europejskich – podkreśla Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA. – Chcemy partycypować w roll’oucie smart meteringu w Polsce dostarczając wysokiej jakości liczniki energii elektrycznej, dostosowane do oczekiwań krajowych OSD, pracujące w oparciu o różne technologie komunikacyjne. Jedną z nich jest standard OSGP.

Apator i Griffin Group Energy postanowiły połączyć swoje kompetencje techniczne i biznesowe w ramach projektu, którego efektem będzie nowoczesne rozwiązanie metrologiczne, wykorzystujące potencjał inżynieryjny polskich spółek oraz doświadczenie nabyte w ramach implementacji rozwiązań smart na rynku krajowym. Obie spółki uczestniczyły w projekcie realizowanym dla Tauron Dystrybucja – Smart City Wrocław, który obejmował instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure). W stolicy Dolnego Śląska wdrożono ponad 400 tys. inteligentnych liczników, dzięki którym w czasie rzeczywistym odbiorcy mają dostęp do danych pomiarowych i profili zużycia, natomiast zakład dystrybucyjny jest w stanie monitorować jakość sieci niskiego i średniego napięcia.

Griffin Group Energy jest członkiem zarządu OSGP Alliance, który zarządza rozwojem protokołu oraz ekosystemem dostawców, zakładów energetycznych oraz innych organizacji wykorzystujących protokół OSGP do realizacji inteligentnych sieci i osiągania biznesowych korzyści z ich eksploatacji.            

Na fundamencie tej technologii w Europie zostało już wdrożonych 40 mln takich liczników przez ponad 60 renomowanych zakładów energetycznych. Kluczowymi walorami OSGP jest bezpieczeństwo i skuteczność komunikacji, mające kluczowe znaczenie przy tego typu wdrożeniach infrastruktury krytycznej kraju – podkreśla członek Zarządu OSGP Alliance oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Griffin Group Energy, Adam Zalewski.

To bardzo istotny aspekt, ponieważ liczniki smart będą pracowały w sieci energetycznej, kluczowej dla bezpieczeństwa kraju. Dostawcy tego typu urządzeń powinni być gruntownie zweryfikowani a bezpieczeństwo dostarczanych przez nich urządzeń i systemów potwierdzona rzetelnymi audytami.

Nowy licznik OSGP to w pełni polskie rozwiązanie techniczne, które powinny docenić zwłaszcza zarządy spółek energetycznych należących do Skarbu Państwa. Praca koncepcyjna polskich inżynierów, wypracowana w krajowych biurach R&D, a następnie przełożona na procesy technologiczne i produkcyjne w fabryce Apatora zlokalizowanej w okolicach Torunia, to długofalowa inwestycja w polską gospodarkę, miejsca pracy i krajową infrastrukturę przemysłową.

– Już od pewnego czasu zmienia się miks produktowy w Polsce związany z rozproszeniem rynku energii i rosnącą liczbą prosumentów. W miejsce liczników bez komunikacji klienci zamawiają urządzenia ze zdalnym odczytem. Liczniki Apatora pracują dziś w większości mikroinstalacji PV. Wymiana urządzeń na szeroką skalę w ramach krajowego roll-out’u będzie dużym wysiłkiem i wyzwaniem logistycznym, dlatego operatorzy powinni powierzyć ją sprawdzonym dostawcom krajowym i europejskim – mówi Mirosław Klepacki, Prezes Apatora. –  Kluczowym elementem, który zamawiający powinni brać pod uwagę, jest wsparcie na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy. Połączone zespoły Apatora i Griffin Group Energy dysponują niezbędnym doświadczeniem i zasobami, z których mogą skorzystać polscy operatorzy.

Przedstawiciele obu spółek zgodnie potwierdzają, że smart metering jest koniecznym elementem wspierającym transformację energetyczną oraz dalszy rozwój OZE. Otwiera też szanse rozwoju nowych funkcji i usług związanych z efektywniejszym i bardziej zrównoważonym gospodarowaniem mediami energetycznymi.

– Opomiarowanie inteligentnymi licznikami wszystkich odbiorców w Polsce niewątpliwie zwiększy atrakcyjność tego rynku dla tych, którzy chcą egzystować na nim jako dostawcy usług sprzedaży energii lub jej wytwarzania z odnawialnych źródeł, ale też po stronie odbiorców, którzy dostaną narzędzie pozwalające im lepiej zrozumieć produkt, jakim jest energia i w jaki sposób efektywniej nią zarządzać. Na bazie tej wiedzy jeszcze bardziej świadomie będą mogli wykorzystać potencjał energii do realizacji różnych celów. Niezmiernie ważne dla nas jako polskiej firmy jest fakt tworzenia wspólnie z Apatorem – polskim liderem rynku liczników energii elektrycznej – zupełnie nowego, technologicznie zaawansowanego polskiego produktu wykorzystującego sprawdzoną i bezpieczną technologię OSGP – podsumowuje Wiceprezes Zarządu Griffin Group Energy, Dariusz Wawrzynów

Według planów, licznik będzie dostępny w ofercie już w 2021 roku i będzie oferowany nie tylko krajowym OSD, ale także klientom na wymagających europejskich rynkach.


Autor:

Apator

Last Updated on 10 maja, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA