<strong>Innowacje z globalnym rozmachem, czyli INNOGLOBO</strong>

Innowacje z globalnym rozmachem, czyli INNOGLOBO

Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Indie, Chorwacja, Nowa Zelandia, Belgia i Oman. Z partnerami z tych krajów polscy przedsiębiorcy i naukowcy będą realizować nowatorskie projekty wyłonione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w pierwszym konkursie Programu INNOGLOBO. Do 30 września br. znów można skorzystać z tej możliwości dofinansowania międzynarodowych projektów badawczych. Dlaczego warto?

W ofercie NCBR znajduje się kilkadziesiąt rozmaitych inicjatyw międzynarodowych, dwu- i wielostronnych, dających szeroki wybór możliwości realizacji projektów z partnerami z różnych krajów i regionów. Przy czym obejmują one zwykle określoną grupę państw współpracujących, a ich tematyka badawcza jest najczęściej z góry sprofilowana.

Program INNOGLOBO poszerza te możliwości. Poza współpracą z dowolnym partnerem zagranicznym, jego główny atut to brak ograniczeń tematycznych. I rzeczywiście, wachlarz pomysłów wybranych do realizacji w rozstrzygniętym niedawno pierwszym konkursie jest szeroki: od nowoczesnych technologii biomedycznych, przez inteligentne rozwiązania przemysłowe, po specjalistyczne metody oczyszczania ścieków czy innowacje drogowe.

„Ciągle zadajemy sobie pytanie, jak jeszcze skuteczniej wspierać w odnoszeniu sukcesów tych innowatorów, którzy mają globalne ambicje. INNOGLOBO to nasza odpowiedź. Po pierwsze, dzięki temu programowi można z dużą swobodą nawiązywać współpracę z wybranymi partnerami zagranicznymi, zarówno z jednostkami naukowymi, jak i przedsiębiorstwami. Po drugie, projekty międzynarodowe mogą dotyczyć rozmaitych dziedzin. I wreszcie, przyznajemy finansowanie na przedsięwzięcia o zróżnicowanych, adekwatnych do planowanych działań budżetach” – mówi dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Szybko okazało się, że program INNOGLOBO to strzał w dziesiątkę. Już pierwszy konkurs pokazuje, że polscy przedsiębiorcy i naukowcy nie obawiają się wypłynąć na szerokie wody. Przeciwnie, potrafią zachęcić do współpracy znaczących graczy B+R z całego świata, wspólnie podejmując poważne wyzwania. Dlatego ponownie uruchomiliśmy nabór wniosków” dodaje.

Polsko-amerykańska batalia przeciw nadużywaniu opioidów

Jeden z najwyżej ocenionych w pierwszym konkursie INNOGLOBO projektów podejmuje, narastający w skali globalnej, problem uzależnień od opioidów. Z jednej strony, są to jedyne substancje farmakologicznie aktywne, które radzą sobie z najcięższym oraz przewlekłym bólem różnego pochodzenia, przez co mają dość szerokie zastosowanie, a z drugiej – nadużycie ordynowanych dawek to szybka ścieżka do uzależnienia.

Polsko-amerykańskie konsorcjum dwóch firm – Transfer of Science Sp. z o.o. z Warszawy oraz Vasa Therapeutics, Inc. z rejonu San Diego – chce stworzyć i wprowadzić na rynek innowacyjną postać leku opioidowego, która będzie skutecznie zapobiegała różnym formom nadużycia.

„W dużym uproszczeniu, powstanie uniwersalne „opakowanie” dla opioidów, które ograniczać będzie ich nadużywanie, a w konsekwencji – uzależnienie od nich” – mówi prof. dr hab. n. med. n. zdr. inż. Arkadiusz Szterk, prezes Transfer of Science Sp. z o.o. „Planujemy opracować taki produkt leczniczy, który skutecznie zniechęci pacjenta jeszcze nieuzależnionego lub, niestety, już uzależnionego do stosowania opioidów w dawce przekraczającej zalecenia terapeutyczne. Pacjenci często samodzielnie zwiększają zaordynowane dawki leku, chcąc przyśpieszyć efekt przeciwbólowy, w nadziei, że to im pomoże. Tymczasem taka decyzja bardzo szybko prowadzi do uzależnień. Z kolei pacjenci już uzależnieni szukają możliwości dostępu do leku z wielu różnych źródeł, przyjmując jednorazowo duże dawki leku, aby zaspokoić głód opioidowy” – dodaje.

Transfer of Science Sp. z o.o. to prywatny instytut badawczy, nastawiony na efektywną komercjalizację działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej swojego zespołu. Projekt ANTI-ABUSE OPIOID ANALGESICS – „Opracowanie innowacyjnej stałej postaci produktu leczniczego o silnym działaniu przeciwbólowym i właściwościach zniechęcających do nadużywania opioidów” – realizuje z partnerem ze Stanów Zjednoczonych, biotechnologiczną firmą Vasa Therapeutics, Inc. z siedzibą w Kalifornii. Jest to prorozwojowa firma z sektora farmaceutycznego, która szuka ciekawych rozwiązań w obszarze innowacyjnych produktów leczniczych.

„Instytut Transfer of Science został polecony przez inną firmę, z którą współpracowaliśmy i z sukcesem zrealizowaliśmy innowacyjny projekt. Zaczęło się od rozmów na temat globalnych problemów z nadużywaniem opioidów i potrzeby znalezienia efektywnego sposobu, aby z tym rosnącym problemem walczyć. W taki sposób narodziła się współpraca, a następnie pomysł na nowatorskie rozwiązanie w sektorze farmaceutycznym” – relacjonuje prof. Arkadiusz Szterk.

Kompetencje Vasa Therapeutics i Transfer of Science są względem siebie komplementarne. Jak podkreśla kierownik projektu, Vasa Therapeutics, Inc. ma bogate doświadczenie i unikatowe know-how w obszarze wprowadzania innowacyjnych produktów leczniczych na rynki światowe, a w szczególności w USA, który to rynek istotnie różni się od europejskiego. „Tam jest nawet specjalna ścieżka rejestracyjna dla leków „opioidowych”wskazuje prof. Szterk. „Dodatkowo Vasa Therapeutics, Inc. posiada doświadczenie w komercjalizacji produktów z sektora farmaceutycznego, z którego chcemy skorzystać. Współpraca z takim partnerem pozwoli nam też zdobyć nowe kompetencje zarówno w obszarze legislacji, jak i międzynarodowej komercjalizacji” – uzupełnia prezes Transfer of Science Sp. z o.o.

Zespół projektowy nie ma wątpliwości, że rezultaty wspólnych prac będą miały duży potencjał rynkowy. Przemawiają za tym dane statystyczne. Badacze powołują się na raport „2020 Global Life Sciences Outlook” Deloitte Insights, z którego wynika, że w latach 2013-2020 globalny rynek leków przeciwbólowych wzrósł aż o 50% i trend wzrostowy będzie się utrzymywał, w szczególności w starzejących się społeczeństwach. Dynamiczny wzrost obserwowany jest także w grupie opioidowych leków przeciwbólowych, w szczególności w Ameryce Północnej, ale też w Europie. Największe spożycie leków opioidowych występuje w USA, następnie w Niemczech, Austrii, Belgii i Kanadzie. Tylko w USA sprzedaż opioidów w celach terapeutycznych osiągnęła w 2017 r. wartość około 4,5 mld USD.

„Bazując na tych danych i założeniach projektu, widzimy duże szanse na efektywną, międzynarodową komercjalizację naszego rozwiązania. Jestem przekonany, że zastępowanie tradycyjnych form podania opioidów takimi, które poza działaniem terapeutycznym, przyniosą bardzo pozytywny efekt społeczny, w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo pacjentów” – zaznacza prof. Szterk. „Szczególnie motywujący dla nas jest pozytywny wpływ społeczny rozwiązania, nad którym pracujemy. Wierzymy, że rezultaty tego projektu zostaną skutecznie skomercjalizowane, a to innowacyjne rozwiązanie będzie dostępne dla pacjentów w szerokiej międzynarodowej dystrybucji farmaceutycznej„.

W partnerstwie z Indiami. Bezpieczny transport materiałów wrażliwych

Konkurs INNOGLOBO pomaga kreatywnie wykorzystać sieć kontaktów międzynarodowych nawiązywanych przez polskie podmioty. Tak jak w przypadku projektu InnoIndie – „Mobilny system monitorowania warunków transportu materiałów wrażliwych, w tym żywności i materiałów niebezpiecznych”. Zostanie on zrealizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Vishwakarma University w Pune (Indie). Projekt będzie kontynuacją kilkuletniej współpracy naukowej, obejmującej m.in. wspólne publikacje naukowe, kształcenie doktoranta z Indii w Szkole Doktorskiej AGH czy wykład zamawiany dla doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

„Celem naszego projektu jest opracowanie kompleksowego rozwiązania konstrukcyjnego platformy transportowej do monitorowania i poprawy warunków transportu materiałów wrażliwych” – mówi dr hab. inż. Joanna Iwaniec, prof. AGH, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej.

W efekcie prac powstanie prototyp elektronicznego systemu pomiarowego, wykorzystującego matryce czujników parametrów chemicznych i mechanicznych. Będzie on samowystarczalny energetycznie – poprzez zastosowanie układu wibroizolacji typu „energy harvesting”, wykorzystującego energię drgań do zasilania czujników i urządzeń bezprzewodowej transmisji nadajników. Zespół polsko-indyjski opracuje też algorytmy do identyfikacji warunków i zagrożeń transportu materiałów wrażliwych (w tym żywności) oraz przeprowadzi testy urządzenia, które pozwolą na udoskonalenie konstrukcji platformy transportowej i algorytmów.

Jak wyjaśnia kierownik projektu, zapewnienie kontrolowanych warunków transportu (temperatury, redukcji drgań, składu chemicznego powietrza w kontenerach i innych parametrów) pozwoli na zwiększenie jakości transportowanych produktów oraz zwiększenie efektywności transportu, głównie poprzez optymalizację prędkości i zmniejszenie strat.

Innowatorzy przewidują, że całościowe wyniki projektu sprawdzą się w wielu zastosowaniach związanych nie tylko z transportem różnych grup produktów oraz zwiększeniem bezpieczeństwa transportu i magazynowania, ale także ochroną zdrowia. Oprócz tego poszczególne składniki projektu można będzie również wdrażać niezależnie.

„Mamy nadzieję, że uniwersalność wyników projektu umożliwi ich wdrażanie w każdym kraju na świecie. W pierwszej kolejności planowana jest komercjalizacja wyników w Polsce i Unii Europejskiej oraz w Indiach. Komercjalizacja będzie wykorzystywać odmienne warunki w obu krajach, np. dobre warunki wytwórcze systemów wibroizolacji w Indiach oraz lepsze warunki produkcji układów elektronicznych oraz oprogramowania w Polsce” – tłumaczy dr hab. inż. Joanna Iwaniec, prof. AGH.

Współpraca z Vishwakarma University wiąże się z szeregiem korzyści istotnych dla obu stron, takich jak dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry badawczej, która jest zmotywowana do pracy oraz osiągania wyników naukowych i wdrożeniowych. Jak wskazuje kierownik projektu, członkowie konsorcjum mają wieloletnie doświadczenie badawcze związane z przetwarzaniem sygnałów, monitorowaniem stanu konstrukcji mechanicznych i projektowaniem układów do odzyskiwania energii. Wszyscy mają też doświadczenie w pracy w dużych zespołach badawczych i we współpracy z przemysłem.

„Dzięki współpracy z odpowiedzialnym partnerem, który wykazuje aktywność we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych, otrzymujemy dostęp do ogromnego i szybko rozwijającego się rynku indyjskiego – zauważa kierownik projektu. „Udział w projekcie jest szansą na opracowanie nowego produktu, dedykowanego do lokalnych warunków, który będzie miał szansę na globalną komercjalizację. Partnerzy zagraniczni doskonale znają ogromny rynek indyjski, jego potrzeby, ale też unikatowe możliwości i zdolności produkcyjne wynikające m.in. ze strefy klimatycznej, tradycji i warunków społecznych, ale również z obecnego szybkiego rozwoju technologicznego” – uzupełnia dr hab. inż. Joanna Iwaniec, prof. AGH.

Wśród projektów wybranych przez NCBR do dofinansowania w I konkursie INNOGLOBO znalazły się też przedsięwzięcia dotyczące wielu innych dziedzin, takie jak:

  • Innowacyjna technologia doustnego dostarczania małych fragmentów niekodującego RNA (microRNA) jako czynnika aktywnego w klinicznych dodatkach paszowych, dla koni cierpiących na syndrom metaboliczny i ochwat
  • Opracowanie technologii GLAD dla czujników SPR do zastosowań w biologii i medycynie
  • Nowoczesne dodatki zeolitowo-tlenkowe do zastosowań w technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o zwiększonej odporności na działanie czynników środowiskowych
  • Inteligentna tokarka z wrzecionem adaptronicznym
  • Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych+Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych
  • Zorientowana na funkcjonalność metodyka oceny zasobów budowlanych i jej implementacja w narzędziu online
  • Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu Zasilaną Hybrydowymi Kolektorami Fotowoltaiczno-Cieplnymi
Zdobądź grant w 2. konkursie INNOGLOBO

10 mln zł czeka na sfinansowanie najlepszych projektów w 2. konkursie w ramach Programu INNOGLOBO. Nabór wniosków NCBR prowadzi do 30 września 2022 r.

Historie skutecznego aplikowania i nawiązywania współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i rozwoju działają motywująco na innowatorów, którzy chcą odnieść sukces na dużą skalę.

„Konkurs INNOGLOBO Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dzięki większej swobodzie doboru partnera zagranicznego, wspiera prawdziwie globalną promocję polskiej myśli naukowo-technicznej. Ta nowa inicjatywa NCBR otworzyła dla Transfer of Science możliwości nawiązania bardzo efektywnej współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze farmacji z partnerem ze Stanów Zjednoczonych” – dzieli się swoimi doświadczeniami prof. Arkadiusz Szterk. „Duża elastyczność konkursu INNOGLOBO zarówno w doborze partnera, jak i tematyki prac badawczo-rozwojowych przesądziły o tym, że zdecydowaliśmy się zgłosić swój projekt.”

W jego ocenie możliwość uzyskania finansowania na realizację ambitnego projektu o szerokim zasięgu, którego rezultaty mogą być skomercjalizowane praktycznie bez ograniczeń geograficznych, daje polskim podmiotom szansę szybkiego wejścia z wypracowanym w toku prac B+R produktem na rynek międzynarodowy.

Także dr hab. inż. Joanna Iwaniec, prof. AGH jako zasadniczy powód złożenia wniosku w konkursie INNOGLOBO podaje jego unikatową formułę.

W 2. konkursie w ramach Programu INNOGLOBO mogą aplikować polscy innowatorzy: firmy, konsorcja, uczelnie, jednostki badawcze oraz inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Składane w konkursie wnioski muszą wpisywać się swoją tematyką w przynajmniej jedną ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, który może pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne – za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.

Budżet konkursu to 10 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę wynosi 400 tys. zł, a maksymalna – 1,5 mln zł.


Więcej informacji o 2. Konkursie INNOGLOBO: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo Więcej informacji o Programie INNOGLOBO: https://www.gov.pl/web/ncbr/inne-inicjatywy

Last Updated on 9 sierpnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS