Inteligentna produkcja: innowacje na wymagającym rynku

Inteligentna produkcja: innowacje na wymagającym rynku

Oczekiwania konsumentów podlegają dynamicznym zmianom. Klienci oczekują zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych produktów, które równocześnie będą intuicyjne w użyciu. Co najważniejsze, chcieliby dostać takie połączenie w pakiecie, który oferuje atrakcyjny stosunek jakości do ceny.

Dziś wprowadzanie nowych produktów na rynek to coś więcej niż bycie pierwszym na mecie. Zaoferowanie klientom wartości dodanej wymaga od producentów ponownego przemyślenia sposobu pracy, ponieważ dane i interdyscyplinarna współpraca stały się kluczowe dla innowacyjności, zapewniającej firmie bycie o krok przed konkurencją.

Potrzeba efektywnej współpracy

W rzeczywistości wiele firm nie radzi sobie dziś ze złożonością procesu rozwoju produktu.  Powodów jest wiele – produkty stają się coraz bardziej skomplikowane, a w firmach poszczególne działy nadal pozostają zamknięte w silosach informacyjnych, co uniemożliwia płynną współpracę między uczestnikami projektu. Samo rozbicie silosów wewnątrz organizacji jednak nie wystarczy. Wprowadzanie innowacji, które pozwoli na wyprzedzenie konkurencji, wymaga bowiem doskonale zarządzanego i w pełni zintegrowanego procesu rozwoju produktu. Takie możliwości stwarza platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes, która umożliwia interesariuszom współpracę w wirtualnej przestrzeni roboczej w całym procesie rozwoju produktu.

Wirtualny bliźniak

Za pojęciem „cyfrowy bliźniak” kryje się wirtualna symulacja całych procesów biznesowych. O tym, dlaczego jest to tak ważne, świadczy spojrzenie na rozwój produktu. Potrzeba produkcji zwinnej (agile) i dokonywania równoległego postępu we wszystkich obszarach produkcji sprawia, że nieodzowną częścią procesu rozwoju produktów staje się symulacja. Coraz bardziej złożone wymagania dotyczące produktów i zmieniające się warunki produkcji sprawiają, że firmy potrzebują dziś możliwości przetestowania różnych koncepcji i procesów jeszcze w fazie planowania, czyli zanim zostaną użyte zasoby fizyczne.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której projektanci mają możliwość rozszerzenia parametrów symulacji podczas projektowania wirtualnego modelu produktu – zamiast ograniczać się parametrami fizycznymi, mogą teraz wprowadzać dane wejściowe ze świata rzeczywistego, takie jak informacje z czujników i urządzeń IIoT, do modelu wirtualnego, aby stworzyć cyfrową reprezentację rzeczywistego produktu. W ten sposób tworzą różne scenariusze i symulują jego rzeczywiste zachowania.

Takie działania pozwalają na budowanie pomostu między światem wirtualnym i realnym, którego główne zalety to:

  • niższe koszty,
  • szybszy rozwój,
  • przyspieszone wprowadzenie produktów na rynek – skrócenie cyklu produkcyjnego nawet o 50 procent
  • bezpieczniejsza i oszczędzająca zasoby praca
Zrównoważone przedsiębiorstwo

Wirtualny bliźniak może wspierać przedsiębiorstwo od fazy koncepcyjnej aż po produkcję. W efekcie, dzięki kompleksowej integracji wszystkich dostępnych danych, już dziś może powstać „fabryka przyszłości”, która może zapewnić ekologiczną produkcję. Symulacje cyfrowe w duchu „Circular Economy” pozwalają na wyeliminowanie fizycznych prototypów, a co za tym idzie – na znaczną oszczędność zasobów i bardziej wydajne procesy produkcyjne.

Co więcej, scenariusze „wirtualnych bliźniaków” – oparte na oprogramowaniu dostępnym na platformie 3DEXPERIENCE – są bardzo szczegółowe, i pokazują, w jaki sposób można bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby wody. System wykorzystuje data intelligence, modelowanie 3D i wizualizację do śledzenia śladu wodnego produktów i usług, od projektowania i inżynierii poprzez produkcję, aż po wycofanie z eksploatacji. Ostatecznie zyskują na tym konsumenci, ponieważ firmy mogą oferować towary i usługi, które zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetransportowane przy użyciu mniejszej ilości wody.

W Dassault Systèmes dążymy do podniesienia świadomości na temat zużycia i ochrony wody poprzez optymalizację, innowacyjność oraz edukację. Przykładem naszego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego jest kampania „Water for life”, będącą elementem szerszego projektu „The Only Progress is Human”. Projekt ten obejmuje 10 aktów skierowanych do szerokiej publiczności, które nie tylko ilustrują sposoby wykorzystania wirtualnych kopii bliźniaczych do tworzenia rzeczywistych wrażeń ukierunkowanych na użytkownika, ale także stanowią odpowiedź na konkretne wyzwanie.


Autor:

Ireneusz Borowski, Country Manager na Polskę, Dassault Systèmes

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA