Miasta obrały kierunek SMART

W perspektywie najbliższych 30 lat aż 2/3 ludności będzie rezydować w przestrzeni miejskiej. To zaskakujące o tyle, że obecnie co trzeci mieszkaniec miasta chce zmienić swoje położenie. Odpowiedzią na wiele wyzwań, z którymi mierzą się społeczności miejskie, są inteligentne rozwiązania, na które perspektywiczne miasta stawiają coraz chętniej, tym samym stając się smart city! Za transformacją cyfrową jednego z takich regionów – Madrytu – odpowiada marka Fujitsu.

Prognozy Worldwide Smart Cities wskazywały, że w 2020 r. wydatki na inteligentne inicjatywy miejskie będą wynosiły nawet 124 mld USD. Przewidywania inwestycyjne na 2022 r. oscylują w kwocie 158 mld USD. Z pewnością w kolejnych latach miasta będą lokowały jeszcze większe kwoty w innowacyjnych przedsięwzięciach, których zadaniem jest przede wszystkim podnoszenie komfortu życia, usprawnianie komunikacji w przestrzeni miejskiej, zwiększanie bezpieczeństwa czy też ekologia.

Ruchy urbanizacyjne podkreślają, że inteligentne miasta, czyli takie, które wykorzystują nowe technologie: 5G i 6G, automatyzację, IoT, AI i inne, to przyszłość, zwłaszcza w połączeniu z inteligentnymi budynkami, których także przybywa w miejskim krajobrazie. Coraz więcej regionów wdraża takie smart rozwiązania i buduje wokół nich sieć połączonych inteligentnych systemów. Jednym regionów, który zdecydował się na taką inwestycję, jest Madryt.

Zgiditalizowana część Hiszpanii

6,5 mln mieszkańców Regionu Madryt obejmie transformacja cyfrowa, która wprowadzi, rozwinie i rozbuduje nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) na tym obszarze. Partnerem projektu jest marka Fujitsu, której zadaniem będzie zaplanowanie, analiza i zaprojektowanie procesu, etapowe wdrożenie rozwiązań i zarządzanie nowymi technologiami.

Celem tego przedsięwzięcia po stronnie Fujitsu jest przede wszystkim zdefiniowanie i zbudowanie infrastruktury ICT oraz skalowanie i zarządzanie nią na przestrzeni najbliższych lat. Wprowadzenie rozwiązań opartych o technologie informacyjno-komunikacyjne ma za zadanie przede wszystkim ułatwiać dostęp obywateli do usług publicznych. W efekcie wdrożone zostaną innowacyjne, wydajne oraz bezpieczne usługi dla regionalnych departamentów rządowych. Nowe technologie staną się podstawą dla rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie i świadczenie usług publicznych.

Fujitsu wprowadza przyszłość

Madrid Digital, czyli Agencja Administracji Cyfrowej Wspólnoty Madrytu zawarła z Fujitsu kontrakt na 3 lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa. Rolą Fujitsu w tym projekcie jest przekształcenie obecnie wykorzystywanej infrastruktury, w taki sposób, by zapewnić zarówno obywatelom, jak i administracji regionu maksymalny komfort pozyskiwania, wymiany informacji oraz wygodę. Fujitsu stworzy samo zasilający się, zautomatyzowany i cyberbezpieczny model zarządzania administrowany z poziomu chmury hybrydowej.

Program transformacji prowadzony w Madrycie przez Fujitsu będzie obejmował trzy etapy. Pierwszym z nich jest zaplanowanie całego procesu, dokładna analiza oraz zaprojektowanie rozwiązań, które na dalszych etapach będą wdrażane. Drugą fazą projektu jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań, zaś trzecią – rozwój i administracja postawioną infrastrukturą. Nadrzędnym celem Fujitsu podczas trwania umowy z Digital Madrid jest ciągłe doskonalenie środowiska, szkolenia i zarządzanie zmianą.

Marka Fujitsu ma bogate doświadczenie w zarządzaniu i transformacji środowisk, aplikacji i usług w sektorze publicznym, gdyż m.in. od 12 lat wspiera Servicio Madrileño de Salud – madrycką agencją rządową. W jej skład wchodzą struktury administracyjne i zarządcze integrujące szpitale publiczne, publiczne placówki zdrowia z madryckim systemem opieki zdrowotnej. Fujitsu w ramach tego projektu zarządza scentralizowaną i zwirtualizowaną infrastrukturą IT dla 32 szpitali, a także oferuje scentralizowane oprogramowanie dla 430 ośrodków w sieci podstawowej opieki zdrowotnej.

Takie systemy są przyszłością miast, zwłaszcza rozbudowanych, których nieustannie przybywa. Szacunki wskazują, że do 2030 na świecie powstaną aż 43 mega-miasta, w których funkcjonowanie bez inteligentnych rozwiązań może być wręcz niemożliwe. Z raportu Capgemini – Street Smart wynika, że niespełna 55 proc. mieszkańców twierdzi, że firmy technologiczne są w stanie lepiej świadczyć usługi miejskie, niż nawet obecne władze. Trend ten wskazuje, że miasta są olbrzymim obszarem do zagospodarowania technologicznego.


Autor:

Fujitsu Poland

Last Updated on 29 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA